Maja on elamise masin

Weckman Eesti

Weckman-kat1.jpg

Kuulus prantsuse arhitekt Le Corbusier on öelnud: “Maja on elamise masin”.

Kuigi tuntud lause kontekst on mõnevõrra erinev, võib analoogiat masinaga kasutada ses mõttes, et kõik selle osad peavad olema teineteisega sobivad ja töötama just nii nagu nad on planeeritud ning projekteeritud.

Vaatame näiteks elumaja katust. Selge on see, et katuse esmane eesmärk on hoone kaitsmine vihma ja lume eest. Samas peab katus täitma ventileerimise rolli. Suits peab välja pääsema korstnast ja õhk ventilatsioonisüsteemist. Tihtipeale tuleb ventileerida ka katusekonstruktsiooni ennast. Lisaks peab katus juhtima vihmavee torudesse ja aitama lumel sulada, et see ei kukuks sissepääsude ette ning ei rikuks maja esist haljastust.

Kõik loetletud elemendid on inimese ja maja seisukohast hädavajalikud. Nende paigaldamine ei tohi aga kahjustada katusekattematerjali. Seega tuleb kõiki neid tarvikuid paigaldada nii nagu paigaldusjuhendis kirjas.

Kõige lihtsam, kiirem ja odavam on tarvikute ning turvaelementide paigaldus koos katusega.

Tarvikute vajadus sõltub maja otstarbest. Eelnevalt on oluline läbi mõelda kuhu mida paigaldada ning kuidas nad peavad omavahel paiknema.

KORSTEN SUITSULÕÕRIGA
Korsten peab paiknema võimalikult lähedal katuseharjale. Katuse ja korstna ühendus on kõige lihtsamini teaostatav kui korsten on servapidi katuseharja “küljes”. Korstna soovitame katta nn. mütsiga, mis kaitseb korstent meie kliimas korstnakive jäätumissulamistsüklite eest. Ja kõige olulisem korstna puhul – selle juurde peab ohutult pääsema korstnapühkija.

KÄIGUTEE EHK KATUSESILD
Katusesild võimaldab liikuda kaldkatusel. See peab tagama juurdepääsu regulaarset hooldust vajavatele seadmetele ja konstruktsioonidele nagu näiteks korsten ja mitmesugused antennid. Käigutee peale peab saama katuseluugist või redelilt. Kurioosumina on käiguteed kasutatud ka katusele rõdu rajamiseks, paigaldades neid kaks tükki kõrvuti.

KATUSEREDEL
Redel võimaldub evakueeruda või katusel liikuda. Tavaline katuseredel ei kvalifitseeru evakuatsiooniteeks ühiskondlikele hoonetele. Katuseredeli asukoht katusel on soovitav määrata enne katusekatte paigaldamist, sest redel kinnitatakse vastaskelba katusekatte alla (detailse paigaldusjuhise leiate meie koduleheküljelt www.weckman.ee). Tänapäevase katuseredeli paigaldamisel ei puurita katusekattesse ühtegi auku.

KATUSELUUK
Sarnaselt redeliga on ka luugil kaks funktsiooni. Luuk võimaldab juurdepääsu katusele ja on hädavajalik evakueerumisel. Päästeameti normide järgi peab katuseluuk olema inimeste evakueerimiseks avatav ka väljastpool. Luugi paigaldamisel tuleb katusekatet „lõhkuda“ peaaegu sama palju kui korstna puhul, seetõttu on soovitav katuseluuk paigaldada võimalikult katuseharja lähedale. Luugile peab olema juurdepääs ka maja seest. Nii katuseluuk kui –redel teenivad eesmärki katusele pääseda. Madala kaldega katuste puhul on sobivam luuk ja järsema kalde puhul redel ent kõik sõltub konkreetsest situatsioonist ja loomulikult majaomaniku maitsest ja harjumustest.

LUMETÕKE
Lumetõkete vajadus selgub tavaliselt peale tugevamat lumesadu, kui välisuks ei avane kuna hang on ees. Seega on lumetõkkeid vaja eelkõige uste ja maja ääres kulgevate läbipääsude kohale. Lumetõkkeid on kahte tüüpi – ovaaltorudest kronsteinidele toetuvad ja tavalisest plekist. Kuigi kronsteinidele toetuvad tõkked on tunduvalt tugevamad ja võimelised kinni püüdma ka katuselt juhuslikult kukkuva pereisa, täidavad ka kergemat tüüpi lumetõkked õigesti paigaldatuna oma ülesannet. Lumetõkked peavad olema kinnitatud piisavalt tugevalt ja kindlasti katusekonstruktsiooni külge, mitte lihtsalt katusekatte külge. Õige koht lumetõkke paigaldamiseks on välisseina kohal. Lumetõkkeid kasutatakse ka keset katust ventilatsioonitorude kaitseks.

VENTILATSIOONIKORSTEN EHK – LÄBIVIIK
Ventilatsioonikorsten viib majast välja läbi töötatud õhu, tuulutab kanalisatsioonisüsteemi või katusekonstruktsiooni. Kui viimasel juhul võib kasutada lihtsaid õhukeseseinalisi läbiviike siis ruumide ja kanalisatsiooni ventileerimiseks soovitame kasutada soojaisolatsiooniga läbiviigukomplekte. Põhjus on õhuniiskuse omaduses kondenseeruda seal, kus on suured temperatuurierinevused. Tugeva külma korral kondensvesi jäätub ja võib moodustada katusele ohtlikke jääkamakaid. Läbiviigukomplektid on saadaval kõigi vajalike paigaldusdetailidega. Ülalpool kirjeldatule lisaks kasutatakse katusel veel erinevaid seal liikumist turvavaid piirdeid, rakmevankreid, evakuatsiooniteede osi jne. Kuna neid kasutatatakse peamiselt suurematel ühiskondlikel hoonetel, siis lähemalt sel teemal ei peatuks. Küll aga tuleb meeles pidada, et suvaline katusele paigaldatud toru ei täida turvaelemendile esitatavaid nõudmisi. Küsi julgelt, saad nõu ja lahenduse oma katuse probleemile.


Kalle Virkus
Weckman Eesti