Fassaadisoojustussüsteem

Atlas Segud AS

atlas1.gif

ATLAS STOPTER SOOJUSTUSSÜSTEEM

Kasutatakse elamute soojustami-seks. Seisneb ilmastikukindlate vahtpolüstüroolplaatide (tihedus üle 15 kg/m3) paigaldamises hoone välisseintele ja nende katmiseks viimistluskrohviga.

atlas.jpg

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

Aluspind, millele paigaldatakse soojustussüsteem ATLAS STOPTER, peab olema eelnevalt puhastatud tolmust, lahtistest krohviosadest ja teistest nakkumist raskendavatest elementidest. Pind peab olema piisavalt tugev kandmaks liimiseguga paigaldatavat vahtpolüstüroolplaati. Selleks sobivad värvimata betoonist, tellisest, looduskivist ja tuhaplokist seinad, samuti mittepudeneva tsementkrohviga või lubi-tsementkrohviga kaetud pinnad.

Aluspindadeks, millele ei saa soojustust paigaldada liimiseguga, loetakse puidust, tehismaterjalist (nt Siding), metallkattega jne pindasid. Kaheldava nakkevõimega on värvitud, niisked, suure niiskusimavusega (nt gaasbetoon, silikaattellis) ja pudeneva krohviga kaetud pinnad. Viimati nimetatud aluspindu on soovitatav eelnevalt töödelda (pesta või mehaaniliselt puhastada) ja kruntida emulsiooniga ATLAS UNI-GRUNT.

VAHTPOLÜSTÜROOLPLAATIDE KINNITAMINE

Vahtpolüstüroolplaadid liimitakse aluspinnale ATLAS HOTER S liimiseguga. Liimisegu valmistamiseks lisatakse kuivsegu veele (25 kg segu kohta umbes 6 l vett) ja segatakse aeglastel pööretel ühtlaseks massiks. Umbes 5...10 min pärast segatakse teist korda, mille järel on segu kasutamiseks valmis.

 Tasase aluspinna korral võib segu kanda kogu plaadi pinnale metallist segukammi abil. Kui aluspind on ebatasane või kiivas, kantakse segu plaadile keskelt pätsidena ja äärtest ühtlaselt. Liimi kogus valitakse mõlemal juhul nii, et pärast plaadi seinal fikseerimist oleks minimaalselt 60% pinnast seguga kaetud. Alustatakse sokliliistu paigaldamisega. Liimiga plaadid paigaldatakse tihedalt üksteise vastu, pikem külg horisontaalselt, vältides liimi sattumist vuukidesse. Plaadid peavad olema terve pinna ulatuses seotud, st ilma ristvuukideta. Soojustusplaatide vahele jäävad vahed tuleb täita, kas vahtplastist kiiludega või uretaanvahuga. Liimiseguga vahesid täita ei tohi. Pärast vahtplasti paigaldussegu kivinemist (min 2 tundi) lihvitakse võimalikud ebatasasused jämedateralise liivapaberiga. Düübliaugud puuritakse elektridrelliga, augu sügavus sõltub aluspinnast: betoon- ja tellisseinad – min 5 cm, gaasbetoon, kärgplokid – min 6...8 cm. Peale puurimist tuleb augud puhastada. Düübel paigaldatakse, surudes rõnga vastu isolatsioonikihti ja olenevalt tihvti tüübist, kas keeratakse või lüüakse lõpuni sisse. Õigesti paigaldatud düübel ei tohi isolatsioonikihist esile ulatuda üle 1 mm, samuti ei tohi ta rikkuda vahtplasti struktuuri.

PINNA ARMEERIMINE

Armeeritud kaitsekiht luuakse liimi ATLAS HOTER U baasil. Töid alustatakse liimisegu segamisest, mis toimub analoogiliselt plaatide liimimiseks kasutatava segu valmistamisele. Valmissegu kantakse seinale 10/12 mm segukammi abil, min 3 mm paksuse kihina. Seinalekantud segusse uputatakse spetsiaalne klaaskiudvõrk ja pahteldatakse siledaks. Võrgu ülekate peab olema min 5 cm, võrku kattev segukiht peab olema min 1 mm paksune ja võrk peab olema seguga täielikult kaetud. Peale kaitsekihi täielikku kuivamist, kuid mitte enne 2 ööpäeva möödumist, võib alustada pinna viimistlemist struktuurkrohviga.

STRUKTUURKROHVIGA VIIMISTLEMINE

Kõigepealt töödeldakse pind ATLAS CERPLAST krundiga. Kruntmass kantakse pinnale lahjendamata, pintsli või rulli abil. Välisõhu temperatuur peab olema +5...+25 °C. Kuivamisaeg ilmastikuoludest sõltuvalt 4...12 tundi. ATLAS CERPLAST võib täita ka ajutise kaitsekihi rolli (kuni 6 kuud). Mineraalkrohvi ATLAS CERMIT SN JA DR valmistamiseks lisatakse kuivsegu alati ühesugusele veekogusele, segatakse ühtlaseks massiks ja lastakse seista 5...10 min. Segu on kasutamiseks valmis peale teistkordset segamist. Akrüülkrohv väljastatakse tehasest juba kasutusvalmis pastana. Pinna katmine ja faktuurimine toimub mõlemat tüüpi segu puhul ühtemoodi. Segu kantakse aluspinnale ühtlase õhukese kihina metallist hõõruti abil. Liigne segu eemaldatakse seinalt kuni tera paksuseni. Eemaldatud segu võib peale läbisegamist kasutada uuesti. Soovitud faktuur saadakse värskelt krohvitud pinna hõõrumisel või silumisel plasthõõrutiga.

atlas2.gif

ATLAS ROKER SOOJUSTUS-SÜSTEEM

Kasutatakse elamute soojustami-seks. Seisneb ilmastikukindlate mineraalvillast plaatide (tihedus üle 145 kg/m3) paigaldamises hoone välisseintele ja nende katmises viimistluskrohviga.

ALUSPINNA ETTEVALMISTUS

Aluspind, millele paigaldatakse soojustussüsteem ATLAS ROKER, peab olema eelnevalt puhastatud tolmust, lahtistest krohviosadest ja muudest nakkumist raskendavatest elementidest. Pind peab olema piisavalt tugev kandmaks liimiseguga paigaldatavat mineraalvillaplaati. Selleks sobivad raudbetoon- ja tellisseinad, samuti mittepudeneva tsementkrohviga või lubi-tsementkrohviga kaetud pinnad. Kaheldava nakkevõimega on värvitud, niisked, suure niiskusimavusega ja pudeneva krohviga kaetud pinnad. Viimati nimetatud aluspindu on soovitatav eelnevalt töödelda (pesta või mehaaniliselt puhastada) ja kruntida emulsiooniga ATLAS UNI-GRUNT.

MINERAALVILLAST PLAATIDE KINNITAMINE

Soojustamist tuleb alustada sokliprofiilide kinnitamisega seinale. Seejärel kinnitatakse seinale mineraalvillaplaadid. Plaadid liimitakse aluspinnale liimiseguga ATLAS ROKER W-20 ja kinnitatakse tsingitud metallnaelaga plasttüüblitega (8 tk/m2). Kui aluspind on tasane, võib segu kanda kogu plaadi pinnale metallist segukammi abil. Kui aluspind on ebatasane või kiivas, kantakse segu plaadile keskelt pätsidena ja äärtest ühtlaselt.

PINNA ARMEERIMINE

Armeeritud kaitsekiht luuakse liimi ATLAS ROKER W-20 baasil. Töid alustatakse liimisegu segamisest, mis toimub analoogiliselt mineraalvillaplaatide liimimiseks kasutatava segu valmistamisele. Valmissegu kantakse seinale segukammi abil, kihipaksusega min 5 mm. Seinalekantud segusse uputatakse spetsiaalne klaaskiudvõrk ja pahteldatakse siledaks. Võrgu ülekate peab olema min 10 cm ja nurkades min 15 cm. Võrku kattev segukiht peab olema min 1 mm paksune ja võrk peab olema seguga täielikult kaetud. Tekkinud ebatasasused tuleb peale kuivamist t siledaks lihvida.

STRUKTUURKROHVIGA VIIMISTLEMINE

Kõigepealt töödeldakse pind ATLAS CERPLAST krundiga. Kruntmass kantakse töödeldavale pinnale lahjendamata, pintsli või rulli abil. Välisõhu temperatuur peab olema +5...+25 °C. Kuivamisaeg kõigub ilmastikuoludest sõltuvalt 4...12 tunnini. ATLAS CERPLAST võib täita ka ajutise kaitsekihi rolli (kuni 6 kuud). Mineraalkrohvi ATLAS CERMIT SN ja DR valmistamiseks lisatakse kuivsegu alati ühesugusele veekogusele, segatakse ühtlaseks massiks ja lastakse seista 5...10 min. Segu on kasutamiseks valmis peale teistkordset segamist. Segu kantakse aluspinnale ühtlase õhukese kihina metallist hõõruti abil. Liigne segu eemaldatakse seinalt kuni tera paksuseni. Eemaldatud segu võib peale läbisegamist kasutada uuesti. Soovitud faktuur saadakse värskelt krohvitud pinna hõõrumisel või silumisel plasthõõrutiga.

atlas3.gif atlas4.jpg
atlas3.jpg
atlas-logo.jpg

ATLAS SEGUD AS
Viadukti 30, 11313 TALLINN
Tel. 6700089
Faks 6700038
e-post: atlassegud@hot.ee
www.atlassegud.ee