Energiasäästlik ventilatsioonisüsteem

energiasäästu portaal

ST_Vent.jpg

Soojuse taaskasutusega ventilatsioonisüsteemi põhimõte Foto: www.popularmechanics.com

Jääksoojust kasutava ventilatsiooni abil on võimalik säästa 75% või isegi rohkem raisatud energiast. Jääksoojust kasutav ventilatsioon on tasuv väga hästi soojustatud majades, kus kütteks või jahutuseks tehtavad kulutused on suured.

Standardse ventilatsioonisüsteemi korral ringleb õhk ventilatsiooniavade kaudu või pannakse liikuma ventilaatorite abil. Kui soojendatud või jahutatud ruumiõhk väljub ventilatsiooniavade kaudu, siis see energia mis kulus õhu soojen-damiseks või jahutamiseks on ära raisatud. Selliselt raisatud energiat nimetatakse jääk-soojuseks.

Nüüd kasutatakse majatehnikat, mis võimaldab soojustagastust ehk värsket õhku soojendatakse üles väljamineva õhuga. Tihe maja võimaldab väga täpselt soojuse ja õhuvahetuse regu-leerimist. Oluline on siin korralik sundventilatsioon.

Jääksoojust kasutav ventilatsioon viib saastunud õhu ruumist välja ja toob värske õhu sisse nii, et kahe õhujoa vahel ei teki segunemist, soojus või jahedus kantakse üle õhk-õhk soojusvahetiga kasutatud õhult värskele õhule. Seega on tuppa sisenev värske õhk juba eelsoojendatud või -jahutatud. Piisavalt tihendamata majades esineb oht, et planeeritud jääksoojus on enne kasutamist juba ära raisatud s.t. väljunud hoonest ebatiheduste kaudu.