Ehitusload ja kasutusloadEhitusload ja kasutusload 2007. aastal

Lingid elamuid eluruume  m2          
Ehitusloa saanud elamud (uusehitus)  4099  8925  1 004 384
Kasutusloa saanud elamud (uusehitus)  1009  3927  327 191
Ehitusloa saanud mitteelamud (uusehitus)  2554  1 318 703  8 166 530
Kasutusloa saanud mitteelamud (uusehitus)  1101  1 098 280  6 782 036
Ehitusloa saanud mitteelamud (lammutamine)         826 425 033
Kasutusloa saanud mitteelamud      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Ehitusload ja kasutusload 2006. aastal

Lingid elamuid eluruume  m2          
Ehitusloa saanud elamud (uusehitus)  4948 12863  1 311 070
Kasutusloa saanud elamud (uusehitus)  1009  3927  327 191
Ehitusloa saanud mitteelamud (uusehitus) 2599 1 185 288  7 410 453
Kasutusloa saanud mitteelamud (uusehitus)  1571  926 355  5 787 718
Ehitusloa saanud mitteelamud (lammutamine)          971 530 855
Kasutusloa saanud mitteelamud      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ehitusload ja kasutusload 2005. aastal

Lingid elamuid eluruume  m2          
Ehitusloa saanud elamud (uusehitus)  3533  9151  918 671
Kasutusloa saanud elamud (uusehitus)  1011  3929  327 349
Ehitusloa saanud mitteelamud (uusehitus)  2418  986 054  6 460 366  
Kasutusloa saanud mitteelamud (uusehitus)  1284  753 560  4 352 723
Ehitusloa saanud mitteelamud (lammutamine) 1122  672 524 883
Kasutusloa saanud mitteelamud 567  66 34