Äripindade ehitamiseks napib Haapsalus maad


Äripäev 29.09.2008

Eesti majanduskliima jahenemisega on vähenenud nõudlus hoonestamata ärimaa järele. Ehituseks sobiva ja atraktiivse maa ressurss Haapsalu linnas on üsna napp.

Haapsalu kesklinnas ja peatänavate ääres on hoonestamata äriotstarbelisi krunte müügil väga harva. Üksikud müüdud krundid on tekkinud reeglina nõukogude ajal amortiseerunud elamute lammutamisest, kus ei jõutud püstitada uusi hooneid, või kui maa leidis kasutamist mõnel teisel otstarbel, näiteks haljasalana või parklana. Et vaba maa hulk on väga piiratud, siis omanikud muudavad detailplaneeringu abil kruntide täisehitusprotsenti või kasutusotstarvet.

Ärimaa hinnatase on Haapsalus üsna varieeruv, sõltudes maa asukohast ja ehitusõigusest. Eelkõige on tähtis see, et krunt paikneks vahetult suuremate tänavate ääres ja oleks head juurdepääsutingimused nii töötajatele kui ka klientidele. Oluline on ka krundile rajatava hoonestuse nähtavus ja külastatavus kliendile. Likviidsemad ja kõrgemalt hinnatud on seega niisuguses asukohas paiknevad ärilise otstarbega maatükid.

Viimasel paaril aastal tehtud tehingute puhul on Haapsalu kesklinnas asuvate kruntide keskmine hind olnud 800-1500 kr/m". Üksikutel juhtudel on hind ulatunud ka kuni 2000 kr/m".

Äriotstarbeliste kruntide vähesus ja pakutavate kruntide suurused linnas on suurendanud ostjate huvi Haapsalust väljuvate maanteede vahetusse naabrusesse jäävate maade vastu. Suurim nõudlus on Haapsaluga külgnevas Uuemõisa alevikus Tallinna maantee ääres, kus viimastel aastatel on müüdud hulk erineva suuruse ja otstarbega maaüksusi ning algatatud ka detailplaneeringuid.

Praegusest turuolukorrast lähtuvalt on äripindade arendus Haapsalus ikkagi pidurdunud.

Lisaks on mitmed planeeritud arendusprojektid rahapuudusel edasi lükatud. Isegi juba alustatud ehitused on paremate aegade lootuses peatatud.

Samas on jätkunud suhteliselt kiire areng Uuemõisa alevikus Tallinna maanteega piirneval alal ja Ehitajate teel. Valmimas on kaks äri- ja tootmishoonet, kuid soovijaid ehitatavatele äripindadele praegu siiski napib.

Jätkub ka Rannarootsi keskuse detailplaneeringu koostamine, mille tulemusena peaks Haapsalu ja Uuemõisa piirile ehitatama kuni 22 000 ruutmeetrit kaubanduspinda.

Kaubandus- ja teeninduspindadega märkimisväärseid ostu-müügitehinguid selle aasta esimeses pooles toimunud pole. Uuemõisas müüdi üks suurem ärihoone hinnaga 12 000 kr/m².

Vanalinnas kõigub hind ligi viis korda

Äripindade keskmine hinnatase Haapsalus ja Uuemõisas, netoüür kr/m² kuus

Kesklinn

  • I korrus 150-250
  • II korrus 100-160

Vanalinn 35-150

Uuemõisa

  • uued 80-150
  • vanemad 40-60

Allikas: AS Arco Vara Kinnisvarabüroo