Ehitaja tegevusluba kontrolli registrist

Äripäev


Äripäev 12.09.2007
Mai Kell

Tänavu septembri seisuga on Eesti majandustegevuse registris (MTR) registreeritud üle 5000 aktiivse ehitusala ettevõtja, valdav osa neist üldehituse valdkonnas.

Selle aasta septembri seisuga on majandustegevuse registris (MTR) registreeritud üle 5000 aktiivse ehituse valdkonnas tegutseva ettevõtja, kellest valdav osa on end ehitamise tegevusalal registreerinud just üldehituse täpsustusega. '

Alates eelmise aasta oktoobrist on ka ehitusfirmad kohustatud registreerima tegevusala täpse liigituse. Liigituse määrab vastutava spetsialisti pädevus, st kõrgharidusega omandatud eriala või kutsetunnistusega saadud kvalifikatsioon.

Ettevõtja jaoks tähendab see lisatööd, sest tuleb taotleda registreeringuandmete muutmist, tarbija jaoks suureneb samal ajal kindlustunne, et firmas tegutseb asjatundja.

Näiteks, kui ventilatsioonitööde teenust pakkuval ettevõtjal on vastutav spetsialist ainult vee- ja kanalisatsioonitööde tegemiseks, siis firma ventilatsioonitöid sisuliselt teha ei tohiks.

"Kõige rohkem uusi taotlusi ehituse valdkonnas tegutsemiseks esitatakse aprillist maini, siis algab ehituse kõrghooaeg," sõnab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi registritalituse juhataja Anne Raadla.

2007. aastal on siiani registreeritud üle 800 uue ehitusettevõtja, samas kui 2006. aasta samal perioodil registreeriti üle 1300 firma. Kõik ettevõtjad peavad iga aasta 15. aprilliks oma andmeid registris kontrollima ja kinnitama, sellega on tagatud ka registri ajakohasus. Firmad, kes oma andmeid ei kontrolli, kustutakse registrist 1. novembril. "Eelmisel aastal kustutati registrist 359 ehitusfirmat. Praegu on ligemale 600 ehitusettevõtja registreering veel kinnitamata," lausus Raadla.

Tänavu viie kuuga, aprillist augustini, registreeriti 524 uut ehitus -alal tegutsevat ettevõtjat, kusjuures sama näitaja oli eelmisel aastal 640. Aastate lõikes ehituse valdkonna ettevõtjate arv registris on kasvanud pidevalt, kuid käeoleva aasta statistika põhjal võib järeldada selle tendentsi vähenemist.

2003. aasta 1. jaanuarini väljastas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ehitusvaldkonna tegevuslubasid ehk litsentse, mis siis asendati elektroonilise registriga (RETTER), mis alates 15. aprillil 2004 nimetati ümber majandustegevuse registriks (MTR). MTRi üks eesmärke on tegutsevate ehitusfirmade üle avalikkusele kättesaadaval viisil arvestuse pidamine ja järelevalve kohta andmete avaldamine.

MTR on avalik ja kõigile kättesaadav majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veebilehe. Lehekülje aadress on www.mkm.ee/mtr.

Ettevõtja registreerimise kohustus tuleneb 15. aprillil 2004. aastal jõustunud majandustegevuse registri seadusest ja esimesel jaanuaril 2003. aastal jõustunud ehitusseadusest. Samalt leheküljelt leiab valdkonniti registreerimistaotlused, juhised ning vajalikud kontaktandmed.

Vormikohane registreerimistaotlus tuleb ehitusettevõttel esitada majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile. Registri andmed on abiks töö tellijale - kui ehitusfirmat registrist ei leia, pole seda sisuliselt olemas ning ei saa teda ka usaldada.

Kommentaar

Tiit Tamm
Tehnilise järelevalve inspektsioon

MTR annab tellijale kindlustunde, et firma on registreeritud ja annab mõningase garantii lõpptulemuse osas. Ehitusvaldkonna probleemidest puudutab meid aga vastutavate spetsialistidega seonduv. Neid napib ja ka MTR ei soosi, et inimene töötaks korraga mitmekümnes firmas: spetsialistid soovivad töölt lahkuda, aga ei saavuta firmaga kokkulepet. Sel juhul teeme ettevõttele märgukirja ja lõpuks ettekirjutuse.

Registrisse kandmisel tehakse põhiliselt nelja tüüpi vigu

  • Firmad võtavad fiktiivselt tööle erialaspetsialisti, kes esitatakse vastutavaks isikuks. Kui sama isik figureerib liigagi mitmes firmas korraga, võib see olla piisav põhjus firmale tegutsemisloa andmisest keeldumiseks.
  • Vahendusfirmad müüvad nn riiulifirmasid koos vastutava spetsialistiga ning viimane ei ole omanike vahetusest ise teadlik. Probleeme võib tulla kõigil kolmel osapoolel.
  • Ehitusfirma satub raskustesse ning lõpetab tegevuse. Samad omanikud koos vastutava spetsialistiga alustavad uue firmanimega. Registrisse jäävad alles ka varasemad andmed ning need võivad olla piisav põhjus registreerimisest keeldumiseks.
  • Firma alustab tegevust ilma, et end MTRis registreeriks. Registreeringuta tegevuse eest on sanktsioon karistusseadustikus. Ilma registreeringuteta tegevus on kvalifitseeritud kuriteona ja kohtuväline menetleja on politsei.