Kodumasinate energiatõhusus

energiasäästu portaal

pesumasina_pilt.gif

Uute majapidamismasinate soetamisel võrdle nende energiatarvet analoogidega ja vali parim hinna ja kvaliteedi suhte järgi.

19. novembril 2003.a. võeti Eesti Vabariigi Riigikogu poolt vastu seadmete energiatõhususe seadus, mis reguleerib energia ja muude ressursside tõhusama kasutamise eesmärgil teatud liiki kodumasinatele, soojusseadmetele ja seadistele esitatavaid energiatõhususe ja energiamärgistuse nõudeid ning nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise aluseid ja korda. Seadmete energiatõhususe seaduse tervikteksti leiate Riigiteataja koduleheküljelt 

Energiatõhusus on energia ja muude ressursside tarbimise ökonoomsuse näitaja seadme sihtotstarbelise kasutamise korral.
Energiamärgistus on seadme energia ja muude ressursside tarbimist iseloomustav teave.

Seadme tarnija on kohustatud seadme varustama energiamärgistusega ja eestikeelse selgitusega energiamärgistuses esitatud näitajate kohta. Energiamärgistus sisaldab seadme energiatõhusust iseloomustavaid andmeid ning, kui see on nõutav, ka andmeid seadme poolt tekitatava müra kohta. Seadme edasimüüja peab müügikohas energiamärgistuse ja tootekirjelduse ostjale tutvumiseks välja panema. Tootekirjeldus sisaldub kasutusjuhendis või selle puudumisel seadmega kaasa antavas muus dokumendis.

Energiamärgistuse nõudeid kohaldatakse järgmistele kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud seadmetele:

1) külmikud, sügavkülmikud ja nende kombinatsioonid;
2) pesumasinad;
3) pesumasin-kuivatid ja trummelkuivatid;
4) nõudepesumasinad;
5) elektriahjud;
6) valgustusseadmed;
8) õhukonditsioneerid;
9) veekuumutid ja kuumaveesalvestid.
Kodumasinad.jpg
Kui plaanite osta uusi kodumasinaid või Teil on nende kasutamisega tekkinud probleeme, siis tasub eelnevalt tutvuda väga asjalike nõuannetega Tarbijakaitseameti kodulehel.

Samas ei tohi unustada, et kodumasinad võivad stand-by ehk ooterežiimi ajal neelata üsna märkimisväärse osa sellest energiahulgast, mida nad tarbivad normaalse töörežiimi ajal. Tallinna Tehnikaülikooli energeetikateaduskonna dekaan Olev Liik tõi Säästva arengu foorumil 2005 järgmise näite: "Selleks, et Euroopas katta kõigi ooterežiimil töötavate kodumasinate energiavajadus, peavad elektrijaamad töötama üle kogu Suurbritannia".