Valtsplekk-katus Weckman Elegant - lihtne ja vastupidav plekk-katus

Weckman Eesti

wekman-kat.jpg

Majal on väga mitmesuguseid olulisi ehituslikke osi, üks neist on katus. Katuseid on erinevaid nii kuju, materjali kui väljanägemise poolest ja neil kõigil on peamine ülesanne - kaitsta hoonet sademete eest. Kui see funktsioon on täidetud, alles seejärel on mõtet hakata rääkima katuse muudest omadustest. Paljudel juhtudel sõltub katusel kasutatav kattematerjal hoone konstruktsioonist, arhitektuurist või muudest nõuetest. Oluliseks võivad osutuda ka esmapilgul vähetähtsad omadused nagu paigaldamise kiirus ja lihtsus ehk kas naabri Juhaniga kahekesi saame majale katuse peale.
Ehitamise ajalugu vaadates märkame, et kasutusel on olnud väga mitmesuguseid kohalikke materjale. Katuste katmiseks on kasutatud ühtviisi edukalt õlgi ja kiltkivi. Aladel, kus savi on lahedalt võtta on kasutusel olnud põletatud katusekivid. Ainult väga kalliste ja väärikate ehitiste puhul on kasutatud metalli, milleks ajalooliselt on olnud enamasti vask. Iga materjali kasutamisel on lähtutud materjali omadustest, ära on kasutatud tema eelised ning minimeeritud puudused. Igale materjalile on välja kujunenud temale omane kasutusviis ja tehnoloogia. Nagu juba märgitud, on üheks väärikamaks ja vastupidavamaks katusekattematerjaliks peetud vaske. Vask on katusekattematerjalina kasutusel ka tänapäeval ent oma kõrge hinna tõttu ei ole selle massiline kasutamine ratsionaalne. Samas on teaduse ja tehnika areng võimaldanud muuta sama vastupidavaks ka terasest tooted. Terase puudus vase suhtes - kiire korrodeerumine on kompenseeritud galvaniseerimisega ja mitmesuguste sünteetiliste kaitsekihtide kasutamisega. Välja on töötatud uusi tehnoloogiaid, mis vastavad paremini tänapäeva nõuetele nagu näiteks tööstusehituses kasutatav profileeritud terasleht, mis võimaldab rajada hoonete välispiirdeid - nii katuseid kui ka seinu - väga väikese aja- ja tööjõukuluga. Ometi on läbi sajandite jäänud kasutusele ka metallile omaseim kasutusviis - katuste valtsimine. Nii nagu sajandite eest nii ka praegu nõuab see traditsiooniline tehnoloogia
mahukat käsitsi tööd. Kaasaegne paigaldus eeldab aga kiirust ja seepärast ongi välja mõeldud monteeritav valtspaan, mis erinevatel tootjatel kannab erinevat nime, aga rahva seas on saanud tuntuks kui kannavalts. Tore hüüdnimi tuleneb lihtsast paigaldamisest - pleki paanid valtsitakse omavahel kannaga peale astudes.
Weckmani tootesarjas kannab kannavaltsprofiil nime Elegant. Täpsemalt on tegemist lukustuva valtsiga, mis ühendab paanid omavahel. Sellises katusekattes on ühendatud klassikalise katusepleki väljanägemine, vastupidavus ja kaasajale vastav paigalduskiirus. Eleganti paigaldus ei nõua oskustööliste olemasolu, katuse panekuks piisab tõepoolest ainult naabri Juhanist.

Kalle Virkus
Weckman Eesti