Pesumasin-kuivatid

energiasäästu portaal

Selgitused energiamärgil esitatavate andmete kohta:
Pesum_kuiv.gif

I Tarnija nimi või kaubamärk.

II Tarnija mudelitähis.

III Pesumasin-kuivati energiatõhususe klass. Tunnustähte sisaldav noolepea paigutatakse vastavat klassi osutava noolepeaga samale kõrgusele.

IV Kui mudelile on antud Euroopa Liidu ökomärgis, võib ökomärgise koopia lisada energiamärgistusele.

V Pesumasin-kuivati energiatarve kWh täielikus töötsüklis (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) standard-pesemisprogrammil puuvill
60°C ja standard-kuivatamisprogrammi «kuiv puuvill» kasutamisel.

VI Pesumasin-kuivati energiatarve kWh (ainult pesemine ja tsentrifuugimine) standard-pesemisprogrammi puuvill
60°C kasutamisel.

VII Pesumasin-kuivati pesemistulemuse klass.

VIII Pesumasin-kuivati maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p/min) standard-pesemisprogrammi puuvill 60°C kasutamisel.

IX Pesumasin-kuivati täitekogus kilogrammides standard-pesemisprogrammi puuvill 60°C (ilma kuivatamiseta) kasutamisel.

X Pesumasin-kuivati täitekogus kilogrammides standard-kuivatamisprogrammi «kuiv puuvill» kasutamisel.

XI Pesumasin-kuivati veetarve liitrites täielikus töötsüklis (pesemine, tsentrifuugimine ja kuivatamine) standard-pesemisprogrammi puuvill 60°C ja standard-kuivatamisprogrammi «kuiv puuvill» kasutamisel.

XII Soovi korral esitatakse pesemisprogrammi, tsentrifuugimisprogrammi ja kuivatamisprogrammi müratase standard-pesemisprogrammi puuvill 60°C ja standard-kuivatamisprogrammi «kuiv puuvill» kasutamisel.

loe edasi energiasäästu portaalist