Reoveepuhasti Bioclere Biocon

AS Fixtec

fix-logo.jpg

Reoveepuhastusjaam BIOCLERE BIOCON on tehaselise täisvalmidusega konteinerpuhasti, kus kõrgtehnoloogilised sõlmed ja seadmed on juba tehases paigaldatud üksikutesse moodulitesse (konteineritesse). Puhastusjaama paigaldamiseks on vajalik ainult üksikute konteinerite omavaheline liitmine ehitusplatsil eelnevalt ette valmistatud plaatvundamendile. Puhasti paigaldamine võtab aega ainult paar nädalat. Jaam on võimalik ka hiljem hõlpsalt demonteerida ning paigaldada uude asukohta. Reoveepuhastusjaama BIOCLERE BIOCON kasutamiskohtadeks võivad olla asulad, elamurajoonid, tööstusettevõtted jne. Vastavalt reovee omadustele, vooluhulgale ning soovitud puhastusefektiivsusele valitakse sobiv puhastustehnoloogia, seadmestik ja jaama suurus. Samuti on võimalik üksikute konteinermoodulite liitmisega jaama tulevikus laiendada või tehnoloogiat muuta. Konteinermoodulitest rajatud reoveepuhastusjaam on kompaktne ja kena väljanägemisega. Puhastustehnoloogiliselt toimub reovee mehaaniline puhastamine, bioloogiline puhastamine koos lämmastikuärastusega, fosfori järelsadestamine, järelpuhastamine laminaarsetitis ning settetöötlus kott-tahendites. Vajadusel on võimalik liita  ka reovee desinfitseerimine ultraviolettkiirguritega. Puhastusjaamu tehakse jõudlusega kuni  2000 m³/d.

fix3.jpg

Peamised tehnoloogilised sõlmed on jaotatud konteinermoodulite vahel järgmiselt:

  • Mehaanilise eelpuhastuse blokk - liikurvõre, liivapüünis, veejaotus-seadmestik
  • Aeratsiooniblokk - mitmeastmeline uputatud biofilter e. biofilmreaktorid, flokulatsioonikambrid, laminaarjärelsetitid
  • Tehniliste seadmete blokk - kemikaaliannustusseadmestik, sette-töötlusseadmestik
  • Olmeruumide blokk - dush, WC, kapp, laud, toolid, esmased laboriseadmed

AS Fixtec
Väike-Ameerika 15,
10129 Tallinn
Üldtelefon 6466305
Faks 6466306
E-mail: fixtec@fixtec.ee