Tänavakivid Columbia-Kivi

Sillutuskive on Columbia-Kivi tootevalikus kolme erineva kujuga:

  • tri-radial (paksus 60 mm)
  • unikivi (paksus 60 ja 80 mm)
  • parkettkivi (paksus 60 ja 80 mm).


60 mm paksused kivid sobivad platside, kõnniteede ja eramute sissesõiduteede sillutamiseks. 80 mm paksuseid kive võib kasutada ka sõiduteede ehitamiseks. Uni- ja parkettkivi külgedel on ladumise hõlbustamiseks 2 mm paksused vuugieendid. Äärekive on kahe laiusega, 70 ja 150 mm. Kitsamate kividega saab eraldada kõnnitee haljasalast, sõidutee ja kõnnitee vahel tuleks kasutada 150 mm laiuseid äärekive. Sillutusja äärekivide olulisemad omadused on tabelis.

Columbia_tänavakivi.gif

Toodete kvaliteet

 

Lubatud mõõtmishälbed plokkidel ja fassaadikividel

  • laius ± 2 mm (murtud plokkidel ± 35 mm ja murtud kividel ± 15 mm)
  • kõrgus ± 2 mm
  • pikkus ± 3 mm  (murtud nurgaplokkidel ±35 mm ja murtud nurgakividel ±15 mm)


Sillutuskividel

  • laius ja pikkus ± 2 mm
  • kõrgus ± 3 mm
  • äärekividel kõik mõõtmed ± 3 mm.


Toodete pinnad peavad olema tasased (välja arvatud murtud pinnad), ilma pragudeta ja suuremate defektideta. Lubatakse tootmistehnoloogiast põhjustatud krasse ja kuni 15 mm pikku tootmistehnoloogiast põhjustatud krasse ja kuni 15 mm pikkuseid pragusid.

 

Turustamine

 

Tooted pakitakse 1 x 1,2 m suurustele puitalustele, kinnitatakse polüpropüleenlindiga ja kiletatakse. Kaubaalused on varustatud siltidega tootja kontaktandmete, kauba koguse ja partii kohta. Aluste pealelaadimise ja vajadusel ka transpordi korraldab AS Columbia-Kivi.

 

 

Tootjapoolne vastutus


AS Columbia-Kivi tagab toodete kvaliteedi säilimise kavandatud eluea lõpuni, kui neid kasutatakse kooskõlas kehtivate ehitusnormide, tootja kasutusjuhendite ja heade ehitustavadega. AS Columbia-Kivi ei vastuta erinevate partiide võimalike värvierinevuste eest.