Usalda, aga kontrolli ehitajat

Oma Maja

Äripäev 02.07.2007
Valeri Lebedev
OÜ Erge Arendus projektijuht

Millised on tähtsamad etapid majaehituse juures?

Enamik eramute tellijaist tegelevad majaehitusega vaid kord elus, seega loodetakse ehitusala spetsialistidelt maksimaalset tulemust - tehniliselt korrektselt teostatud ja ajaliselt kestvat majakarpi.

Majaehituse teostajad peavad juhinduma lihtsatest ehitustõdedest - vundament peab probleemideta taluma hoone raskust, kandeseinad peavad olema vahelagedele ja katusekonstruktsioonile toeks, katus peab vett pidama, välispiirded hoidma piisavalt soojust, küttesüsteem peab suutma elamut kütta jne.

Kuna projekteerimine/ehitamine on kollektiivne ja piisavalt keeruline loominguline protsess, siis suvalises etapis tehtud väärarvestused või subjektiivsed/objektiivsed vead võivad mõjutada lõpptulemuse - valmis elamiskõlbliku eramu - saavutamist suuremal või vähemal määral. Kõik projekteerimisega seotud isikud, samuti ka otsesed ehitustööde teostajad, alustavad iga hoonet parimate kavatsustega ning püüavad sooritada tellijaga kokku lepitud töid võimalikult kiiresti ja kvaliteetselt.

Probleemid tekivad tavaliselt siis, kui projektis antud tehnilised lahendused ja kasutatavad materjalid või ka tellija valitud ehitajate tase ei võimalda saavutada head lõpptulemust. Harvad pole ka ebasoodsates ilmastikuoludes ehitamisest tulenevad vead.

Ehitustööde tõrgeteta teostamiseks vajab ehitaja kindlasti korrektset ja kontrollitud projekti, mille alusel oleks tal võimalik üheselt määratleda vajalike ehitusmaterjalide koguseid ja kvaliteediklasse, samuti ka vajalike ehitussõlmede lahendusi.

Kui projekt seda ei võimalda, siis hilisemate arusaamatuste vältimiseks peab tellija koos omanikujärelevalve teostajaga ja ehitaja enne lepingu sõlmimist kooskõlastama kasutatavad materjalid (ja nende kvaliteediklassid), samuti ka vajalike konstruktsioonisõlmede põhimõttelised lahendused. Kui kasutatavad materjalid/sõlmede lahendused tekitavad osapooltes kahtlusi, peaks tellija neid täpsustama projekti autori või sõltumatu konstruktori juures.

Ehituslike kandekonstruktsioonide ehitus ja paigaldamine peab olema kindlasti omanikujärelevalvel pidevalt kontrollitud ja ehitaja poolt vajalikult dokumenteeritud.

Kui kandekonstruktsioonid, tehnosüsteemid ja välispiirded on teostatud õigesti, ei tohiks tellijal normaalse sise- ja välisviimistluse teostuse korral olla probleeme elamu vastuvõtmisega.

Uue hoone korral peab tellija aga meeles pidama, et iga ehitise ehitusjärgne vajumine on normaalne protsess, mis aga võib tekitada siseviimistluses peeneid pragusid.