Millele tähelepanu pöörata

Ehitusinfo

Soov elada oma majas on ilmselt üks eestlastele sissejuurdunumaid arhetüüpe. Kui tegemist on esimese oma majaga, siis tähendab see lisaks avaramale ruumile ja teistsugusele keskkonnale tõenäoliselt ka üsna suurt muutust elustiilis ja –korralduses. Seega algab kõik endale küsimuste esitamisest – mida selgem on ettekujutus oma vajadustest ja soovidest, seda tõenäolisem on, et valmis maja on igati rahuldustpakkuv. Läbimõeldult projekteeritud ja kvaliteetselt ehitatud maja on ka investeering, sest kuigi traditsiooniliselt on oma maja ehitatud mitme põlvkonna peale mõeldes, on tänapäeval perekonna või elustiili muutudes sageli lihtsam ja mõttekam maja vahetada – ning nii mõnigi majaomanik on öelnud, et päriselt rahule jäid nad alles oma "teise ringi" majaga.
Uue elamu puhul tuleb paralleelselt kaaluda, kuhu ja mida ehitada – leida sobiv krunt ja projekt.  Vana maja tahab hoolt ja vajab aegajalt põhjalikku uuenduskuuri. Kuid sama kehtib ka uue hoone kohta. Hoolt ja peremehekätt vajab iga maja. 
Ära ei tohiks unustada ka üldist säästlikkust ja ohutusnõudeid.
Keskkonna ja looduse säästmine on sama tähtsad kui oma tervis.
Materjale valides võiks sellele kõigele tähelepanu  pöörata ja valik teha neid aspekte silmas pidades.
Ökoloogilised ehitustehnoloogiad

-----------------------------------------------------------------------------
Ehituse etapid ja maksumuse kujunemine ...

* Alustuseks on oluline idee - milline ja kui suur tuleb ehitis.
* Seejärel võiks natuke joonistamist harjutada - tulemuseks mõõtudega visand.
* Maksumust mõjutab ka asukoht ... vajate krunti - tutvuge kohaliku omavalitsuse ehituse ja projekteerimistingimustega.
* Kasuks tuleb  rahakoti paksuse hindamine - vajadusel vaadake plaanid uuesti läbi ... ja hankige raha juurde.
* Vundament, millel maja püsti hakkab seisma - tuvastamist vajab pinnase tüüp, millest sõltub mullatööde maht, betooni kogus ja väljanägemine.
* Seinad - palgist (ümar või tahutud palk), paneelidest, puitsõrestikul, plokkidest, tellistest, põhupallidest või freesprussist?
* Katuse konstruktsioon ja hind sõltub katuse kattematerjalist - kivi, laud, papp, roog, sindel, laast, plekk, muru jne.
* Kulutused kommunikatsioonidele - vesi, kanalisatsioon, elekter, ventilatsioon, side.
* Kui soovite talvel hoonet kütta, tuleb valida sobiv kütteliik ja seadmed.
* Kvaliteetsed ja kestvad uksed, aknad, laed, põrandad ei ole odavad. 

Ja ega muud kui EHITAMA !  Lihtne ju ...