Hoone kindlustusväärtus sõltub ehitushinnast

Äripäev


Äripäev 15.10.2007
Tuuli Kalberg
ERGO Kindlustuse kodukindlustuse riskijuht

Hoone kindlustamisel on selle kindlustusväärtuseks taastamisväärtus või jääkväärtus.

Hoone kindlustusväärtust mõjutavad eelkõige selle ehituslik maksumus - ehituse keerukus, kasutatud ehitusmaterjalid, tööjõu hind.

Hoone kindlustamisel ei kasutata turuväärtust ja hoone asukohta, sest seda ei saa võrdsustada hoone taastamisväärtusega.

See annab kodu kindlustanud omanikule selge tagatise, et isegi juhul, kui tema eramu või korteri väärtus kukub piirkonna atraktiivsuse languse tõttu, saab ta kindlustusseltsilt ikkagi vajadusel oma eluaseme tegelikuks taastamiseks kuluva summa.

Vaadates tööjõu ja ehitus -materjalide kallinemist, võib eeldada, et ajapikku taastamiskulud pigem suurenevad ja seda sõltumata sellest, kas maja asub Pirital või Tallinnast väljapool.

Seega ei mõjuta turuväärtuse muutumine hoone kindlustusväärtust.

Kindlustamist ennast mõjutab aga kinnisvaraturg küll. Mida aktiivsem kauplemine käib kinnisvaraturul, seda aktiivsemad ollakse ka kindlustusturul, sest soetatud hoone, panditud tagatisvara vajab ju kindlustamist.

Sageli kindlustatakse vaid selleks, et laenu saada, mitte selleks, et tõepoolest vähendada juhtuda võivate õnnetuste kahjusid. Et seljatagune oleks ka õnnetuse juhtudes kindel, tasub korraks oma kodus ringi vaadata, kaardistada kulukamad riskid ja need siis ka kindlustada.

Nii näiteks pole hoonekarbi kindlustamisel abi, kui tule- või veeõnnetuses hävib ka kodu sisustus.

Kuna asjad pole odavad, on kodu sisustamine kindlustuselt saadava hüvitise abil majanduslikult kergem.

Juhul kui kahjud puudutavad ka kolmandaid osapooli, näiteks kui korteris lõhkenud veetoru ujutab üle alumised naaberkorterid, tasub kaaluda ka tsiviilvastustuskindlust-use valikut.

Sellega saab kindlustusseltsi toel hüvitada kahju, mille kindlustusvõtja on kindlustusobjekti valdamisel kolmandale isikule tekitanud.

Samuti saab kindlustada ajutise elukoha üürikulud, mida läheb vaja siis, kui kodu on tule- või veeõnnetuse tõttu elamiskõlbmatuks muutunud.

Siis hüvitab remondi ajaks ajutise kodu üürimisega seotud kulud kindlustus.

Taastamisväärtus

  • Kulutused, mida on tarvis teha hoone taastamiseks selle täielikul hävimisel.

Jääkväärtus

  • Hoone taastamisväärtus, mida on vähendatud kulumi võrra. Kulum on ehitise seisundit, eelkõige vanust ja amortisatsiooni väljendav mõistlik summa. Jääkväärtust kasutatakse, kui hoone kulum on suurem kui 30 protsenti.

Näide
Omavastutus vaid 5000 krooni:

  • Kui tulekahju tagajärjel hävib hoone, mille taastamine maksab 2 000 000 kr, siis taastamisväärtuse puhul hüvitatakse kogu tekkinud kahju (taastamiskulutused 2 000 000 kr), millest lahutatakse omavastutus.
  • 5000kroonise omavastutuse puhul on kindlustushüvitis seega 1 995 000 kr.