Kergkruus põranda soojustusena

Kergkruusaga soojustatud põrandat on lihtne vajaduse korral ventileerida (nt radooniohu puhul).

PROJEKTEERIMINE


Pinnasele toetuva põranda soojustuse vajadust määrates tuleb arvestadajärgmist:

  • ehitise kasutuseesmärk ja põrandakonstruktsioon
  • aluspinnase struktuur ja soojusjuhtivus
  • isolatsiooni soojusjuhtivus
  • küttesüsteem
  • soojustuse ülapinna ja maapinna kõrguste vahe

KONSTRUKTSIOON

maxit_porand.gif
maxit_porand1gif.gif

SOOJUSJUHTIVUS (U-väärtus)


Pinnasele toetuva põranda soovituslik U-väärtus on 0,20...0,36 W/m²K. Alloleval graafikul on toodud soojustuse paksuse mõju U-väärtusele. Graafik on koostatud vastavalt kergkruusale EL (10...20). A-vöönd (vt joonis) on sisemine ala ja B-vöönd välimine 1-meetrine ääreala. Mõlema vööndi soojustuse ülemine pind on maksimaalselt 1 m allpool või 0,3 m ülalpool maapinda. Kuivendamata pinnase puhul tuleb arvestada kihid 25 – 30% paksemad.

 

VENTILATSIOON
Kergkruusaga soojustatud põrandat on lihtne vajaduse korral ventileerida (nt radooniohu puhul).

KERGKRUUSSOOJUSTUSEGA PÕRANDA LAHENDUS
maxit_porand2gif.gif