Kommunikatsioonidest sõltub maja hind

Äripäev


Äripäev 21.01.2008
Enn Tosso
Enn.Tosso@aripaev.ee

Maja ostmisel tuleks esmalt uurida, millises seisukorras on kommunikatsioonid ja põhikonstruktsioonid, sest neist sõltub hilisema investeeringu suurus ja maja väärtus.

BPE Kinnisvaraeksperdi maakleri ja hindaja Toomas Ringo sõnul tuleb enamus majaostjaid korteritest, mistõttu vaatavad paljud maja esmapilgul nagu suurt korterit, tajumata, et maja omamine ja selles elamine on midagi muud kui korter.

Seega soovitab ta maja soetades tähelepanu pöörata materjalidele, teostuse kvaliteedile, ümbrusele, asukohale laiemalt, infrastruktuuri olemasolule.

Maja ajalugu oluline

"Leidub ka ostjaid, kes soovivad teadlikult soetada endale ajalooga maja, mis ehitatud enne 1970. aastat. Sellisel juhul nad kas renoveerivad hoone või taastavad võimalikult algsel kujul," märkis ta.

Uus Maa Kinnisvarakonsultantide maade ja majade hindamisgrupi juhataja Monika Kuntsel seevastu kinnitas, et eramu ostmisel on kõik asjaolud tähtsad, sest inimene ostab endale kodu, kus tal peab olema hea ja mugav elada.

Siiski osutas ta, et kodu otsimist tuleb alustada õige asukoha leidmisest, mis ongi kõige määravam elukoha otsimisel. Asukoha otsimisel omab tähtsust infrastruktuuri olemasolu lähiümbruses (teed, valgustus, haridus-, kultuuri- ja teenindusasutused), ümbritsev keskkond, heakord, haljastuse olemasolu, ümbruskonna hoonestus, liiklustihedus.

Krundi suurus erineb palju

Asukoha valikut mõjutab kindlasti ka eramu juurde kuuluva krundi suurus, mis võib kordades erineda, samuti tehnovõrkude olemasolu. "Mõnedele inimestele on olulised ka naabrid ja nende koduloomad, sest maja ostetakse üldjuhul aastateks," märkis ta.

Kui eramu otsijal on selge, millist elamist ta soovib, on järgmine küsimus hoone seisukord.

Kindlasti vajab eelnevalt kasutatud eramu uue ostja vaatepunktist lähtudes investeeringuid remondiks.

Investeeringute suurus mõjutab sel juhul ostu-müügihinda. Näiteks kui osutub vajalikuks vahetada katusekate või ümber ehitada küttesüsteem, on see suhteliselt suur kulu.

Halvima näitena toob Kuntsel viimastel aastatel kiirustades ehitatud elamute kvaliteedi, kus puudub piisav soojustus või ilmnevad muud raskelt parandatavad ehitusvead. "Täielikult renoveerimist vajavat maja ostes on võimalik neid vigu vältida," märkis Kuntsel. Oluline tegur on kvaliteetselt ehitatud eramu eelkõige ekspluatatsioonikulude poolest.

Ostu kaalutakse pikalt

Kaanon Kinnisvara tegevjuht Härmo Haljaste sõnas, et situatsioon elamuturul on muutunud - kui mõni aeg tagasi osteti valimatult kõike, siis praegu kaua kaalutledes ja valides.

Erinevate kliendigruppide puhul võivad ostuotsuseid määravad tegurid erineda kuid praeguses turusituatsioonis peetakse valdavalt oluliseks asukohta ja naabrust, arhitektuurset välis- ja siselahendust ning kindlasti hinda, selgitas Haljaste.

Ta rõhutas, et ostetav maja peab vastama ostja ootustele ja rahalistele võimalustele. Kas eelistada uut maja või renoveeritud vana sõltub sellest, kas tahetakse elada juba välja kujunenud piirkonnas linna keskusele lähemal, kus vabade kruntide puudumise tõttu on uute elamute pakkumine piiratud või on sobilik linnalähedases vallas elamine.

"Kuna vanemad elamud on ehitatud omaaegsete standardite ja vajaduste järgi, siis peamiseks takistuseks ostuotsuste juures on sobimatu maht ja ruumilahendus, ehk asjad mida ei ole võimalik muuta," rääkis Haljaste.

Valikukriteeriumid on eramu puhul rangemad

Aivar Villemson
A&A Kinnisvara tegevjuht

Eramu ostetakse tavaliselt pikemaks ajaks, kui korter ning seetõttu on ka kriteeriumid maja valikul rangemad.

Esmane ja ehk kõige tähtsam on maja asukoht ja seda ümbritsev keskkond.

Pikemaajalist elukohta valides mõeldakse kohale, kus oleks meeldiv elada ja kindlasti ka sobivusele elukorraldusest lähtudes (kui kaugel asub töökoht, lasteaed, kool ja huviringid). Väga oluline on väljakujunenud infrastruktuur ja püsiühendus kesklinnaga.

Lastega pered arvestavad kindlasti seda, kas lapsed saavad ise bussiga kooli ja koju või peavad vanemad neid transportima. Lisaboonuseks on muidugi kaunis looduslik ümbrus kõrghaljastuse, parkide või lähedal asetseva veekogu olemasoluga.

Maja enda puhul vaadatakse esmalt arhitektuuri ning maja materjali (nt kivimaja). Maja otsima asudes inimesed tavaliselt juba teavad, kas nad sooviksid elada funk või viilkatusega majas. Järgnev kriteerium on kindlasti maja üldpind ja ruumilahendused, mis peaksid olema vastavuses maja otsivate inimeste soovide ja vajadustega.

Meie kliimas on väga oluline ka autogaraaži olemasolu, ei taha ju keegi külmal hommikul oma autot lumest puhastada ja enne sõitma asumist pool tundi soojendada.

Ja kui vaadata meie autoteedel sõitvaid masinaid, mis muutuvad aina uuemateks, ilusamateks ja ka kallimateks, siis on garaaži olemasolu igati õigustatud.

Vähemolulisem maja valikul on ehk siseviimistlus ja haljastus, sest neid saab vajadusel oma maitse ja soovide järgi ümber kujundada.

Kui inimene leiab endale maja, kus ta sooviks elada isegi siis, kui ta peaks seal muudatusi tegema, siis ta selle ka ostab. Ja vastupidi.

Eramu soetamisel tuleb jälgida paljusid tegureid

Peep Sooman
Pindi Kinnisvara juhatuse liige

Eramu soetamise puhul tuleks kindlasti jälgida mõnda lisategurit, mis muu vara puhul on kergemini kontrollitavad või suisa ebaolulised.

Esiteks tuleb kindlasti kontrollida küttekulude suurust - küttesüsteemide kasutegurid on äärmiselt erinevad ning pole liialdatud väide, et küttekulud võivad sarnase suurusega maja puhul erineda 4 korda, mis absoluutsummas võib teha üüratu vahe. Iseäranis uute majade puhul tasub kindlasti süüvida ka projekti ning veenduda, et tulevikus ei teki vundamendiga mingeid probleeme - et olemas oleks nii soojus- kui niiskustõkked, sadeveed oleks korrektselt nii vundamendist kui krundil paiknevatest lohkudest eemale juhitud.

Kuna olulisi nüansse on eramute ostmisel korteritega võrreldes rohkemgi, nagu konstruktsioon, ventilatsioon jm, mis korterite puhul on palju kergemini kontrollitavad, soovitan alati ostuprotsessi kaasata ka ehitus -spetsialisti.