Büroopinna konkurentsivõime määrab asukohavalik

Äripäev


Äripäev 28.01.2008
Triin Sõrm
Colliers Internationali konsultant

Büroopinna arendusprojekti edu määravad alguses tehtud õiged otsused - asukoht, ligipääsetavus ja parkimisvõimalused nii töötajale kui ka kliendile.

Oluline on ka hoone nähtavus. Kui büroohoone juhtub olema pisut varjatud või tihedalt teiste sarnaste ehituste vahel, peaks kliendil olema võimalus end nähtavamaks muuta.

Majaomanik peaks kindlasti kliendile pakkuma võimalust paigaldada maja peale või kõrvale valgusreklaami, mis aitaks klienti kergemini leida ja visuaalselt tuntust koguda.

Ärihoone konkurentsivõimet suurendavad ka erinevad lisaväärtused. Hästi välja arendatud kommunikatsioonisüsteemid ja moodsad tehnilised lahendused mängivad olulist rolli kliendi üüriotsuse langetamisel. Majja tasuks võimaluse korral planeerida erinevaid spetsruume, näiteks väikseid hoiu- ja laoruume, mida üürnik saaks vajadusel kasutada. Mõelda võiks ka tehnika rentimise võimaluse ja majasisese sekretäriteenuse peale.

Projekteerimisel tuleks arvestada sellega, et oleks võimalik korruseid väiksemateks ruumideks jagada. Paindlikud lahendused võimaldavad ruumide paigutust vastavalt kliendi soovile kerge vaevaga muuta.

Majasisene kohvik, pank, juuksur ning ajalehekiosk - kõik need on lisaväärtused, mis võimaldavad töötajatel majast lahkumata ja tööaega raiskamata oma igapäevased argitoimetused mugavalt korda ajada. Kahe silma vahele ei tasuks jätta ka majajuhti - mitte ehmatavalt tõreda välimusega valvurionu, vaid pigem sõbralikku ja abivalmis consierge'i, kes viisakalt tervitab, edasi juhatab ning meeleldi nõu ja jõuga aitab.

Paljudes Euroopa linnade kontorihoonetes pakutakse koridorides puuvilju ja lõunalauas vitamiine. See aitab luua keskkonna, kus igaühe tervis on tähtis. See näitab, et töötajatest hoolitakse.

Erinevalt elamispindade turust, kus ostuotsus tehakse mingite emotsionaalsete tegurite olemasolul, on äripindade puhul enamasti tegemist põhjalikult kalkuleeritud ja ratsionaalse otsusega.

Objekti esitlusprotsessis on kandvaim roll maakleril, kes evib selget ettekujutust ja teadmisi, kellele ja mida ta pakub, ning kelle abivahendiks on professionaalselt teostatud müügimaterjalid. Siinkohal tuleb mängu turundusspetsialist, kelle ülesandeks on luua sõnum, mis oleks kliendi jaoks mõistetav, ning tagada, et see oleks müügikanalite kaudu kergesti leitav ja alati kättesaadav.

Paberkandjal müügimaterjalide puhul tuleb alati kasuks oskuslik kujundus, mis rõhutab ärihoonele omast soliidsust ja hoone unikaalseid omadusi, ning loomulikult ka kvaliteetne trükk. Hoiduda tuleks keerulistest tehnilistest joonistest ja piirduda lihtsate ning selgete skeemide, piltide (fotode) ja tekstiga. Oluline on, et info oleks potentsiaalse kliendi jaoks kergesti mõistetav ja teiste objektidega võrreldav.

Elektrooniliste kanalite (kodulehekülg, kinnisvaraportaalid) osatähtsus on eriti oluline, sest need võimaldavad kliendil leida infot talle sobival ajal.

Tasub teada

Lisaväärtus on tähtis.

  • Projekti edu või ebaedu saab alguse juba selle idee tekkimise päevast.
  • Tähtis on õige asukoha valik.
  • Ruumilahendused peavad olema paindlikud.
  • Kliendile tuleb pakkuda lisaväärtusi, nt lehekiosk, kohvik, juuksur või pank.