Reoveepuhasti Bioclere KB

AS Fixtec

fix-logo.jpg

Reoveepuhastusseadmed BIOCLERE KB põhinevad uudsel ning kaasaegsel puhastusmeetodil n.ö uputatud biofiltertehnoloogial ning vastavad puhastid on uputatud biokilekandjaga bioreaktorid (fixed film reactor). Eestikeelseks parimaks vasteks on biokilereaktorid. BIOCLERE KB biokilereaktorites kasutatakse suure eripinnaga ning spetsiaalse paigutusega plastist biokilekandjaid. Biokilekandeelemendid on tavaliselt pakettidena ning nad paiknevad uputatult puhasti aerotankides. Tulenevalt puhastusefektiivsusest on BIOCLERE KB aerotankid mitmeastmelised. Biokilekandjatel hakkab reovee pealevoolu ja aeratsiooni koosmõjul arenema bakterite ja algloomade kooslus (biotsönoos) ning oma elutegevuse käigus kasutatakse ära reovees leiduva orgaanika ning selle tulemusena reovesi puhastubki. Nimetatud tehnoloogial on mitmeid variatsioone ning astmeid ning lisaks tavalisele orgaanika kõrvaldamisele reoveest eraldatakse ka lämmastikuühendid. Samuti on võimalik eraldada bioloogilisel teel ka fosforiühendid kuid üldjuhul tehakse seda siiski keemilise järelsadestusega. Uputatud biofiltertehnoloogia e biokilereaktorite suureks eeliseks on biopuhastusest järele jääv väga vähene liigmuda hulk. Näiteks aktiivmudapuhastitega on biokilereaktorite liigmuda juurdekasv mitmeid kordi väiksem. Teatud tingimustel on saavutatud kuni 50 korda väiksem liigmuda juurdekasv võrreldes aktiivmudapuhastitega. Biokilereaktorite biomassi regulaatoriteks on biotsönoosi käigus arenenud algloomad. Samas ka tekkinud ja vananenud biomass mineraliseerub peaaegu täielikult. Liigmuda vähene hulk hoiab kokku oluliselt ekspluatatsioonikulusid. BIOCLERE KB seadmeid valmistatakse jõudlusega 20...500 m³ /ööpäevas.

fix9.jpg

AS Fixtec
Väike-Ameerika 15,
10129 Tallinn
Üldtelefon 6466305
Faks 6466306
E-mail: fixtec@fixtec.ee