Katuse läbiviik kipub lekkima

Äripäev

Äripäev 04.07.2007
Siim Sultson
Siim.Sultson@aripaev.ee

Korstnate, antennide ja teiste lekkimisohtlike läbiviikude tiheduse tagab nendega arvestamine juba katuse ehitamise ajal.

"Ehitajad ei viitsi tihti paigaldada läbiviiguelemendi alla plastikrõngast ega silikooni," osutab katuseid paigaldava Profiilkatused OÜ katusepaigaldaja Alvar Seeberg korstnate ja teiste läbiviikude ümbruse lekkepõhjustele.

Kui kuivemal aastaajal ei pruugi suuremate kalletega katuse ebatäielikult tihendatud läbiviik lekkida, siis vihmade ja lumesulamise ajal hakkab katus just nendest kohtadest läbi tilkuma. Seetõttu soovitab ta vältida vahetult läbiviikude ette lumetõkete paigaldamist - muidu lumevalli taha kogunev sulav ja jäätuv veemass hakkab läbiviigu kaudu sisse tungima.

Terviklahendus kindlaim

"Tüüpilisim viga on näiteks gaasikatelde ümarkorstnate läbiviikude tegemine korstnate paigaldamisel," osutab keraamilisi ja betoonkivikatuseid müüva Lafarge Roofing OÜ klienditeenindusjuht Avo Nurming läbimõtlematutele lahendustele.

Erinevalt Seebergist peab Nurming ikkagi paremaks läbiviikude kavandamist ja tegemist juba katuse ehitamise ajal. Siis saab läbiviigu terve katusega kooskõlas paremini läbi arvutada. Samuti jäävad siis ära soojustuse, tuuletõkke ja aurutõkke katkestamised. "Eriti puudutab see antenni läbiviike katuse kandekonstruktsiooni juures," lisab ta.

Valtsplekk-katustele spetsialiseerunud OÜ Plekk-katusemeister juhataja Jaanus Aedla tõdemusel on aga korralikud käsitsi plekist valtsitud läbiviigud jõukohased vaid õppinud meistrile. Asevariandina kõlbab sellistel katustel ka kruvide või neetidega kinnituv läbiviik. Hea läbiviigu eelisteks peab Aedla tugevat kinnitust roovitise külge ja veekindlat täiendavalt tihendatud lahendust.

Ise tehes uuri juhiseid

"Olen näinud erinevaid oma peaga kokkukäkerdatud korstnaümbrusi - aga kui nad peavad, siis miks ka mitte," osutab ta vaimusünnitistele.

Samas on Nurmingu kinnitusel kivikatuste puhul alati võimalus peale katuse valmimist lisada läbiviike - selleks eemaldatakse üks või kaks katusekivi ja avad täidetakse plastikust läbiviiguelemendiga. Näiteks 125x160 mm katusekivi asendamisega läbiviiguelemendiga saab hakkama iseseisvalt igaüks. Isetegijal soovitab ta leida eelnevalt lahendusjuhis või külastada katusefirmade kodulehekülgi.

Teisalt soovitab Seeberg teha katusesse läbiviike võimalikult vähe - siis jääb ka potentsiaalseid lekkekohti vähemaks.

Näiteks Euroopas on tavaks koondada erinevad korstnad ühte traditsioonilist kivikorstnat meenutavasse koondelementi. Veel jääb võimalus viia ventilatsioon majast välja hoopis seina kaudu.

Aedla sõnul tuleb eriti plekist suitsukorstnate läbiviikude juures tagada ka tulekindlus. Tulekindluse nimel tuleb puitkonstruktsioon eraldada tulekindla villaga ja korsten peab olema eelisoleeritud.

Kommentaarid

Ainar Salme
AS Teploimport projektijuht

Gaasikateldel on korstnate läbiviikude jaoks erilised elemendid. Tegemist on universaalse läbiviiguga, mis sobib kõigile katusetüüpidele ja kalletele. Lisaks saab neid konkreetsetele oludele kohandada.

Üldiselt soovitame viia gaasikatla korstna välja seinast. Enamasti meie ise viimegi seinast välja, harvematel juhtudel - kui teisiti ei ole võimalik - katuse kaudu.

Kui korstna läbiviiguelement paigaldatakse lohakalt, hakkab katus muidugi sealt lekkima.

Karl Õiger
TTÜ ehitiste projekteerimise instituudi erakorraline professor

Läbiviikude ise tegemisel tuleb ikka eelnevalt uurida, millistel katustel ja kuidas kasutatakse erinevaid läbiviiguelemente.

Kui hakata tegema omast tarkusest, pole kindel, kas see läbiviik ka pidama jääb. Mõningaid läbiviike peale katuse valmimist teha enam ei saagi.

Erinevaid ülekatteid ja ülespöördeid on tagantjärele väga keeruline teha.

Seega tasub igal juhul eelistada tegemist katuse ehitus -ajal.

Pane tähele

  • Eelista läbiviikude tegemist katuse ehitamise ajal.
  • Püüa läbiviigud (va antennid) võimalusel koondada ühte korstnaelementi.
  • Läbiviikude lisamisel püüa lasta neid teha katusepaigaldajal.
  • Läbiviikude isetegemise eel tutvu oma katusetüübile sobiva läbiviigu lahendusega.
  • Jälgi, et katusepinna ja läbiviiguelemendi ning läbiviiguelemendi ja korstna/antenni vaheline ala oleks veetihe.
  • Isetegemisel taasta aurutõke, soojustus ja tuuletõke.
  • Plekist suitsukorstnate puhul eelista eelisoleerituid, kasuta tulekindlat villa.

Mis on mis

Läbiviik:

  • suitsukorstna, ventilatsioonikorstna, kanalisatsiooni tuulutuskorstna või antenni katusepinnast läbimineku koht. Eeldab suuremate avade puhul tugikonstruktsiooni.

Läbiviiguelemendid alates 660 kroonist

Kroonides:

  • Kivikatustest 660-2300
  • Plekkkatustest 900-1500

Allikas: Äripäev