Mapei hüdrotõkkemembraan

AS Plaadipunkt

MAPELASTIC veetõkkemembraani kasutamise eelised

m1.jpg
 • Tänu Mapelasticule saab terrassid muuta veekindlaks õhema (2 mm) kaitsekihiga; olemasolevat põrandat eemaldamata, see on kahtlemata eelis, mis säästab nii aega kui ka vaeva, kuna pole vaja eemaldada ja hävitada hulka vana materjali.
 • Pindadel, mis on Mapelasticuga töödeldud, on suurepärased kinnitusomadused, suur ja stabiilne elastsus ja hea veekindlus ning pinnad püsivad kaua, võrreldes tavaliste tihendussüsteemidega.
 • Mapelasticu elastsus ja venivus tagab kuni 1 mm laiuste pragudega konstruktsioonide kaitse ja veekindluse.
 • Mapelastic kaitseb efektiivselt betoonkonstruktsioone sööbivate keemiliste ainete, nagu näiteks süsinikdioksiidi, naatriumkloriidi (leidub merevees) ja kaltsiumkloriidi (jäätumisvastased soolad) eest. Seega ennetab Mapelastic kahjustusi, mida põhjustab sarruse korrosioon.
 • Toodet on lihtne paigaldada ning süsteem on usaldusväärne ja stabiilne.
m3.jpg

MAPEI LAHENDUSED BASSEINI EHITAMISEL 

1) BETOONIVALU
Veetiheda betooni saamiseks on vajalik saavutada valumassile järgnevad omadused:

 • Rck ≥ 37 N/mm2
 • konsistentsuse KL: S4/S5 (vastavalt EN 206.1)
 • Veetihedus vastavuses EN 206.1
 • Püsivus vastavalt EN 206.1 (tegevaeg kl: XD2*)
 • Betooni kaitsekiht vähemalt 3 cm

Betoonis on soovitav kasutada superplastifitseerivaid lisandeid Mapefluid liinist (MAPEI tooted) või akrüülidepõhiseid hüperplastifikaatoreid.

Dynamon liinist (MAPEI tooted) vastavalt EN 934-2 standarditele; valik sõltub objekti temperatuuri ja töötingimuste olukorrast.

Märg kivinemine vähemalt 7 päeva.

* Mereveega täidetavate basseinide, mis vastavad XS2 klassi tingimustele, peab betoon olema minimaalselt Rck 45 N/mm2.

2) PÕRANDA JA SEINTE TIHENDAMINE
Põranda ja seinte vahelise valu veekindla vuugi saamiseks kasutada Idrostop (bentonitivaba paisuv kummi) profiili, mis naelutatakse või liimitakse Adesilex T super liimiga. Kui seinte paksus on üle 30 cm, tuleb kasutada kahte paralleelset linti.

Materjali omadused:

 • Mõõtmed: 20x10 mm või 20x15 mm;
 • Paisumine vees: 45% (peale 24 tundi), 70% (peale 2 päeva), 120% (peale 7 päeva)

3) SEINTE TASANDAMINE
Betooni pind puhastada tsemendipiimast, raketisemäärde jääkidest,prahist ja tolmust - kõigest mis vähendavad tasanduse nakkumist.
Pinnad tasandada Nivoplani ja Planicrete (lahjendatud 1:4 veega) pahteldusseguga.

Segu karakteristikud:

 • Töötlemisaeg: 2–3 tundi
 • Ühe kihi paksus: 2–30 mm
 • Paindetugevus: ≥ 3,5 N/mm2
 • Survetugevus: ≥ 6,0 N/mm2

4) PÕRANDA TASANDAMINE
Eemalda pinnalt kõik tsemendipiima jäägid, tolm, lahtised tükid jm saasteaine. Seejärel kasuta pinna tasanduseks segusid: Topcem, Topcem Pronto, Mapecem või Mapecem Pronto.
Igal juhul tuleb parima nakke saavutamiseks teha Planicrete lateksiga nakkelobri samast tasandussegust, mida kasutatakse ka tasanduseks.
Toote valik sõltub peamiselt sellest, kui kiiresti on vaja võtta bassein kasutusele. Topcem ja Topcem Prontot kasutades võib järgmist operatsiooni teha peale 24 tunnist kuivamist, Mapecem ja Mapecem Pronto korral on ooteaeg 3–4 tundi.

Pind peab vastama järgmistele nõuetele:

 • Survetugevus: ≥ 25 N/mm2
 • Hüdroisolatsiooniga katmine või plaatimine: peale 24 tundi

5) HÜDROISOLATSIOON
Kui betoonkeha on valmistatud eespool toodud juhendite kohaselt, ei ole hüdroisolatsioon
vajalik. Juhul kui hüdroisolatsioon on nõutud, tuleb see teha kattes pinnad hüdrotõkkega Mapelastic 2 kihis, esimene kiht tugevdatud alustekindla Fibreglass Mesh armatuurvõrguga, (silma suurus 4,5×5 mm). Lõplik materjali paksus vähemalt 2 mm. Kõik nurgad peavad olema teostatud Mapeband teibiga.

Materjal peab vastama järgmistele tingimustele:

 • nake betooniga: 0,8 N/mm2
 • veepidavus: kuni 3 atm positiivsele veesurvele ja 1 atm negatiivsele veesurvele (DIN 1048);
 • vastupidavus külmumis/sulatustsüklitele: üle 300 korra (UNI7087)
 • maksimaalne pikenemine ( DIN 53504) peale 28 päeva +23°C ja R.H. 50% juures: 18%.
m4.jpg m5.jpg

6a) PLAATIMISTÖÖD
Klinker- või portselanplaate liimides kasutada Keracrete ja Keracrete Powder segu, mis vastab C2T klassile EN 12004 järgi.

Liimisegu nõuded +23°C juures:

 • avatud aeg: 10–15 min
 • nihutamise aeg: kuni 30 min
 • vuukimine: peale 24 tundi
 • bassein valmis kasutuseks: peale 3 nädalat.

6b) PLAATIMINE KLAASMOSAIIGIGA
Klaasmosaiigi liimimiseks kasutada Adesilex P10 liimi, mis on segatud Isolastic lateksiga (lahjendatud 1:1 veega).

Liimisegu nõuded +23°C juures:

 • avatud aeg: 30 min
 • nihutamise aeg: 60 min
 • vuukimine: peale 24 tundi
 • bassein valmis kasutuseks: peale 3 nädalat.

7) KIIRE PAIGALDUS
Klinkerplaatide, portselani ja klaasmosaiigi kiireks paigalduseks kasutada plaadiliimi Granirapid vot Elastorapid, mis vastab C2F klassile EN 12004 järgi.

Liimisegu peab vastama järgmistele nõuetele:

 • avatud aeg: kuni 20 min
 • nihutamise aeg: kuni 45 min
 • vuukimine: peale 3–4 tundi
 • bassein valmis kasutuseks: peale 3 päeva

8) VUUKIMINE
Vuugid täita kas Keracolor vuugimördiga, mis on segatud Isolastic lateksilisaainega või Ultracolor Plus vuugimördiga (kasutusvalmis tsemendipõhine vuugitäide), mis vastab CG2 klassile EN 13888 järgi. Eeliseks on et Ultracolor Plus võimaldab basseini täita 48 tunni pärast peale vuukimist. Kui bassein täidetakse mereveega või mineraal- (termaal-) veega, peab vuukima happekindla epoksüvuugitäitega Kerapoxy, mis vastab standard EN 13888 järgi klassile RG.

9) PAISUMISVUUKIDE TÄITMINE
Paisumisvuugid tuleb teha kõikidesse nurkadesse ja põrandakalde muutumisnurkadesse. Tavaliselt jagatakse pind 3x3 meetristeks aladeks ja täidetakse Mapesil AC-ga )ühekomponentne äädikapõhine silikoon) peale vuugisoone kruntimist Primer FD-ga.

Silikoon peab olema samatooniline vuugitäitega ja vastama järgmistele nõuetele:

 • maksimaalne pikenemine: 800% (DIN 53504)
 • kõvadus: 20 (tugi A - DIN 53505)
 • maksimaalne liikuvus: 20%
 • katva naha moodustumiseks vajalik aeg: 10 min
 • polümeriseerumise kiirus: 4 mm päevas, 10 mm 7 päevaga.
m-tabel.jpg
m7.jpg

MAPELASTIC SMART – Uus toode pintsli või rulliga katmisel

Kasutuskohad

Mapelastic Smart on uute betoonkonstruktsioonide, Mapegrout või Planitop parandussegudega renoveeritud betoonkonstruktsioonide, juuspragudega või nende tekkimisohuga pindade katmiseks ning hüdroisolatsioonitööde (kanalid, tammid, ujumisbasseinid, mahutid, rõdud ja terrassid) teostamiseks. 

NÄITED

• Veekanalite, tammide pindade ja mahutite hüdroisolatsiooniks.
• Vundamentide ja pinnases seinte hüdroisolatsiooniks.
• Hüdroisolatsioon vannitubadele, rõdudele, terrassidele, ujumisbasseinidele jne. enne plaatimistöid nii sise- kui välitingimustes.
• Elastseks kaitsekihiks uutele või parandatud väikese kandekoormusega betoon-konstruktsioonidel.
• Kuivamispragudega tsement- või betoonpindade kaitseks, termilistest või liiklusoludest koormatud pindadele, sisseimbuva vee ja agressiivse keskkonnamõju eest (soolad, heitgaasid, saastatus jne).
• Betoonpostide ja -talade, maantee ja raudtee viaduktide, millised on parandatud Mapegrout või Planitop seeria betooni parandussegudega, kaitseks süsinikdioksiidi eest.
• Armatuuri kaitsmiseks keskkonnamõju eest (soolad, heitgaasid, saastatus jne) tulenevalt ebapiisava armatuuri kattekihist r/b konstruktsioonidel.
• Mereveega kokkupuutuvate betoonpindade ja betoonpindade jääsulatussoolade, naatrium- või kaltsiumkloriidide ja -sulfaatide eest kaitsmiseks.

m2.jpg

TEHNILISED KARAKTERISTIKUD
Mapelastic Smart on kahekomponendiline mört, mis koosneb tsemendist, täiteainetest ja sünteetilistest polümeeridest. Kahe komponendi kokku segamisel muutub toode ühtlaseks seguks, mida on kerge paigaldada ka vertikaalsetele pindadele paksusega ca 2 mm kihina.
Kõrgekvaliteediliste sünteetiliste polümeeride kõrge sisalduse tõttu nakkub Mapelastic Smart hästi kõikide tellisest, keraamiliste-, krohvi-, marmor- ja betoonaluspindadega. 

TÖÖSEGU VALMISTAMINE

Valage komponent B (vedelik) puhtasse anumasse. Lisage aeglaselt valades komponent A (pulber) samaaegselt mehaanilise mikseriga segades. Segage Mapelastic Smart-i mõned minutid veendudes, et on saavutatud ühtlane mass ning anuma põhja ei ole jäänud segunemata komponente. Kasutage aeglastel pööretel segavat mikserit hoidmaks ära liigse õhu segamist töösegusse. Ärge segage töösegu käsitsi.
Töösegu võib segada ka suuremates mikserites (näit pritsimistehnoloogial paigaldamisel)
kuid jälgida, et pumpa valamisel ei jäänud töösegusse segunemata komponente ja klompe. Käsitsipaigaldus Valmissegatud Mapelastic Smart tuleb paigaldada 60 minuti jooksul arvestades komponentide kokkusegamisest kahes kihis pintsli või rulliga saavutades kokkuvõtteks ca 2 mm paksune membraan.
Ujumisbasseinide, terrasside ja rõdude hüdrotõkke paigaldamisel ja konstruktsioonidel
kus esinevad juuspraod või kus on nende tekkimise oht, suruge esimesse värskesse kihti armeeriv klaaskiu dvõrk (Fiberglass Mesh) ning siluge võrk kelluga kihi sisse. Teise kihi paigaldamine teostage esimese kihi kuivamisel ca 4-5 tunni möödumisel.
Basseinide ja terrasside veekindlaks muutmisel pöörake erilist tähelepanu vuukidele,
horisontaalsetele ja vertikaalsetele nurkadele ning läbiviikudele kasutades garanteeritud tulemuse saavutamiseks vettpidavat ja elastset nurgalinti Mapeband või vinüülnurgalinti Mapeband PVC.
Pärast Mapelastic Smart-i paigaldamist oodata keraamiliste plaatide paigaldamisega
vähemalt 5 päeva (+20°C). Jahedamas keskkonnas ooteaeg pikeneb. 

Keraamiliste plaatide paigaldus Mapelastic Smart-le

UJUMISBASSEINID JA RÕDUD
– Paigaldage keraamilised plaadid MAPEI plaatimissegudega jättes plaatide vahele soovitud laiusega vuugid.
– Basseinide plaatimisel kasutage plaatimissegu Granirapid (klass C2F) või Keracrete + Keracrete Powder (C2T).
Mosaiikplaatide paigaldamisel võib kasutada ka Adesilex P10 (klass C2TE)
+ Isolastic (lateks) segatuna 50% ulatuses puhta veega.
Plaatide vaheliste vuukide täitmiseks kasutage tsementvuugisegu Ultracolor Plus (klass CG2), epoksüvuugisegu Kerapoxy (klass RG) või Keracolor FF ja Keracolor GG tsementvuugisegusid. Nurkade ja deformatsioonivuukide täitmiseks kasutage Mapesil AC, Mapeflex PU21. Pärast tardumist moodustab ta elastse kihi, mis on vastupidav CO2, SO2, kloriididele ja sulfaatidele, mereveele, pinnasele ning talub veesurvet kuni 1,5 bar. Oma omaduste tõttu on Mapelastic Smart-ga kaitstud või veetõkkena kaetult vastupidav, kannatab äärmuslikke ilmastikutingimusi ning kasutamiseks suure soolasisaldusega ning saastatud atmosfääriga piirkondades.

SOOVITUSED
• Ärge lisage segule omapoolseid lisaaineid, tsementi, täiteaineid või vett.
• Värskelt paigaldatud toodet kaitsta 24 h sademete või langeva vee eest.
• Juhul kui Mapelastic Smart-i kasutatakse suurte katuste või terasside pindade hüdrotõkkeks ja need pinnad ei kuulu keraamiliste plaatidega katmisele ning kui aluspinnad on ehitatud kergkruusast või penoplastist, tuleb ehitada iga 20–25 m² kohta ventileerimiseks avad.
• Ärge paigaldage toodet temperatuuril alla +8°C. 

m6.jpg

ETTEVALMISTUS PAIGALDAMINE

A) Betoonpindade ja -elementide kaitsmine ja veekindlaks muutmine (talad, postid viaduktidel ja sildadel, korstnad, tunnelid, jahutustornid, säilitusanumad, mereäärsed ehitised, mahutid, ujumisbasseinid, kanalid, kaid ja tammid, sambad, rõdud, terrassid, katused jne.)
Töödeldav pind peab olema tugev ja puhastatud. Eemaldada betoonpindadelt tsemendipiim, lahtised osad, tolm, rasvad ja õlid kasutades liivapritsi või survepesurit.
Kui konstruktsioonid on vigastatud või lagunenud, eemaldada käsitsi või mehaaniliselt vigastatud ja lahtised osad. Veenduge, et armatuur on roostest täielikult puhastatud ning kasutage konstruktsioonide paranduseks Mapegrout betooniparandussegusid või parandussegu Planitop 400. Imavad pinnad tuleb enne Mapelastic Smart pealekandmist eelnevalt niisutada veega. 

B) Basseinide, terrasside ja rõdude hüdrotõke

BETOONPINNAD
– Liikumistest või kuivamisest tingitud praod eelnevalt liimida epoksüliimiga Eporip.
– Kui praod on kuni 2 cm laiused või kalletel, kasutage plaadiliimi Adesilex P4.
Mapeflex PU20, Mapeflex PU55 SL silikoone olenevalt esitatud nõudmistest. Paigaldus pritsiga Pärast pindade ettevalmistust (vt punkti Ettevalmistus), paigaldage Mapelastic Smart peenmördile sobilikku otsikut kasutades pritsiga pindadele kihipaksusega maksimaalselt 2 mm kiht. Nõudmistel paksema kihi osas paigaldada Mapelastic Smart mitmes kihis. Iga järgnev kiht paigaldada eelmise kuivamisel umbes 4–5 tunni möödudes. Konstruktsioonidel ja pindadel kus esinevad juuspraod või kus on nende tekkimise oht suruge esimesse värskesse kihti 4×4,5 mm silmaga klaaskiudvõrk (Fiberglass Mesh) ning siluge võrk kelluga kihi sisse. Järgnevad Mapelastic Smart kihid võib paigaldada pritsides.
Pöörake erilist tähelepanu paisumisvuukidele, horisontaalsetele ja vertikaalsetele nurkadele ning läbiviikudele kasutades garanteeritud tulemuse saavutamiseks vettpidavat ja elastset nurgalinti Mapeband või vinüülnurgalinti Mapeband PVC.

SOOVITUSED

Parim paigaldustemperatuur on ca +20°C Kuuma ilma korral mitte hoida toote komponente
otsese päikese käes. Pärast paigaldust, eriti kuiva, kuuma või tuulise ilma korral katta töödeldud pinnad kiire kuivamise takistamiseks. 

PUHASTAMINE

Tänu suurpärasele nakkuvusele isegi metallile, pesta tööriistad kohe pärast kasutamist ning enne Mapelastic Smart tardumist. Pärast tardumist on võimalik tööriistu puhastada vaid mehaaniliselt. 

KULU

Käsitsipaigaldusel: Ca 1,6 kg/m2 ühe paksusmillimeetri kohta.
Pritsimisel: Ca 2,2 kg/m2 ühe paksusmillimeetri kohta.

PAKEND

30 kg komplekt: komponent A: 20 kg kott; komponent B: 10 kg kanister. 

LADUSTAMINE

Mapelastic Smart komponent A ladustatakse kuivas ruumis ja avamata pakendis kuni 12 kuud, vähemalt +5°C juures.
Komponent B ladustatakse kuivas ruumis ja avamata pakendis kuni 24 kuud,
vähemalt +5°C juures. 

OHUTUS

Mapelastic Smart sisaldab tsementi, mis kokkupuutes higise naha või teiste kehaeritistega tekitab ärritava reaktsiooni. Kandke kaitseprille ja -kindaid! Vajadusel tutvuge toote ohutuskaardiga.

TEHNILISED ANDMED (tüüpandmed)

TOOTE IDENTIFITSEERIMINE

 

Komp A

Komp B

Toote iseloom

pulber

vedelik

Värv

hall

valge

Tihedus (g/cm3)

1,4

1,0

Kuivainesisaldus (%)

100

54

Säilivusaeg

12 kuud

24 kuud

Säilitamine

kuivas ruumis ja avamata pakendis, min +5°C juures

Terviseohtlikkus direktiiv 1999/45/CE järgi

ärritav

puudub

Enne kasutamist tutvuda toote ettevalmistamise ja paigaldamise juhenditega, informatsiooniga pakendil ning terviseohutuse andmetega

Tollitariif

3824 50 90

PAIGALDUSANDMED (+23°C ja 50% R.H.)
Töösegu värvus: hall
Suhe: komp A + komp B = 2 : 1
Konsistents: vedel
Töösegu tihedus (g/cm3): 1,6
Tihedus pritsimisel (g/cm3): 2,2
Paigaldustemperatuur: +8°C…+35°C
Paigaldusaeg: 60 min

LÕPPOMADUSED
Kinnituvus betoonile (N/mm2):
 - 7 päeva möödumisel (+23°C ja 50 R.H.) + 21 päeva vees: 0,9
Suhteline venivus DIN 53504:
 - 28 päeva möödumise (+23°C ja 50% R.H.): 130
Veepidavus EN12390/8 modified: vettpidav
Pragude sildavus klaasvõrguga armeerimata Mapelastic Smart (mm):
 - 28 päeva möödumisel (+23°C ja 50% R.H.): 2,5
 - 7 päeva möödumisel (+23°C ja 5%0 R.H.) + 21 päeva vees: 1,6
 - 28 päeva möödumisel –10°C (+23°C ja 50% R.H.): 0,8
Pragude sildavus klaasriidest kangaga Mapelastic Smart (mm):
 - 28 päeva möödumisel (+23°C ja 50% R.H.): > 3
 - 28 päeva möödumisel –10°C (+23°C ja 50% R.H.): 1,5
Minimaalne kasutustemperatuur: –10°C

Müük ja konsultatsioon
AS PLAADIPUNKT

Pärnu mnt 137
11314 Tallinn
Telefon: +358 650 0720
Faks: +358 650 0723
plaadipunkt@plaadipunkt.ee
www.plaadipunkt.ee

Esindus Tartus:
Sisustus E-Kaubamaja
Tehase 16
50107 Tartu
Telefon: 730 8424
Faks: 7308426

m-logod.jpg