Trepid

Enne trepi kavandamist on hea teada, miliseid trepi lahendusi võiks kaaluda.

  • Kõige lihtsam on ehitada ühemarsilist sirget treppi. Kuid selline trepp vajab kindlasti palju ruumi ja on seetõttu raskesti sobitatav.
  • Keerukuselt järgmine variant on vaheplatvormiga kahemarsiline trepp. Selline trepp on suhteliselt lihtne ehitada ja on mugav sobitada olemasolevasse hoonesse.
  • Trepile kulutatava pinna vähendamiseks on hea kavandada trepp keerusastmetega.
  • Enim levinud oma otstarbekuse ja ruumipaigutuse hea suhte pärast on ühe pöördega ja keerusastmetega trepp - L-kujuline trepp,  mis mahub vahelaetalade vahelt läbi, kui nende vahe on ~90 cm.
  • Kõige vähem võtab ruumi keerdtrepp. Tuleb aga arvestada, et vähemalt üks läbilõigatud laetala tuleb vekseldada. Keerusastmetega trepi astme laius keskel peab olema võrdne astme laiusega sirgel osal ja keerusastme kitsam ots peaks olema vähemalt 10 cm lai.

Normaalne ühepereelamu trepi laius oleks 90 cm. Trepiastmete mõõdud määratakse valemiga 2K + L=60 kuni 63 cm (K-astem kõrgus, L - astme laius). Kui valida astme kõrguseks K=17 , siis peaks astme laius selle valemi järgi olema L=26...29 cm. Võib kasutada ka valemit L+K =45cm. Vanade meistrite kogemused näitavad, et kõige mugavam ja paremini käidav trepp on suhtega: K=17 cm ja L=29 cm.

Puittreppi võib kasutada kuni kahekorruselises hoones, kõrgema hoone puhul peavad tuleohutuse eesmärgil trepp ja trepikoda olema tehtud mittepõlevast materjalist. Tuletõrjevooliku läbiviimiseks peab trepimarsside vahe olema vähemalt 10 cm. Trepikojas peab olema päevavalgus.
Treppe kaldega 75* nimetatakse redeliteks. Redelil nõutakse piiret 1,8m kõrgusest alates, ja üldse maksimaalne lubatud pikkus on 7,8m.

 Välistrepp on soovitatav teha ilmastikukindlast materjalist: betoon, maakivi, graniit, betoonkivi, klinkertellis, katteks sobivad ka rihveldatud keraamilised plaadid, mis ei muutu talvetingimustes libedaks. Välistrepi platvormi laius peab olema 90 ... 100 cm, välisukse alla jäetakse tavaliselt süvend jalapuhastusresti jaoks. Välistrepp koos vundamendiga peaks olema eraldatud ülejäänud hoone osast vajumisvuugiga.

Trepp.jpg