Reoveepuhasti Bioclere BLK

AS Fixtec

fix-logo.jpg

Suurema jõudluse korral ei ole enam võimalik konstruktsiooniliselt kõiki puhastisõlmi ühte kompleksi siduda ning sellisel puhul saab kasutada puhastimudeleid BIOCLERE BLK. Siin paiknevad eraldi eelsetiti, biofiltrid ning laminaarjärelpuhasti koos keemilise fosforisadestusega.
BIOCLERE BLK mudelite puhastusefektiivsus on: BHT7 > 90%    HA > 80..90%  P > 80%. Kaheastmelise puhasti korral on võimalik saavutada veelgi kõrgemat puhastusefektiivsust.

fixtec6.gif
fixtec7.gif
fix8.jpg

Jõudlus : 180 - 500 inim-ekvivalenti.
Reostuskoormus : 10,8 – 30,0 kg BHT7/d
Vooluhulk : 45,0 – 125m³ / ööpäevas

 

AS Fixtec
Väike-Ameerika 15,
10129 Tallinn
Üldtelefon 6466305
Faks 6466306
E-mail: fixtec@fixtec.ee