Vigane aknaplekk rikub seina

Äripäev

Äripäev 16.05.2007
Siim Sultson
Siim.Sultson@aripaev.ee

Ülespööramata küljed ja välisserva kinnituste puudumine muudavad vihmavee eest kaitsva aknapleki hoopis seina hävitajaks.

"Kahjustused tulevad lagedale siis, kui ehitus -garantii läbi ja kellegi poole pole enam pöörduda," tõdeb Harjumaal Jõelähtme vallas elav Hannes Aduson, kelle eramule paigaldas aknaplekid ülejäänudki hoone ehitanud EKO-majad. Lisaks ehitusfirmaga kohtuvaidluse tõttu kolme aasta eest paigaldamata jäänud aknaplekile on ülejäänud plekid kinnitatud vaid aknalengi külge ning surutud sirgeid servi pidi puidust välisvoodrisse.

Külgede pööramine vajalik

"Aknapleki kolm külge olgu alati üles pööratud," osutab plekk-katuseid ja aknaplekke paigaldava Plekk-katusemeister OÜ tegevdirektor Jaanus Aedla aknapleki toimimise põhieeldusele.

Samuti peab tema kinnitusel krohvseintel olema külgserv lisaks ülespöörangule otsast kergelt alla pööratud. Nii ei saa suure sajuga krohv aknalaualt endasse vett imeda. Puidust välisvooder aga ei tohi puutuda ülespöörangu vastu. Serva ja puidu vahele tuleb jätta tuulutuspilu, et fassaad ei niiskuks ega mädaneks

Aedla meenutusel on mitmetel vanematel majadel aknapleki külgservad lihtsalt sisse krohvitud. Nüüdseks aga on pleki ja krohvi erineva paisumisteguri ning sisseimenduva niiskuse tõttu nendest kohtadest krohv maha pudenenud.

Korralik plekk on täpne

Plekk-katuste ja aknaplekkide paigaldaja Emerest OÜ juhataja Martti Hummari sõnul peaksid külgservad olema üles keeratud 1,5 sentimeetrit, plekk ise ulatugu üle fassaadi ääre kaks-kolm sentimeetrit.

Tema teada on samuti sagedasem viga külgserva liiga vara ülespööramine. Selle tulemusena jääb aknapale ning pleki vahele pilu, kust vihmavesi pääseb voodrisse.

Et aknaplekk keskelt läbi ei vajuks, peab selle all olema korralik kaldega seinapind. Korraliku, muutumatu kaldega aknaplekk peab Hummari ja Aedla sõnul olema aknalengi poolt kinnitatud kruvide või klambritega ja välisservast klambritega.

Pinges plekk muudab kuju

Vähemlevinult kinnitatakse plekk ülespööratud külgservadest. Samas aga möönavad mõlemad mehed pleki välisääre fikseerimist ka makrofleksiga.

Teisalt aga ei saa unustada plekile juba töökojas õige kalde andmist, muidu võib paigaldatud plekk sisepingete tõttu väänduda, rebida välisääre kinnituse lahti ja suunata vihmavee hoopis akna suunas.

Unustada ei saa ka kolme ülespööratud serva aknapoolsete nurkade veetihedaks muutmist.

Kommentaar

Peeter Laur
Valtsplekitooted OÜ osanik

See on valiku küsimus, kas peame keerama aknapleki servad üles või ei. Klient otsustab. Aknapleki kuju sõltub tugevalt aknast ja seinast.

Samas soovitame kõigile ka külgservade ülespööramist. Aga teisalt valitseb ju ehituses loogika, et kõik müügiks ja paari aasta pärast tulgu või veeuputus!

Aknaplekid tuleks paigaldamisel kinnitada ka välisservadest. Mida laiem plekk, seda kindlam olgu välisserva kinnitus. Enne sõda ja hiljemgi neediti välisserva alla kinnitustraat.

Variant on panna ka klambrid. Makrofleksi ei tohiks üldse kasutada, kuna ilmastiku mõjul laguneb see paari aastaga ning välisserv on jälle lahti.

Küll aga võib välisserva kinnitamisel kasutada erinevaid silikoone.

Samas aga tuleb jälgida, et need ei oleks happelised. Näiteks ei tohi silikoonis kindlasti olla äädikhapet, muidu hakkab aknaplekk peatselt roostetama ja lõpuks mulgustub.

Pane tähele

  • Aknaplekil peavad peale aknalengipoolse ka külgservad olema üles pööratud.
  • Valmiv plekk peab juba töökojast väljudes olema aknaavaga ühtiva kaldega.
  • Taga plekile kindel kaldega aluspind.
  • Kinnita plekk ka välisservast.
  • Külgservad olgu vähemalt 1,5 cm kõrged.
  • Pleki esiserv ulatugu üle fassaadi 2-3 cm.
  • Üle 3 m pikad aknaplekid jätkatakse.

Hinnad

  • Ühe aknapleki paigaldus I ja II korruse kõrgusel 50 kr/plekk
  • Aknaplekk koos paigaldusega sõltuvalt viimistlusest ja keerukusest ilma transpordita 200-700 kr/m2