Majja paigaldatud filter parandab vee kvaliteeti

Oma Maja


Äripäev 03.03.2008
Kaupo Ingver
Schöttli Keskkonnatehnika ASi veespetsialist

Kui kraanivesi juua ei kõlba, on selle põhjuseks enamasti vananenud veetorustik või kauaks torustikku seisma jäänud vesi. Vee kvaliteedi parandamiseks appi võetud filtrid ei lase vees leiduvaid kübemeid ega rauaoksiide maja sisetorustikku.

Võrguvee kvaliteet teeb muret enamikus Eesti linnades ning isegi kui pumplast või veetöötlusjaamast tuleb hea kvaliteediga vesi, ei pruugi tarbija juures olukord enam väga puhas olla.

Filter aitab

Paraku on suurem osa meie veetorustikest vananenud ning torude sisepinnad korrodeerunud - see suurendab vee rauasisaldust.

Teine põhjus vee kvaliteedi halvenemisel on asjaolu, et praegusest veevajadusest märksa suurema vooluhulga läbilaskmiseks mõõdistatud peatorustikes jääb vesi kauaks seisma ning vee organoleptilised ehk inimorganitega tunnetatavad omadused, nagu vee värvus, maitse ja lõhn, halvenevad.

Et vee kvaliteeti parandada, tasub paigaldada maja veetorustikule filter. Näiteks liivafilter ei lase maja sisetorustikku vees leiduvaid kübemeid ega rauaoksiide.

Veetarbija märkab liivafiltri kasulikkust ruttu - sanitaarseadmetele ei teki pärast selle kasutuselevõttu enam pruunikaid roostelaike, dušisõelad ei ummistu enam nii ruttu ja vesi muutub selgemaks. Isegi vee maitse paraneb.

Liivafilter talub suurt rõhku

Liivafiltrit on mugav kasutada - seda on vaja harva hooldada ning selle hoolduskulud on väikesed, ka talub see veetarbimise suurt kõikumist. Lisaks on liivafiltri läbipesu üsna lihtne ning pärast lühikest väljaõpet igaühele jõukohane.

Liivafiltrid taluvad hästi hüdraulilisi lööke ja suurt rõhku - filtri manomeetriga varustatud paak peab vastu kuni seitsmebaarilisele rõhule.

Seetõttu ei ole suure veesurvega korruselamus vaja kasutada lisaks rõhugeneraatorit, mis võib põhjustada surve ülemäärast alanemist maja ülemistel korrustel.

Filterliiva ei ole vaja vahetada, kuid paari aasta tagant võiks kontrollida selle taset paagis ning vajaduse korral liiva lisada.

Liivafiltri hinnad algavad 9000 kroonist.

Kui see tundub kulukas, võib kasutada ka hinna ja paigalduskulude poolest odavamat mehaanilist filtrit, mille hinnad algavad 2000 kroonist. Ka mehaaniline filter kaitseb tõhusalt välistorustikust tulevate roostetükkide ja muude kübemete eest. Täpne filtri hind sõltub seadme jõudlusest ning veeproovi tulemusest.

Tihti teeb inimestele muret ka ühisveevärgi vee karedus, mis ummistab kodumasinaid ja veesoojendeid katlakiviga.

Selle mure leevendamiseks kasutatakse sageli ioonivahetusel põhinevat pehmendusseadet, mis kasutab elektrit, veepehmendussoola ning vajab asjatundja hooldust.

Magnetseade pehmendab

Sellele vastukaaluks võib aga kasutada ilma elektritoiteta töötavat magnettöötlusseadet, mis vähendab samuti katlakivi teket ning kaitseb maja torustikke, puhastades neid varem kogunenud settest ning tekitades sisepinnale kaitsekihi.

Kuigi Eesti turul pakuvad magnettöötlusseadmeid paljud ettevõtted, tasub hoolikalt uurida seadmete näitajaid ning lubatud eluiga juba enne soetamist, sest pakutavate toodete kvaliteet on väga erinev.

Enamasti tuleks ettevaatlikult suhtuda väga soodsa hinnaga pakutavatesse magnettöötlusseadmetesse, sest nende tootjad on tihtipeale vähese kogemusega ning seadmete kvaliteet teadmata.

Toimiv magnetseade pärsib ka bakterite võimalikku arenemist sisetorustikus ning seda kasutades võib olla kindel, et kraanist voolav vesi tervisele mingit ohtu ei kujuta.

Vee kvaliteeti parandavad filtrid

Mehaaniline filter on mõeldud joogi- ja tarbevee filtreerimiseks ning torustike ja sanitaarseadmete kaitseks lahustumatute osakeste eest. Kaitseb torustikke ka korrosiooni eest, kõrvaldades veest roosteosakesed, liivaterad jm. Sobivad eriti korruselamutele. Hinnad alates 2000 kroonist.

Liivfilter kõrvaldab veest lahustumatud osakesed ja kolmevalentse ehk hapendunud raua. Parandab vee värvust, selgust ja maitset, tagab torusüsteemide ja sanitaarseadmete esmase kaitse. Olenevalt mõõtmetest sobivad kasutada nii üksikmajapidamistes kui ka suurtes korruselamutes, samuti tööstusettevõtetes tarbevee ettevalmistamiseks. Hinnad alates 9000 kroonist.

Allikas: Schöttli Keskkonnatehnika AS