Klaasmosaiigi paigaldus


Klaasmosaiigi paigaldusjuhend.

Toatemperatuur paigaldamisel peaks olema mitte alla 10°C ning mitte üle 40°C. Välistingimustes paigaldamise juures soovitame vältida mosaiigi paigaldamist väga suurte temperatuurikôikumiste juures ning tuuletômbuses, kuna siis kuivab segu liiga kiiresti.

Seina ette valmistamine

Seinapind peab olema täiesti sile , kuiv ja tolmuvaba. Juhul kui aluspind pole sile, vôib tasandamiseks kasutada sama segu millega hiljem paigaldatakse klaasmosaiik.

Tasanduskihi paksus ei tohiks olla enam kui 1-2 mm. Tasandamiseks kasutage plaatimiskammi siledat külge.

Segu valmistamine mosaiigi paigaldamiseks

Kinnitussegu on loodud spetsiaalselt klaasmosaiigi ning teiste klaasitoodete paigaldamiseks ning vuukimiseks. Segu tuleb seinale kanda ühtlase kihina 3,5 mm kammiga.

Paigaldussegu koosneb kahest komponendist, 9 kg purgist vedelast lateksist ning 25 kg kotist tsemendipulbrist, mis segatakse kokku ühtlaseks massiks. Keskmine paigaldussegu kulu m2 kohta koos tasanduskihi, paigalduskihi ning vuukimisega on: 1 kg lateksit ja 4 kg tsemendipulbrit.

Lateks on dispersioon sünteetilisest kummilateksist vees, mis tuleb segada tsemendil baseeruva liimi ja pulbriga. Nende kahe komponendi kokkusegamisel saame elastse paigaldussegu, millel on liimi optimaalsed omadused, ning mis on niiskus- ning happekindel. Lateksi ja tsemendipulbri segamise tulemusena saadakse elastne pasta, mis ei ole tuleohtlik ning ei eralda mingisuguseid toksilisi aineid.

Segu omadused

Segamisvahekord

9kg/lateks / 25kg Tsemendipulbrit

Väljanägemine Ühtlane pasta
Kasutusaeg segatult, purgis 6 tunni jooksul, suletud anumas
Töötlusaeg, pärast seinale kandmist 20 minuti jooksul
Paranduste tegemine 1 tunni jooksul
Segukihi paksus seinal 2 mm
Vuukide tegemine 24/48 tunni möödudes
Lôplikult kuiv 10 päeva pärast
Puhastamine

* külma veega, enne segu kivinemist
* sooja vee ja švammiga, kui segu on kuiv

Segu omadused pärast kuivamist
Veekindlus suurepärane
Vastupidavus keskkonna saastele suurepärane
Tule levik puudub
Suitsu levik puudub
Elastsus rahuldav

Segu tômbetugevus:
* 28 päeva pärast kuivades tingimustes
* peale 7 päeva kuivades tingimustes vôi 21 päeva vees
* peale 25 külmumistsüklit


* 31,7 kg/cm2
* 20,4 kh/cm2

* 20,0 kh/cm2

Vastupidavus survele Üle 500 kg/cm2


NB! Kunagi ärge määrige paigaldussegu paigaldatavale mosaiigile, kuna siis libiseb mosaiigileht kogu oma raskusega seinalt maha.

Ärge kandke paigaldussegu seinale rohkem kui 10 mosaiigilehe jagu, keskmiselt 1 m2, kuna segu kuivamisel tekib segu pinnale kilejas kiht mis takistab mosaiigi korralikku kinnitumist aluspinna külge. Kui teil on paberalusel mosaiik, paigaldage mosaiik seinale nii, et paberipind jääb väljapoole (teie poole, mitte segu sisse), ning vajutage ta hoolsalt segu sisse kasutades kummist vôi puidust klotsi. Jälgige paberil näidatud paigaldusskeemi.

Kontrollige, et kôik mosaiigitükikesed on ühtlaselt segu sisse vajutatud, ning moodustavad ühtlase, sileda pinna. Jälgige et vuugivahed kahe erineva mosaiigilehe vahel oleksid samad, mis mosaiigitükikeste vahel ühel lehel, et vältida üksikute lehtede eraldumist ühtlasest pinnast.

NB! Ärge kasutage metallist klotse mosaiigi silumiseks, kuna see vôib neid lôhkuda.

Peale seda kui esimesed kümme lehte on seguga seina paigaldatud ärge asuge kohe järgmise kümne juurde. Nüüd on aeg teha niiskeks paber millel me mosaiigitükikesed olid. Topsutage märja švammiga kogu paber ühtlaselt niiskeks. Nüüd vôib asuda järgmiste mosaiigilehtede paigaldamise juurde. Aeg-ajalt kontrollige, kas juba paigaldatud mosaiigi paber niiskub korralikult (kui mitte, topsutage uuesti märja švammiga) ning kui paber on piisavalt läbi ligunenud, eemaldage see mosaiigilt.

Paber tuleb eemaldada mosaiigilt ettevaatlikult, alustades lehe ülemisest nurgast ning eemaldades ettevaatlikult diagonaalsuunas. Juhul kui môni mosaiigitükikene eemaldubki, saab selle koheselt tagasi segu sisse suruda. Kontrollige, kas kôik mosaiigitükikesed on ühtlaselt segu sees.

Paranduste-kohenduste tegemise aeg normaalsel temperatuuril ning tuuletômbuseta ruumis paigaldatud mosaiigil on keskmiselt tund aega, alates hetkest kui segu seinale kanti. Kôrge temperatuuri ning tuuletômbuse puhul segu kuivab kiiremini ning paranduste tegemise aeg lüheneb.

Vuukide tegemine

Klaasmosaiiki ei tohi vuukima hakata varem kui 24 tundi peale paigaldamise lôpetamist. Enne vuukide tegemist tuleb korralikult puhastada mosaiigi pind paberitükikestest ning liimist, mis on jäänud sinna peale paberi eemaldamist.

Vuukimiseks vôib kasutada sama tsemendisegu millega mosaiik seina paigaldati. See koosnes lateksist ning tsemendipulbrist, samas vahekorras. Tsemendisegu kantakse seinale kammiga horisontaalsete ning vertikaalsete liigutustega, kuni vuugid on segu täis. Üleliigne segu eemaldatakse kammiga diagonaalsete tômmetega. Vuugisegu tuleb kanda nii kaua seinale kuni kôik vuugid on täidetud.

Klaasmosaiigi puhastamine

Mosaiigi pind tuleb puhastada hiljemalt tund peale vuukide täitmise lôpetamist. Kasutades pehmet švammi, eemaldage ringikujuliste liigutustega üleliigne segu mosaiigilt.

On väga oluline alustada mosaiigi puhastamisega üleliigsest vuugisegust enne vuugisegu täielikku kuivamist. Kui vuugisegu on täiesti kuiv on teda mosaiigilt väga raske kätte saada ja kulub palju rohkem aega. Jälgige, et puhastamise käigus ei eemaldataks vuuke täitvat segu.

Juba kuiv mosaiigipind tuleb korralikult veega üle pesta. Juhul kui peale pesemist mosaiigi pind tundub kuidagi tsemenditolmune, vôib loputamiseks kasutada ôrnalt happelist vesilahust (5-10% kloorhape,). Puhastage veel kord puhta veega peale happelahuse kasutamist.