Sundventilatsioon

energiasäästu portaal

Vent_2.gif

Tsentraalse ventilatsiooniseadmega süsteemi põhimõte Foto: Ehituse Tehnosüsteemide AS

Kui hoone õhutus on organiseeritud suunalt ja koguseliselt, on tegemist sundventilatsiooniga. Mehaaniline ventilatsioon ehk sundventilatsioon on ruumide ventileerimine ventilaatorite abil. Sundventilatsioon toimib enamasti palju efektiivsemalt kui loomulik ventilatsioon, sest siin on võimalik reguleerida erinevaid parameetreid.

Värske õhu konvektor

Selline süsteem kalorifeeri, klappide ja filtriga on täiesti müravaba, sest sissepuhkeventilaatorit ei kasutata. Värske õhk läbib küttekonvektori õhufiltri, suundudes hääletult laminaarse õhujaoturi kaudu ruumi laiali. Seadme komponendid on projekteeritud minimaal-takistusega õhuliikumisele ning sealjuures ei kasutata ühtegi elektriühendust. Värske õhu konvektoreid kasutatakse kas ainult mehaanilise väljatõmbe- või siis väljatõmbe - sissepuhkesüsteemidena (juhul kui seade on ette nähtud värske õhu lisamiseks olemasolevas süsteemis).

Antud värskeõhuseade on isereguleeruv, varustatud aerodünaamilise tormiklapiga, mis vajadusel piirab ruumi tungivat värske õhu kogust. Tänu tormiklapile pole ka ohtu, et kalorifeer ei suudaks hoonesse tungivat välisõhku üles kütta. Klapp käivitub umbes 25 Pa juures, mis vastab õhu kiirusele 6 m/s. Väljatõmbeventilaator tekitab ruumis alarõhu 7 Pa ning temperatuuride vahe sellele lisaks 3 Pa. Loomulikult sõltub kõik omakorda hoone asukohast looduses. Samuti on tagasilöögikapp isereguleeruv. Ruumi jõuab vajalik õhu hulk sobiva temperatuuriga, kuid vastupidi – ruumist välja soe õhk liikuda ei saa. Seda võiks pidada antud toote oluliseks eeliseks tavaliste värskeõhu-klappidega süsteemi ees.

Küttevee voolu reguleerib kalorifeeri ette paigaldatud termostaatventiil, mille andur asetseb vahetult kalorifeeri järel seadme sees, mõõtes kalorifeerist väljuva õhu temperatuuri.

Aina enam projekteeritakse ventilatsioonisüsteeme nii, et nende töö oleks võimalikult ökonoomne. Juhtimine võib käia vajaduse kohaselt näiteks ruumide niiskuse, süsinikdioksiidi, sise- või välistemperatuuride, kellaaja jne. järgi. Eriti tasuvaks läheb investeering siis kui kütte- ja värskeõhukonvektorite ühissüsteem liita soojuspumbaga.

Värskeõhukonvektorsüsteemi eelised teiste ventilatsioonisüsteemide ees:

  • tervislik sisekliima;
  • ökonoomsus;
  • töötab müratult;
  • lihtne paigaldada ja hooldada;
  • tagasilöögi- ja tormiklapp;
  • külmumiskaitse; ei vaja elektrit.

Allikas: Ehituskaar