Külmikud

energiasäästu portaal

Soovitused külmiku ja sügavkülmiku valikuks

  • Valige kombineeritud külmik või sügavkülmik, mis vastab energiaklassile A või A+. Enamasti on sellistel külmikutel parem isolatsioon ning mõnel ka väiksem sügavkülmkamber. Need seadmed võivad olla kallimad kui teised, kuid kuna külmik töötab 24 tundi ööpäevas, siis hinnaerinevuse katab elektrienergia arvelt säästetu.
  • Eelistage kahe termostaadiga varustatud kombineeritud külmikuid ja sügavkülmikuid, kuna sel juhul on temperatuur külmiku ja sügavkülmiku osas eraldi reguleeritav.
  • Kindlasti valige kahe termostaadiga varustatud kombineeritud külmik või sügavkülmik, kui paigutate selle jahedasse kohta, näiteks keldrisse. Kui seade on ainult ühe termostaadiga, reguleerib temperatuuri ainult külmikuosa, mis tähendab, et liiga külmas ruumis ei taga sügavkülmutuskambri temperatuur säilitustingimusi.

Selgitused energiamärgil esitatavate andmete kohta:

Kylmik.gif

I Tootja nimi ja kaubamärk.

II Tootja mudelitähis.

III Seadme energiatõhususele vastav klassifitseerimine toimub vastavalt energiatõhususele vastava klassifikatsiooni alusel, klassi tähistav täht esitatakse vastava noole kõrgusel.

IV Kui seadmele on omistatud Euroopa Liidu keskkonnamärk, esitatakse keskkonnamärgi kujutis (lill).

V Kilovatt-tundides (kWh ) aastas esitatud energiatarve (s.o 24 tunni energiakulu × 365 päeva).

VI Kõigi lumehelbega tähistamata kambrite (töötemperatuur > –6°C) kasulike ruumalade summa.

VII Kõigi vähemalt ühe lumehelbega tähistatud sügavkülmkambrite (töötemperatuur < –6°C) kasulike ruumalade summa.

VIII Sügavkülmkambrite lumehelbe-klassifikatsioon. Kui kambril lumehelbe-klassifikatsioon puudub, jäetakse see koht tühjaks.

IX Soovi korral esitatakse seadme müra määratuna vastavalt majandusministri määrusega kehtestatud «Kodumajapidamisseadmete poolt tekitatava õhus leviva müra määramise ja seadmete sellekohase märgistamise nõuetele».

Külmiku energiatõhususe klassi määramine

A_.gif
Klasside A+ ja A++ määramine
Külmik peab olema klassifitseeritud klassina A+ või A++ kui tema energiatõhususe tegur alfa ( ) vastab tabelis esitatule.

Energiatõhususe tegur α (Iα) Energiatõhususe klass
30 > Iα A++
42 > Iα ≥ 30 A+
Iα ≥ 42 A kuni G (vaata allpool)

A__.gif
loe edasi energiasäästu portaalist