Krunt ja kinnisvara

Nõudluse ja laenuvõimaluste kasvades kerkib järjest uusi elamupiirkondi suuremate linnade, eriti Tallinna ümbrusesse. Kujunevad keskkonnad ja maja ehitamise tingimused võivad neis küllalt suurel määral varieeruda. Kui varemrajatud piirkondades jäeti sageli krundiomanikule maksimaalne vabadus – millest tulenevalt ka kaootiline keskkond, kus kataloogimajad segamini neostiilsete luksusvillade ja palkmajadega –, siis uuemates arenduspiirkondades on tavaliselt sätestatud ka teatud piiravaid tingimusi, näiteks katusekalde, krundi täisehitusprotsendi vm näol. On ka arenduspiirkondi, kus planeeringuga koos on projekteeritud valik tüüpelamuid – enamasti tähendab see arendaja ja arhitekti head koostööd, kindlustunnet piirkonna edasise tervikliku ilme suhtes, vähem peamurdmist ja tüli, aga ka vähem valikuvõimalusi.

Muidugi lisandub veel praktilisi kaalutlusi – milline on looduslik keskkond, kui “jõhker” on kinnisvaraarendus selle suhtes, kui kaugel on vajalikud teenused, töökoht, kas kommunikatsioonide eest on hoolitsetud, kas on olemas ka ühistransport jne – kõige selle peale tuleb mõelda vastavalt oma vajadustele ja ootustele.

Eesti notarid

Kinnisasja sundvõõrandamise seadus

Pärnu potensiaalsed üleujutuse piirkonnad