Plaatimisõpetus

Klaasmosaiik Interbauenist


Plaaditavate pindade tasasus


Nagu kõikide suurte plaaditoodete puhul, on vaja nii seina kui põranda plaaditavate pindade tasasuse kontrollimiseks kasutada loodi: iga juhusliku defekti saab parandada kaubandusvõrgus saadaolevate tasandusmaterjalidega. Kui soovite alustada esimesena seinte plaatimisega, on soovitatav kasutada vahekiile plaaditavate seinte servade ümber, et võimaldada põrandaplaatidel hiljem seinaplaatide alla sobituda. Soovitame kaitsta põrandat paberilehtede ja papiga, kui alustatakse seinte plaatimist.

interbauen-logo.jpg

Plaatimine

Plaadi servade vigastamise ärahoidmiseks tuleb olla väga ettevaatlik karpide transportimisel töökohta, kuna materjal on sirge ja suur. 
Igal juhul on oluline pöörata tähelepanu iga üksiku plaadi käsitsemisel, et selle servi ei kahjustataks.

Materjali lõikamine

Parim lõikamistulemus saavutatakse, kasutades märglõikust ühtlase krooniga D181 teemantteralisusega „turbo” teemantlõikeketast. Tavalist lõikurit kasutades tuleb meeles pidada materjali kõrget väärtust, jälgige alati, et lõiketeravik oleks heas töökorras ja et sellel oleks lõikeruumi vähemalt 60 cm.
Pärast lõikamist on hea mõte lihvida serv liivapaberiga; lisaks suurepärasele lõikele aitab see lihtne võte kaitsta plaatijat väikeste vigastuste eest plaatimise ajal lõigatud tükki kasutades.

Liim

Parima plaatimistulemuse saavutamiseks soovitame kasutada valget kiiresti kuivavat minimaalselt kokkuminevat liimi koos elastsust lisava vahendiga. Järgige tootja juhendeid väga täpselt.
Liimitoode on oluline ette valmistada, kasutades erilist segamisvahendit koostisosade ühtlaseks segamiseks ja klompide tekkimise vältimiseks, mis võivad põhjustada paksendeid plaatimisel ja luua ebaühtlase seinapinna.
Liimi kandmiseks seinale soovitame kasutada vastavat 0,5 cm hammastega labidat, põranda puhul on soovitatav kasutada eelistatavalt 1 cm hammastega labidat; liimi on soovitatav kanda ka plaadi tagaküljele.
Plaatimisel on põhiline jälgida plaatide joondust, kasutades loodi, ning vajadusel kasutada vahekiile vuugivahede tegemiseks.
Kui on vaja jätta vahesid kaunistustele, nt liistudele või portele, on tähtis panna kiil plaatide vahele, kui liim tahkestub, vastasel korral võivad plaadivahed plaatide survel nihkuda ning kogu seina joondus ebaõnnestuda.

Nurga viimistlemine ja vuukide täitmine

Parima nurga viimistlustulemuse saavutamiseks on soovitatav kasutada spetsiaalset keraamilist „veerandring” liistu, mis on saadaval igas värvuses. Pärast plaatimist ja enne vuukide täitmist veenduge, et liim on täielikult kuivanud. Seda saab kontrollida vaakumkuppu kasutades. Plaatide vahelise väikese vuugi täiuslikuks liimumiseks on soovitatav kasutada tsementsegudele ettenähtud isoleerivat elastsust lisavat vahendit.

Vuukide puhastamine ja sisustamisjuhend

Pärast vuukide täitmist võib plaadid puhastada, järgides alati täpselt tootja soovitatud vuukide kuivamiseks ettenähtud aega.
Puhastades liiga vara, eemaldatakse osa vuugitäitest ning kui puhastatakse liiga hilja, kriimustatakse glasuuri.
Lisatarvikuid paigaldades tuleb kasutada volframkarbiidteraga elektroonilise kiirusereguleerijaga drellpuuri.