Laen ostetava kinnisvara tagatisel

Hüpoteeklaen

Kasvavate kinnisvara- ja ehitushindade juures pole lihtne oma kodu ehitamiseks või suuremaks remondiks vaja minevat raha omal käel kokku saada. Pea sada protsenti võib väita, et ei leidu inimest, kes kogu summa omast taskust välja käib.

Et leevendada koormust oma rahakotile võib kaaluda varianti võtta laen ostetava kinnisvara tagatisel.


Laen kinnisvara ostuks

Erinevad finantsasutused nimetavad taolist laenu erinevalt - kodulaen, kinnisvaralaen, hüpoteeklaen jne. - kuid oma olemuselt on nad kõik samad. Olenemata sellest, mille jaoks laenu kasutatakse, tuleb sul anda tagatiseks mõni vastavas väärtuses kinnisvaraobjekt.

Selleks võib olla juba sinu olemasolev kinnisvara, soetatav objekt või lisatagatisena ka kellegi teise omanduses olev kinnisasi. Tagatisena aktsepteeritakse nii eramuid, suvilaid, maatükke kui ka kortereid.

Laen kinnisvara tagatisel on suunatud inimestele, kelle sooviks on endale soetada uus kodu, kuid kellel pole piisavalt vahendeid selle ostu finantseerimiseks.

Samuti on kinnisvaralaen suurepärane võimalus ettevõtjal oma tegemistele lisarahastust saada.

Milleks veel on sobilikud kinnisvara tagatisel laenud?

Kindlasti tuleb märkida, et saadud laenu ei pea kindlasti kasutama kinnisvara ostuks. Laenu saajal puudub kohustus raha kasutada kindlaks eesmärgiks. See on küll laen kinnisvara tagatisel, kuid saadud vahendeid võib ka kasutada mitmeks teiseks otstarbeks. See on omaniku laen ja võimalused on väga laiad - eelnevate laenude refinantseerimine, suuremate tarbekaupade soetamine, ravikulude katmine, reisikulude katmine, sõiduki soetamine või ettevõtte asutamine. Ühe sõnaga ükskõik millise suurema kulutuse tegemiseks.


Laen kinnisvara tagatisel on paindlik

Mis teeb sellise laenu paindlikuks?

* Laenu summa ei pea olema suur ning seda antakse kuni 75% ulatuses tagatisvara turuväärtusest.
* Laenu tähtaeg võib ulatuda kuni 15 aastani.
* Maksepuhkust on võimalik saada kuni 6 kuud.
* Laenu on võimalik tagasi maksta igal ajahetkel kas siis täielikult või osaliselt.
* Laenuotsus tehakse kiiresti, 1 päeva jooksul. Ning positiivse otsuse puhul kantakse laenusumma teie arvele 1 päeva jooksul peale notari juures tehtud lepingu sõlmimist.


Mida eelkõige hinnatakse kinnisvara tagatisel antava laenu puhul?

Kinnisvara tagatisel antava laenu ehk hüpoteeklaenu puhul hindab finantsasutus ehk laenuandja eelkõige kinnisvaratagatise väärtust, asukohta ja seisukorda. Kindlasti läheb arvesse ka laenusaaja igakuise regulaarse sissetuleku olemasolu ja suurus ning krediidiajalugu.

Sellest sõltuvalt määrab krediidikomitee ka näiteks intressi suuruse ja antava laenu mahu.

Kokkuvõttes võib öelda, et võimalus kinnisvara tagatisel laenu saada on kaalumist väärt, kui laenu kasutada kas uue kinnisvara soetamiseks või selle kapitaalremondiks.