Betoonplokk Columbia Kivi

AS Columbia-Kivi

columbia1.jpg

Tehases rakendatakse Columbia Machine Inc. keskkonnasõbralikku ja energiasäästlikku tehnoloogiat. Vibropressimine ja veeauruga töötlemine tagavad toodete täpsed mõõtmed,
hea survetugevuse ja teised füüsikalised omadused. Sideaineks on portlandtsement,
täitematerjalideks liiv ja graniitkillustik. Toodete värvivalik on lai, põhitoone on 12.

Õõnesplokke kasutatakse peamiselt hoonete vundamentide, kande- ja vaheseinte, tulekindlate
seinte ning müratõkete ladumiseks.

 • vaheseinad – 90 kuni 240 mm laiusedplokid
 • kandvad seinad – 140 kuni 240 mmlaiused plokid
 • vundamendid – 190 ja 240 mm laiused plokid

Õõnesplokkide kulu on 12,5 tk/m2 ja mördivajadus 15-22,5 kg/m2 sõltuvalt ploki laiusest ja ladumisviisist. Tabelis on toodud enamkasutatavate reaplokkide füüsikalised ja mehaanilised
parameetrid.Tootevalikus on lisaks reaplokkidele:

 • poolplokid laiusega 140, 190 ja 240 mm
 • sarrusplokid laiusega 190 ja 240 mm
 • sillusplokid laiusega 140 ja 190 mm
 • nurgaplokid laiusega 140 mm
 • murtud pinnaga 195 mm laiused rea-, pool- ja nurgaplokid.


Murtud plokkidest saadakse nii tugev kandekonstruktsioon kui ka omapärase  faktuuriga välispind. Puhta vuugiga laotud sein on kena ja ei vaja lisaviimistlust. Soovi korral võib seina värvida. Plokkide öõõnsustesse on mugav paigaldada elektrijuhtmeid ja kommunikatsioone.

columbia_tabel.gif
colubia_solm1.gif columbia_solm2.gif
columbia_solm3.gif

Toodete kvaliteet

Lubatud mõõtmishälbed plokkidel ja fassaadikividel

 • laius ± 2 mm (murtud plokkidel ± 35 mm ja murtud kividel ± 15 mm)
 • kõrgus ± 2 mm
 • pikkus ± 3 mm  (murtud nurgaplokkidel ±35 mm ja murtud nurgakividel ±15 mm)


Sillutuskividel

 • laius ja pikkus ± 2 mm
 • kõrgus ± 3 mm
 • äärekividel kõik mõõtmed ± 3 mm.


Toodete pinnad peavad olema tasased (välja arvatud murtud pinnad), ilma pragudeta ja suuremate defektideta. Lubatakse tootmistehnoloogiast põhjustatud krasse ja kuni 15 mm pikku tootmistehnoloogiast põhjustatud krasse ja kuni 15 mm pikkuseid pragusid.

Turustamine

Tooted pakitakse 1 x 1,2 m suurustele puitalustele, kinnitatakse polüpropüleenlindiga ja kiletatakse. Kaubaalused on varustatud siltidega tootja kontaktandmete, kauba koguse ja partii kohta. Aluste pealelaadimise ja vajadusel ka transpordi korraldab AS Columbia-Kivi.

Tootjapoolne vastutus

AS Columbia-Kivi tagab toodete kvaliteedi säilimise kavandatud eluea lõpuni, kui neid kasutatakse kooskõlas kehtivate ehitusnormide, tootja kasutusjuhendite ja heade ehitustavadega. AS Columbia-Kivi ei vastuta erinevate partiide võimalike värvierinevuste eest.