Tulevikuenergia konkurss

Projektiekspert OÜ

Tulevikuenergia Sihtkapital (TESK) ootab finantseerimiseks kas toote- ja tehnoloogiaarenduse või rakendusuuringute projekte kolmest valdkonnast:

1. põlevkivitehnoloogiad elujõulisemaks ja keskkonnasõbralikumaks, s.o tehnoloogiate arendamine, põlevkiviproduktide vääristamine; põlevkivienergeetika keskkonnamõjude vähendamine, sh CO2 ja muude heitmete vähendamine;

2. alternatiivsed energiatehnoloogiad Läänemere piirkonna tarbeks, s.o põlevkivienergeetikat täiendavad energiaallikad, sh prioriteedina Eestile sobilike taastuvenergeetika lahenduste leidmine; uute kütuste uurimine ja arendamine; energia salvestus;

3. energiasäästu tehnoloogiad, nt kütmine ja jahutus, ehitus, valgustus ja muud perspektiivsed tehnoloogiad.

Finantseeritavate projektide lõppeesmärk on väljatöötatavate tehnoloogiliste lahenduste ja uuenduste võimalik rakendamine Eesti Energia poolt. Kokku on plaanis finantseerida kolme valdkonna peale kokku kuni viite projekti kogumahus kuni 10 miljonit krooni. Projektide esitamise tähtaeg on 9. mail 2007.a.

Projektide finantseerimist võivad taotleda nii teadus- ja arendusasutused, ettevõtted kui uurimisgrupid, mille meeskond on teadus- ja arendustöö kogemusega.

Lähema info konkursi kohta leiate: www.projektid.ee/tulevikuenergia
Projektiideede sobivust konkursile saate testida aadressil www.projektid.ee/idee  (tasuta).
___________________________________________________
Info edastas:
Projektiekspert OÜ -- toetuste taotlemine fondidest
www.projektid.ee -- info@projektid.ee
626 3236 -- 501 0425