Kliimaseadmed

energiasäästu portaal

Ohukond.jpg

pilt: Precision Graphics

Tänapäevaste ehitiste kõrgete soojapidavus nõuete tõttu vajavad nii uuseramud kui ka ärihooned lisaks küttesüsteemile korralikku ventilatsioonisüsteemi. Korralik kliimakontroll tagab meeldiva ruumi temperatuuri, värske õhu ning paraja õhuniiskuse igal aastaajal.

Lahenduseks on õhukonditsioneer ehk kliimaseade, mis toaõhku jahutades hoiab selle soovitud piirides. Üldiselt soovitatakse elu-ja tööruumides hoida pidevalt 21–23 kraadist sisetemperatuuri ning selle hoidmist on lihtne tagada konditsioneeriga.

Split soojuspump-konditsioneerid

Uuem suund konditsioneeride vallas pakub konditsioneerile aastaringselt rakendust ja suurepärast võimalust vähendada küttekulutusi. Split-konditsioneerid koosnevad üldjuhul ühest siseosast, ühest välisosast ja juhtimispuldist. Konditsioneerid on kasutatavad kõikjal kus vajatakse kiiret jahutust ja soojendust. Seadet juhitakse juhtimispuldi abil, millega on võimalik reguleerida ruumi temperatuuri (automaatika võimaldab säilitada ruumi temperatuuri vahemikus 18-32ºC), reguleerida ventilaatori kiirust, seadme sisse– ja väljalülitust, taimeri seadistust, ventilaatorite asendit.

Tänu konditsioneerile saavutab ruumiõhk parema kvaliteedi, kuna siseosas on kolm filtrit: elektrostaatiline, tolmu ja halbu lõhnu eemaldav filter. Suvises jahutusrežiimis eraldab seade üleliigse niiskuse. Soojendava konditsioneerseadme puhul on oluline märkida, et 1 kW tunnis elektrienergiat tarbiv seade suudab ruume soojendada 2,6 kW tunnis. Seega soojendusega konditsioneerseade sobib kohta, kus ei ole välja ehitatud küttesüsteemi ja pidev elektrienergiaga kütmine on kulukas. Säästlikku soojust suudab seade toota kuni välistemperatuuri langemiseni -5ºC, peale seda hakkab see langema ja alates välistemperatuurist -10ºC on kasulikum kasutada elektriradiaatoreid.

Aurustiga jahutid

Aurustiga jahutid on efektiivsed jahutusseadmed, mis annavad suure energiasäästuefekti väga kuivas ja väga palavas kliimaga aladel. Aurustiga jahuti põhineb vee aurustumis protsessile. Aurustiga jahuti kasutab vaid 1/3 elektrist, mida kasutab õhukonditsioneer. Eesti kliimaoludes aurustiga jahutusseade ei ole majanduslikult tasuv.

Kalorifeerid

Kalorifeer on tehniline õhusoojendusseade, mis oli juba keskajal kasutusel õhkküttesüsteemina. Keskaegsetes kirikutes oli see seade tuntud veel kui kerishüpokaust. Kalorifeer on sisuliselt puhurkonvektor õhu soojussisalduse suurendamiseks. Samuti on viimasel ajal laiemalt levima hakanud BULLERJAN-küttesüsteemid tegelikult kalorifeerid