Ökomärgistus

energiasäästu portaal

Ökomärgised võeti kasutusele, et pakkuda kliendile võimalust leida ja valida tooteid/teenuseid, mis tekitavad loodusele vähem kahju. Üle maailma eksisteerib ligikaudu 20 erinevat keskkonnamärgi süsteemi. Kõigi selliste märgiste eesmärk on propageerida keskkonnasäästlikku käitumist ja tarbimist.

Eestis levinud ökomärgid – energiasäästikult valmistatud tooted.

Luigem2rk_uus.gif
Põhjamaade Luigemärk (The Nordic Swan Lable)
Üks edukamaid keskkonnamärgisüsteeme on Põhjamaade Luigemärk (Nordic Swan Label), mis rajati 1989. a . Soome, Rootsi, Norra ja Islandi "roheliste" toodete tähistamiseks. Selle ökomärgi võivad saada näiteks tooted, mille valmistamise protsessis on kulutatud vähe energiat. Märki saab taotleda ka teistsugusel moel keskkonda säästvatele kaupadele.

Praeguseks on märgistatud 700 litsentsiga üle 3000 toote enam kui 53 kategoorias, s.h. pesemisvahendid, patareid, koopiapaberid, nõudepesumasinad, kirjatarbed, liimid, akud, koopiamasinaid, mööbel, jpm.
EL_lilleke.jpg
Euroopa Liidu lilleke (EU Eco-lable)
1992. a. sai alguse Euroopa Ühenduse keskkonnamärgisüsteem. Esimesena kasutati Eurolillekest vett ja energiat säästvate pesuainete tähistamisel. Tänaseks märgistavad 95 ettevõtet sellega ligi 350 toodet - nende hulgas on paber, värvid, madratsid, tekstiil, jalanõud, pesuvahendid, elektripirnid, arvutid, pesumasinad ja külmikud. Lillekese kasutusõiguse eest maksab ettevõte 0,15% toote müügikäibest

EL-i ökomärgi saamiseks peab taotlev ettevõte tagama tema toodetud kauba keskkonnasõbralikkuse kogu selle eluea jooksul (vähese saastamise tootmistsüklis, kauba enda ohutuse ning selle hilisema ümbertöötlemise).

Lisainformatsiooni teiste ökomärgiste kohta leiate Tarbijakaitseameti koduleheküljel.