Nõudepesumasinad

energiasäästu portaal

Selgitused energiamärgil esitatavate andmete kohta:
Npesumasin.gif

I Tarnija nimi või kaubamärk.

II Tarnija mudelitähis.

III Nõudepesumasina mudeli energiatõhususe klass. Tunnustähte sisaldav noolepea paigutatakse vastavat klassi osutava noolepeaga samale kõrgusele.

IV Kui mudelile on antud Euroopa Liidu ökomärgis, võib ökomärgise koopia lisada energiamärgistusele.

V Nõudepesumasina energiatarve kWh standardprogrammi kasutamisel.

VI Pesemistulemuse klass.

VII Kuivatamistulemuse klass.

VIII Nõudepesumasina täitekogus standard-nõudekomplekti kasutamisel.

IX Nõudepesumasina veetarve liitrites standardprogrammi kasutamisel.

X Soovi korral esitatakse standardprogrammi müratase vastavalt «Seadmete energiatõhususe seaduse»
§ 4 lõike 3 alusel kehtestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse nõuetele.

loe edasi energiasäästu portaalist