Laenud

Äripäev

Äripäev 09.04.2007
Enn Tosso
Enn.Tosso@aripaev.ee

Kas laenusummale on võimalik juurde liita kõik laenu võtmisega kaasnevad kulud ja notaritasu?

Parex Pank ei liida võetavate laenude summale ei kaasnevaid kulusid ega notaritasusid. Need kaetakse alati laenuvõtja omavahenditest.

Hansapangas on kokkuleppel võimalik laenusummat suurendada notarikulude katmiseks.

Sampo Pangas saab laenuga seotud kulud laenusummale otsa liita.

Nordea Pangas võetakse laenu lepingutasu reeglina laenusummast maha. Notari- ja muude laenuvõtuga kaasnevate tasude finantseerimiseks sobib arvelduslaen, mille klient saab võtta koos kodulaenu paketiga, kuna nende jagamine eluasemelaenu tavaperioodile (30 aastat) ei ole otstarbekas.

Eluasemelaenu põhimõisted

Annuiteet:
Igakuiselt pangale tasutav ühesugune summa, mille moodustavad laenu põhiosa tagasimakse ja arvestatud intress

Kinnisasi:
(Ostetav) korter või maja, mis on koos selle aluse maaga kantud kinnistusregistrisse; maja või korter, mille alune maa pole kinnistatud, on vallasasjad

Kinnispant ehk hüpoteek:
Kinnisasja koormis, mis tagab isikule, kelle kasuks hüpoteek on seatud, õiguse hüpoteegiga tagatud nõude rahuldamisele panditud kinnisasja arvel; kliendi ja panga vahel sõlmitud asjaõiguslepingu kinnitab notar

Lisatagatis:
Muu kinnisvara või ehitised (ka kolmandatele isikutele kuuluv vara)

Maksepuhkus:
Periood, mille jooksul tuleb pangale tasuda vaid laenuintresse

Netosissetulek:
Rahasumma, mis jääb laenutaotlejale igal kuul pärast maksude jm seadusjärgsete mahaarvamiste tasumist; laenutaotlejal peab olema arvelduskonto pangas, kuhu ta sissetulek on vähemalt viimase kuue kuu jooksul regulaarselt (igakuiselt) laekunud

Omafinantseering:
Rahasumma, mis peab laenutaotlejal endal olema; tavaliselt ca 30% ostetava vara hinnast


Summa

 • Hansapank: Tallinnas min 100 000, mujal Eestis 50 000 kr
 • SEB Eesti Ühispank: min 30 000 kr
 • Sampo Pank: min 50 000 kr
 • Krediidipank: min 20 000 kr
 • Parex Pank: min 40 000 kr
 • Nordea Pank: min 100 000, Tartus, Pärnus, Viljandis 50 000 kr
 • Handelsbanken: alates 100 000 kr
 • DnB NORD Pank: min 50 000 kr

Tähtaeg

 • Hansapank: kuni 40 aastat
 • SEB Eesti Ühispank: kuni 40 aastat
 • Sampo Pank: kuni 30 aastat
 • Krediidipank: kuni 30 aastat
 • Parex Pank: kuni 25 aastat
 • Nordea Pank: kuni 30 aastat
 • Handelsbanken: kuni 30 aastat
 • DnB NORD Pank: kuni 40 aastat

Omafinantseerimine

 • Hansapank: al 10%, lisatagatisega min 0%
 • SEB Eesti Ühispank: al 10%, lisatagatisega min 0%
 • Sampo Pank: al 10%, lisatagatisega min 0%
 • Krediidipank: alates 10%, lisatagatise olemasolul 0%
 • Parex Pank: lisatagatisega min 0%
 • Nordea Pank: lisatagatisega min 0%
 • Handelsbanken: al ates 10%, lisatagatisega 0%
 • DnB NORD Pank: alates 10% (pole tarvis KredExi käendust), lisatagatisega min 0%

Tagasimaksegraafik:

 • Hansapank: kord kuus annuiteet-, fikseeritud annuiteetmaksena või fikseeritud põhiosaga
 • SEB Eesti Ühispank: kord kuus annuiteet- või fiks. põhiosaga vm
 • Sampo Pank: kord kuus annuiteet- või fiks. põhiosaga vm
 • Krediidipank: kord kuus annuiteet- või fiks. põhiosaga vm
 • Parex Pank: igakuiselt annuiteet-, fikseertud kuumakse või põhiosaga
 • Nordea Pank: kord kuus
 • Handelsbanken: kord kuus annuiteet- või fiks. põhiosaga vm
 • DnB NORD Pank: kord kuus annuiteet- või fiks. põhiosaga vm

 Maksepuhkus

 • Hansapank: põhiosale kuni 2 aastaks (teatud tingimustel kuni 10 aastaks), lapse sünni korral kuni 1 aastaks nii põhiosale kui ka intressidele
 • SEB Eesti Ühispank: kuni 36 kuud
 • Sampo Pank: vastavalt kokkuleppele, lapse sünni korral kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni
 • Krediidipank: lapse sünni korral kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni, töökoha kaotusel 6 kuud
 • Parex Pank: vastavalt kokkuleppele
 • Nordea Pank: kuni kolm aastat põhiosa tagasimakseteta
 • Handelsbanken: kokkuleppel
 • DnB NORD Pank: kokkuleppel

Intress

 • Hansapank: al 6 kuu Euribor + 0,6% laenujäägilt aastas
 • SEB Eesti Ühispank: al baas + 0,6% laenujäägilt aastas
 • Sampo Pank: al 6 kuu Euribor + 0,5% laenujäägilt aastas
 • Krediidipank: alates 6 kuu Euribor + 0,9% laenujäägilt aastas
 • Parex Pank: al euro Libor + 0,8% laenujäägilt aastas
 • Nordea Pank: al 4,2% laenujäägilt aastas
 • Handelsbanken: Euribor + 0,8% laenujäägilt aastas
 • DnB NORD Pank: al 6 kuu Euribor + 0,5% laenujäägilt aastas

Põhitagatis

 • Hansapank: ostetav, renoveeritav või ehitatav vara, lisana muu kinnisvara, KredExi käendus
 • SEB Eesti Ühispank: ostetav, ehitatav või renoveeritav eluase, lisana muu kinnisvara, KredExi käendus
 • Sampo Pank: kinnisvara, KredExi käendus
 • Krediidipank: kinnisvara, KredExi käendus
 • Parex Pank: ostetav, ehitatav või renoveeritav eluase, lisana muu kinnisvara, eraisiku v KredExi käendus
 • Nordea Pank: ostetav või ehitatav objekt, eraisiku käendus, KredExi käendus
 • Handelsbanken: ostetav, renoveeritav või ehitatav eluase, lisana muu kinnisvara, eraisiku käendus
 • DnB NORD Pank: ostetav, ehitatav või renoveeritav vara, lisana muu kinnisvara

Lepingutasu

 • Hansapank: kuni 1% summast, min 1500 kr
 • SEB Eesti Ühispank: kuni 1% summast
 • Sampo Pank: kuni 1% laenusummast
 • Krediidipank: 0,5-1% laenusummast, min 500 kr
 • Parex Pank: kuni 1% summast, min 1500 kr
 • Nordea Pank: kokkuleppel, sisaldab ka 2 taotleja krediitkaartide ja arvelduskrediitide aastatasusid
 • Handelsbanken: 1% summast, min 1500 kr
 • DnB NORD Pank: kuni 1% laenusummast, min 1000 kr