Mürgine radoon ründab läbi vundamendi pilude ja vee

Äripäev

Äripäev 23.05.2007
Siim Sultson
Siim.Sultson@aripaev.ee

Vaata seadet radooni mõõtmiseks!


Läbiuurimata paeklint, ebatihe vundament ja nõrk tuulutus lasevad tuppa kopsuvähki tekitava radooni.


"Kuulduste ajel tellitud pinnase uuringud näitasid, et meie tulevase kodu krundil on radoonitase kaks korda normist kõrgem," meenutab kolme aasta tagust avastust Tiskre elanik Margo Siilbek.

Eesti Geoloogiakeskusest tellitud uurimus tähendas Siilbeki paeklindile kerkivale majale täiendava paarikümne tuhande kroonise radoonikaitse rajamist.

"Vanasti oli madalama ehitus -kvaliteedi tõttu majade õhuvahetus kiire ja radooni ei kogunenud palju," tõdeb OÜ Eesti Geoloogiakeskuse vanemgeoloog Krista Täht. Uuel iseseisvusajal teravalt ilmnenud kopsuvähki põhjustava radooani uurimine oli nõukogude ajal keelatud.

Ohualal aitab radoonikile

OÜ Eesti Geoloogiakeskuse juhtiva geoloogi Valter Peterselli seletusel on radoonitase väga kõrge eriti põhjarannikul Tiskrest kuni Narvani. Eriti kõrge on see näiteks Viimsis Laiakülas.

Kui pinnases on radoonitase tunnise mõõtmisseansi käigus üle 50 kBq/m3, siis tuleb Peterselli sõnul panna valmiva vundamendi alla radoonikile. Lisaks tuleb vundament tihendada erimastiksi ja teipidega. Isegi monoliitbetoon ei pea radooni mikropragude tõttu eriti kinni. "Kuna Eestis on radoonistandard, siis vastutab valmiva maja radoonikindluse eest ehitaja," leiab ta.

"Kui majas ületab radoonitase 400 Bq/m3, tuleb rajada radooni ärastustorustik, ärastuskaev või katuseventilaator ja sulgeda radooni sisseimbumise kohad," toob OÜ Uponor Eesti müügiinsener Tõnu Vürmer lisaks kilele teisigi võimalusi. Vähima kaitsena soovitab OÜ Uponor Eesti müügidirektor Aivar Sigur panna majja ventilatsioonisüsteem ja rohkem tube õhutada.

Tihendus ja tuulutus abiks

Lisaks tuleb Kilekeskus OÜ müügijuhi Silver Lelle kinnitusel tihendada vundamendi sokliosa ja põrandaplaatide, vundamendi ja keldri põrandaplaatide liitekohad mastiksi või teibiga. Sama käib kanalisatsioonitorude ning juhtmete läbiviikude kohta.

Kiirguskeskuse peaspetsialisti Kairi Tänavsuu sõnul saab uuringu tegemiseks kiirguskeskusest 700kroonise tellimise peale posti teel arvutihiire suuruse detektori. Tõeseima tulemuse annab mõõtmine kütteperioodil, kuna siis veab tuulutus suletud akende ja uste tõttu õhku majja ka vundamendi pilude ja läbiviikude kaudu. Detektor tuleb paigaldada keldrisse või selle puudumisel esimesele korrusele 1,3 meetri kõrgusele põrandast. Detektor peab olema oma kohal kaks kuud.

Kommentaar

Anto Raukas
akadeemik

Radoon on peamiselt keldrites ja toas põranda lähedal, ohustades eeskätt seal mängivaid lapsi. Kivimilõhedes veega edasi kandudes võib radoon maapinnani jõuda enam kui 100 m sügavusel. Me ei saa radooni vältida, kui elame kõrgendatud radooniohtlikkusega kivimitel.

Mõistlik ei ole ehitada maja vahetult radooniohtlikule diktüoneema argilliidile. Kui te siiski eelistate miljonivaadet radooniohule, siis ärge rajage keldrikorrust.

Kui aga argilliidil lasuvad massiivsed karbonaatkivimid või savikad pinnakattesetted, ei tule radoon läbi ja võite ennast tunda üsna turvaliselt.

Mida tihedam on hoone vundament, seda vähem pääseb radoon majja. Palju oleneb vundamendi ja keldri ehitusest.

Kui töö on tehtud tsementi kokku hoides ja lohakalt, olete ise süüdi!

Ka kraanivees võib leiduda radooni. Pinnavee radoonisisaldus on kaduvväike, kuid põhjaveest võib teda kohati tulla ohtlikes kogustes, mistõttu diktüoneema argilliiti läbivate puurkaevude puhul on soovitav tellida kiirguskeskusest vastav uuring.

Radoon

 • Looduslik mürgine värvitu, lõhnatu, radioaktiivne raske gaas. Imbub ruumidesse eramu alusest pinnasest, põhjaveest. Mõõtühik Bq/m3 (bekrell kuupmeetri kohta).

Pane tähele

Radooni tõrje algab vundamendist

 • Radooni kogus ruumis sõltub ehitusest ja tuulutusest.
 • Tõenäolises radoonipiirkonnas telli krundi pinnase uuring.
 • Kõrge radooniohu puhul pane valmiva maja vundamendi alla radoonikaev ja radoonikile. Suuna radoon tuulutusega majast välja, tihenda vundamendi praod ja torude-juhtmete läbiviigud.
 • Kõrge radooniohuga valmismajal tihenda vundamendi praod, torude-juhtmete läbiviigud. Taga keldris ja esimesel korrusel korralik tuulutus.
 • Korda radooni mõõtmisi iga kümne aasta järel.

Taust

Vanades majades norm topeltväiksem

 • pinnases ei tohi radoonisisaldus ületada 50 kBq/m3.
 • vastavalt Eesti Standardile EVS 839:2003 "Sisekliima" uute hoonete elu-, puhke- ja tööruumides peab aasta keskmine radoonisisaldus olema alla 200 Bq/m3.
 • Vanemates majades peab aasta keskmine radoonisisaldus olema alla 400 Bq/m3.
 • Radoonirikkaim on Põhja-Eesti klindi ümbrus - Pakri poolsaarest kuni Narvani.
 • Radoon põhjustab kopsu- ja hingamisteedevähki ning kiiritushaigusi.

Hind

150 m2 hoone radoonitõrje kuni 20 000 krooni

 • Radooni pinnaseuuring: 2360 kr
 • Radooni uuring hoones: 700 kr
 • Radoonikile RMB350: 39 kr/m2 + km
 • Radoonikile RMB400: 50 kr/m2 + km
 • Tihendusteip: 550 kr/rull
 • Tihendusmastiks: 170 kr/300 ml
 • Radooni väljatuulutamistorustik: 4000-6000 krooni.

Allikas: Äripäev