Eramuprojekt valmib kuid

Äripäev


Äripäev 05.03.2008
Siim Sultson
Siim.Sultson@aripaev.ee

Keskmise eramu põhjalikult läbimõeldud ehitusprojekti saamiseks koos ehitusloa ning kooskõlastustega kulub vähemalt 4-5 kuud.

"Ehitatakse mingite piltide järgi ja siis üks Ivan kombineerib sõlmi ehituse käigus nn omast kogemusest ning tulemus on õudne," peab ehitusekspert Eduard Sepp vaid ehitusloa aluseks oleva eelprojekti põhjal eramu püstitamist kahtlaseks.

"Ega alla 100 000 krooni enam ühtegi täismahus projekti saa," annab OÜ Arhitektuuribüroo Toomas Kivi arhitekt Toomas Kivi orienteeruva hinnaklassi umbes 150ruutmeetrise eramu ehitamisel. Sellise projekti valmimiseks kulub neli-viis kuud.

Et eelprojekti alusel ehitamine tähendab tihti töö käigus sõlmelahenduste põlve otsas leiutamist, pakub büroo täielikust ehitusprojektist pääsemiseks veidi täielikumat eelprojekti.

Projekt vajab läbimõtlemist

Arhitekti ja Inseneribüroo ARX OÜ arhitekt Ilmar Heinsoo leiab, et korraliku eramu ehitamisel piisab ka põhiprojektist, kuna eelprojekt on liiga üldine, kuid tööprojekt jällegi liiga kulukas.

Tavaliselt hangib kütte ja ventilatsiooni tööjoonised ikka ehitaja. "Tihti ei oska inimesed jooniseid lugeda: plaanidest veel saadakse jagu, kuid kolmandast mõõtmest üldse mitte." Ta soovitab tellijal projekt koos arhitektiga põhjalikult läbi mõelda. Projekti arvel koonerdamine muudab ju ehitamise kallimaks.

Projekti tellimisel on Heinsoo sõnul kliendile abiks ehitusprojektile esitatavate nõuete kogumik "Hoone ehitusprojekt. EBS-811, 2006".

Eelprojekt toob ehitusloa

Viimsi valla ehitusosakonna juhataja Juhan Kuller eritleb enne projekteerima asumist detailplaneeringuga ja detailplaneeringuta olukorda. Esimesel juhul saab projekteerimisega kohe alustada, teisel tuleb omavalitsuselt oodata projekteerimistingimusi kuni kaks nädalat. Isegi detailplaneeringu olemasolul väljastab Viimsi vald tihti täiendavad arhitektuurilised ja ehituslikud lisatingimused. "Vahel tuleb puuduva detailplaneeringu korral see ikkagi kehtestada, mis kohalike vaidluste tõttu võib venida kuude pikkuseks," hoiatab Kuller.

Tartu linnaarhitekt Tiit Sild osutab Tartu eripärale nõuda 2003. aastast varasemate detailplaneeringute puhul uute kehtestamist. Lisaks soovitab ta alati enne projekteerimist tuua omavalitsuse arhitektile näitamiseks eskiisprojekti, mille sobivuse kohta saab vastuse nädala jooksul. Vahel pääseb ka 15 minutiga.

Kulleri seletusel läbib ehitusloa taotlemiseks esitatud eelprojekt omavalitsuse ekspertiiskomisjoni 20 päeva jooksul. Sild peab tavaliseks olukorda, kus esimesel korral lükatakse eelprojekt paranduste tegemiseks tagasi - teisel korral saab ehitusloa kindlasti.

Kommentaar

Lembit Sõmer
Ehitusekspert

Kui praegusel ajal ehitab keegi ise oma maja, piisab talle arhitekti joonistest. Ta saab ehitusloa kätte ja teeb maja oma jõududega valmis.

Kui tekib mingi probleem, küsib ta arhitektilt üle ja töö jätkub. Normaalne ehitaja saab selliste piltide järgi tööga hakkama küll.

Teine võimalus on lasta teha täiemahuline ehitusprojekt korralikul projekteerimisfirmal ja jätta majaehitus litsentseeritud ehitusfirma hooleks. Kuid siis tulevad kulud vähemalt topeltsuured.

Asjaajamisel las arhitekt jookseb. Samuti las jookseb ehitaja, kui tal on vaja täpsemaid sõlmejooniseid. Tellijale on see raske.

Projekteerimiskiirus sõltub lähteolukorrast

Maja ehitusprojekti saamiseks vajalikud toimingud

  • Kui puudub detailplaneering, väljastab omavalitsus kahe nädala jooksul projekteerimistingimused, mille aluseks on omavalitsuse korraldusena haldusakt. Omavalitsus uurib, kas alale on detailplaneeringut vaja või mitte.
  • Kui alal on detailplaneering, võib omavalitsus väljastada kohustuslikud arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused. Saab kätte kahe nädala jooksul, tegelikult kiiremini, kuna haldusakti pole vaja.
  • Arhitekti juurde minnes võta kaasa väljavõte kinnistusregistrist (et oled omanik) ja geodeetiline alusplaan.
  • Arhitektile räägi oma visioon hoonest, suurusest, ruumiprogrammist, materjalidest, küttest, tuulutusest.
  • Näita arhitekti eskiisprojekt omavalitsuse arhitektile ette. Kooskõlastuse saad nädalaga, vahel aga ka 15 minutiga.
  • Lase arhitektil teha eelprojekt, mis läbib omavalitsuse ehituskomisjoni 20 päeva jooksul.
  • Eelprojekti alusel väljastab omavalitsus ehitusloa. Riigilõiv on 2000 kr, lisandub 5 kr iga suletud netopinna ruutmeetrist või 1000 kr eramu, aiamaja, talu või suvila puhul.
  • Vajadusel lase arhitektil teha põhiprojekt.
  • Vajadusel lase ehitajal teha tööprojekt, mis annab ülitäpse detailide töökirjelduse.

Mis on mis

Eskiisprojekt
Hoone ilmet ja mahte üldistavalt kajastav projekt.

Eelprojekt
Kajastab hoone täpsemat välimust, ruumiprogrammi ning tehnosüsteeme.

Põhiprojekt
Kirjeldab täpsemalt ehitust, materjale, tehnosüsteeme.

Tööprojekt
Erinevate ehitustööde detailne kirjeldus koos tööetappidega.

Ehitusprojekt
Koosneb eelprojektist, põhiprojektist ja tööprojektist.