Euromärgis

energiasäästu portaal

EU_mark.jpg

Euroopa Nõukogu on kehtestanud euromärgise süsteemi, mis kehtib kogu Euroopas ja koosneb põhimõtteliselt vaid ühest tähest, kombinatsioonist A kuni G.

A-märki kandvad kodumasinad peaksid olema eriti energiasäästlikud, G -märgiga on eriti pillavad ja märgiga B kuni F nende vahepealsed.

Kriteeriumid kodumasinate klassifitseerimisel energiakulu järgi on erinevatel liikidel erinevad ja nii võib juhtuda, et näiteks B -külmik võib kulutada elektrienergiat kuni 30% enam kui D-külmik. Euromärgis võib tekitada segadust ka seetõttu, et A-gruppi võib kuuluda väga erineva energiatarbimise tasemega kodumasinaid. A -märgist võib kasutada kõikidel kodumasinatel, millised kasutavad energiat vähem kui 55% kui kõik müüdavad masinad keskmiselt. Kuid see energiakulu võib olla näiteks 20% või 54%. Seega tuleb etiketile vaatamata ikkagi tähelepanelikult võrrelda ka samasse klassi kuuluvaid masinaid, et kindlaks teha, millised neist on kõige ökonoomsemad.

Pesumasinatele antakse koguni kolm euromärgist: energiatarbimise kohta, pesemisefektiivsuse kohta ja tsentrifuugimise efektiivsuse kohta. Veekulule hinnangut ei anta, see vaid märgitakse masina andmetes ära. Head pesumasinad peaksid olema energiasäästlikud ja hästi pesema. Efektiivne tsentrifuugimine on eriti siis vajalik, kui pesu kuivatatakse kuivatis. Mida väiksem on pesu niiskus, seda vähem kulub kuivatamiseks elektrienergiat.

Kõige rangemad nõuded A-märgise saamiseks on pesukuivatitel. Ventileerivatel kuivatitel, millistes kuivatamine toimub soojendatud õhuga, peab A -märgise saamiseks olema elektrienergia kulu ühe masinatäie pesu kuivatamiseks väiksem kui 2,55 kWh. Kondenseerivatel kuivatitel, kus kuivatamine toimub pesust eralduva niiskuse kondenseerimisega külmadel pindadel, peab elektrikulu olema väiksem kui 2,75 kWh. Selliseid nõudeid suudavad praegu täita vaid üksikud kuivatid. Pesukuivatite euro-märgis on praegu enamasti C või madalam.

Allikas: Tarbijakaitseamet