Propellerisse kuivanud põrandalauad teevad põranda tegemise võimatuks

Äripäev


Äripäev 06.02.2008
Siim Sultson
Siim.Sultson@aripaev.ee

Põrandalaudade lõplik kõlblikkus selgub alles nende paaripäevasel toaõhuga harjumisel.

"Lauad peaksid olema vähemalt paar päeva samas ruumis, kuhu põrand tehakse," osutab Puuinfo projektijuht Märt Riistop kvaliteetse laudpõranda ühele eeldusele. Siis tuleb materjal ladustada nii nagu iga teinegi lauahunnik koos 22 mm vahelippidega. Samas võivad vahelipid olla ka vaid iga neljanda-viienda kihi tagant.

Kui ostetakse kuivatist läbi käinud saematerjal, peaks sellelt kile eemaldama. Samas võib ideaalselt kuivas ruumis tehasest toodud väga kuivad lauad ka kohe põrandale panna.

Lehtpuu peab kauem vastu

Kui põranda viimistlus jääb läbipaistev, tuleb põrandate puhul üsna levinud männilaudu Riistopi seletusel eriti hoolega valida. Erinevalt ühtlasemat karva kuusest muutuvad männi tumedam lülipuit ja heledam maltspuit teineteise suhtes ajapikku kontrastsemaks.

Üldiselt soovitab Riistop suurema käidavusega kohtades okaspuu kasutamist üldse vältida. Eelistada võiks tihedamat ja raskemat lehtpuud. Samas näiteks kõveralt jooksvate kiududega kaselaudade puhul kulub põrand ebaühtlaselt. Kask sobib pigem ikka parketiks.

Magamistuppa võiks Riistopi sõnul panna ka näiteks kasevineeri, mis aga kööki ega esikusse ei sobi.

"Kui lauad on propelleris, siis neid eriti kasutada ei saa," manitseb ta eelnevale lauavalikule rõhku panema.

Okslikkus rikub laua

OÜ Frantsiskus juhataja Tõnu Parmakson peab põranda tegemisel samuti oluliseks laudade hoolikat valimist, aga ka maja köetust.

Eelnevalt tuleb arvestada, et männist pehmem kuusk võtab liivaterad rutem sisse. Ka peab eelistama võimalikult oksavabu laudu. Vähesed põrandasse jäävad oksakohad ei tohi olla lahtised, muidu pudenevad need pärast välja ja põrand jääb auklik.

Laiadele, põrandat ruttu katvatele laudadele tuleb aga keskele ruttu pragu.

Peale uute laudade paaripäevase ladustamise peab Parmakson parimaks materjali kohandamiseks toa kliimaga selle aastaks ajaks ajutist kinnitamist põrandataladele.

"Kui palgist võetakse laud, siis kaarduvad selle servad südamikust üles," osutab ta lauavalikul olulisele ristlõike jälgimisele. Õigel põrandal tuleb panna lauad lülipuidust südamikuga ülespoole kummuvana. Seega tuleb põrandalaudade valikul jälgida, et kõik lauad oleksid ühtepidi saetud.

Kui propelleris põrandalaud on kuni kaks sentimeetrit paks, annab seda paigaldamisel sirgeks koolutada. Üle 3,5 cm laudade puhul peab Parmakson seda võimatuks.