Tallinn saab juurde Vinkli ja Väike-Männiku tänava


BNS 22.04.2008

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäeval panna Mustamäel ehitustegevuse käigus tekkivale tänavale nimeks Vinkli ning nimetada Nõmme linnaosas asuva kvartalisisese tee segaduste vältimiseks Väike-Männiku tänavaks.

Linnavalitsus kavatseb nimetada Vinkli tänavaks Mustamäel Kadaka asumis Vilde tee 155, 155a, 155b ja 155c kruntide detailplaneeringuga tekkiva tänava.

Tallinna nimekomisjon leidis, et Eduard Vilde tee jätkumine üle Akadeemia tee ei ole põhjendatud. Kuna Akadeemia tee äärne trollibusside ümberpööramise tee moodustab tänavale kolmnurkse alguse, leidis komisjon, et selle omapärase kuju järgi võikski uus tänav nime saada.

Arvestades tänava sarnasust täisnurga ja nurgikuga, pidas nimekomisjon uue, Akadeemia teelt algava ja tupikuga lõppeva tänava puhul sobivaks Vinkli nime.

Väike-Männiku nime kavatseb linnavalitsus anda Nõmmel Männiku tee 123/14 krundil asuvale kvartalisisesele tänavale, mis kulgeb Männiku teega rööbiti.

Tänavu 1. jaanuaril jõustus valitsuse aadressiandmete määrus, mille kohaselt ei tohi kaldkriipsga maaüksuste aadresse enam olla.

Nimekomisjon otsustas, et kuna tegemist on väga paljusid ettevõtteid puudutava aadressimuudatusega, peaks suurema segaduse ärahoidmiseks tänava nimes säilima sõna "Männiku". Kuna tegemist on Männiku asumis ja Männiku teega paralleelselt kulgeva tänavaga, pidas nimekomisjon sobivaimaks Väike-Männiku nime.