Reoveepuhasti Bioclere BK

AS Fixtec

fix-logo.jpg

Bioclere tootesarja uusim mudel on BIOCLERE BK. Nimetatud puhastis on ühte kompleksi koondatud kogu vajalik seadmestik reovee mehaanilis-bioloogilis-keemiliseks puhastamiseks. Reovee esmane mehaaniline puhastamine toimub eelsetitis, mis paikneb puhasti alaosa esimeses kahes kambris. Biopuhastus toimub nõrgbiofiltris, mis paikneb alaosa peal. Järelpuhastuseks on laminaarsetiti koos keemilise fosforiärastusega. Kemikaal doseeritakse laminaarsetiti peal paiknevast annustusseadmest, doseerida saab puhasti mitmesse punkti. Puhastusprotsessis tekkiv jääksete pumbatakse settekambrisse, kust see veetakse aegajalt paakautoga välja. Puhastikompleks on tehaselise täisvalmidusega, selle paigaldamine on lihtne, kiire ja odav. Olenevalt vajalikust puhastusefektiivsusest, tehakse ka kaheastmelisi Bioclere BK puhasteid. Tavatingimustes sobib kasutamiseks üheastmeline puhasti. Bioclere BK mudel talub ka suuremaid vooluhulga hetkekoormusi (tunnivooluhulk) võrreldes tavamudeliga (Bioclere B) tulenevalt laminaarsetitiga suurendatud jõudlusest. Kogu puhastikompleks toimib automaatselt, tehniline seadmestik on lihtne ning kergesti hooldatav.
Üheastmelise Bioclere BK mudeli puhastusefektiivsus on: BHT7 > 90% HA > 80..90%  P > 80...90%. Kaheastmelise puhasti korral on võimalik saavutada veelgi kõrgemat puhastusefektiivsust.

fix4.jpg fixtec5.gif

Jõudlus : 8 - 120 inimekvivalenti.
Reostuskoormus : 0,5 – 7,2 kg BHT7/d
Vooluhulk : 2 – 30m³ / ööpäevas 

AS Fixtec
Väike-Ameerika 15,
10129 Tallinn
Üldtelefon 6466305
Faks 6466306
E-mail: fixtec@fixtec.ee