Elektriahjud

energiasäästu portaal

Energiamärgistuse nõuded kehtestatakse kodumajapidamises kasutamiseks mõeldud elektrivõrgust toidetavate elektriahjudele samuti ka teiste seadmete osaks olevatele ahjudele.

Selgitavad märkused energiamärgistusel esitatavatele andmetele:

I Tarnija nimi või kaubamärk.

II Tarnija mudelitähis.

III Mudeli küpsetuskambri(te) energiatõhususe klass. Tunnustähte sisaldav noolepea paigutatakse vastavat klassi osutava noolepeaga samale kõrgusele.

IV Kui mudelile on antud Euroopa Liidu ökomärgis, võib ökomärgise koopia lisada energiamärgistusele.

V Ahju energiatarve kWh standardkoormusel erinevatele soojendusfunktsioonidele (tavaline ja/või õhu sundkonvektsioon.

VI Küpsetuskambri kasutatav maht liitrites .

VII Ahju suurus vastavalt kasutatavale mahule. Tunnusnool paigaldatakse asjakohase mahuga samale kõrgusele.

VIII Soovi korral esitatakse energiatõhusust määravas funktsioonis mõõdetud müratase.

loe edasi energiasäästu portaalist

Ahi.gif