Automaatikaseadmed

AS Hiieko

AS Hiieko on 1995. aastast USA firma Johnson Controls ametlik esindaja ja automaatika-seadmete maaletooja Eestis. AS Hiieko on ehituslike eritööde firma, kes pakub kliendile koos projektlahendustega hoonete tehnosüsteemide teostust ning regulaarset ekspluatatsiooni-aegset hooldust järgmistes valdkondades:

 • ventilatsiooni-, konditsioneerimis- ja jahutussüsteemid
 • katlamajad gaasi- ja vedelkütusel
 • õhuniisutus ja -kuivatus
 • keskustolmuimemissüsteemid elamutesse ning tootmis- ja bürooruumidesse
 • küttesüsteemid
 • automaatikasüsteemid sh BMS (Building Managerment System)
 • veevarustus-, kanalisatsiooni- ja sprinklersüsteemid
Hiieko-automaatika.gif
Hiieko-automaatika1.gif

SYSTEM 91 KESKKONNA MUGAVUS-KONTROLLI SÜSTEEM

System 91 on hajutatud mugavuskontrolli süsteem, milles vajalik arv sensoreid, täitur- ja kuvamismooduleid ning kontrollereid ja mis on ühendatud süsteemiks N2 kommunikatsioonisiiniga. Iga kontroller juhib ühte või enamat kütte-, jahutus- või ventilatsiooniseadet või siis terminali ning opereerib autonoomselt. Kui on installeeritud METASYS® või mõni teine ühilduv valveprogramm, saab jälgida ja juhtida tervet süsteemi. Süsteemi projekteerimise hõlbustamiseks on olemas vastav tarkvara. Seadmed konfigureeritakse menüüde või graafilise kasutajaliidese abil, mis ei eelda töö teostajalt programmeerimise oskust. Kontrolleri parameetreid saab muuta online reýiimis ning süsteemi lõpliku konfiguratsiooni võib salvestada magnetkandjal, et vajadusel süsteemi parameetrid taastada või kasutada samu parameetreid teistes projektides.

 KONTROLLER SC-9100
SC-9100 on lihtne mikroprotsessoril põhinev kontroller, mis on välja töötatud konkreetselt tehnosüsteemide rakenduste jaoks. Kontrolleri juhtimine on unikaalne selle poolest, et vastavast käsiraamatust on võimalik valida mitmesuguseid kasutusvalmis rakendusi, mis ei vaja konfigureerimist, konstrueerimist ega spetsiaalseid tööriistu. Piisab ühest sõrmevajutusest, et käivitada soovitud tehnosüsteemide programm. KontrollinformatsiooniI kuvamisel on võimalik valida soovitud keel. Sanktsioneerimata kasutamise vältimiseks on SC-9100 varustatud paroolkaitsega. SC-9100 kuulub Johnson Controls System 91 seeriasse ning on täielikult ühildatav Johnson Controls Supervisory Systems ´iga. Lihtne installatsioon. Paigaldus DIN liistule või seinale. Testitud vastavalt CE nõuetele. HVAC kontroll-lahendite jaoks on kontrolleril SC-9100 EASY DDC kogum kasutusvalmis rakendusi. Käsiraamatust tuleb valida sobivaim lahendus ja sisestada rakenduse kood. Ei ole vaja konfigureerida, konstrueerida ega kasutada spetsiaalseid tööriistu. Jääb ainult parameetrite häälestamine. Vastavalt valitud rakendusele näitab kuvar sisend-, väljund- ja kontrollinformatsiooni valitud keeles: välis-, sise- ning korduvkasutusõhu temperatuuride näidud, ventiili asendid, küttekeha ja ventilaatori tegevus jne.

Hiieko-automaatika.2gif.gif

GX/GC-9100 TARKVARA
Tarkvara on välja töötatud looma, kopeerima, modifitseerima ja salvestama kontrolleri seadistusi, kasutades menüüsid või graafilisi kasutajaliideseid, mis võimaldavad süsteemi programmeerijal töötada kiirelt ja efektiivselt. Tarkvara võimaldab kasutajal käsundada kõiki N2 kommunikatsioonisiinil olevaid kontrollereid või kontrollerite võrke.

Hiieko-automaatika.3gif.gif
DT-9100 LCD-KUVAR
DT-9100 LCD-kuvar on ühe DX-9100 kontrolleri jaoks; seda saab ka kasutada lihtsa järelevalve juhtimiskeskusena kuni kaheksa kontrolleri jaoks. See kuvab jälgitavate väärtuste muutumist ajas ning häirete kokkuvõtted ja on kasutaja poolt täielikult konfigureeritav. DT-9100 on kasutatav paneelile või seinale paigaldatavana või kaasaskantava kuvarina.
Hiieko-automaatika.4gif.gif

DC-9100 DIGITAALNE KONTROLLER
DC-9100 digitaalne kontroller võimaldab temperatuuri, niiskuse või õhurõhu kontrolli ja seda võib kasutada ventilatsiooniseadmete, boilerite või jahutite süsteemides. Kontrolleril on integraalne juhtpaneel, millele saab kuvada sisend-, väljund- ning kontrollparameetreid ja neid manuaalselt korrigeerida. Neid parameetreid saab modifitseerida ka supervisoorse süsteemi kaudu, sealhulgas operatsioonide käivitamise ja väljalülitamise ajastamist. DC-9100 on välja töötatud paigaldamiseks paneeli.

Hiieko-automaatika.5gif.gif

DX-9100 SEERIA TÄIENDATUD FUNKTSIONAALSUSEGA DIGITAALSED KONTROLLERID
DX-9100 seeria digitaalsed kontrollerid laiendavad DC-9100 kontrolleri omadusi mitmetele boileri- või jahutisüsteemidele, keerulisematele õhu käsitlemisüksuste rakendustele ning hajutatud valguse kontrollile. Kontrolleril on sisseehitatud kell ajaskeemide kohandamiseks, koos optimaalsete start/stopp moodulitega. Kontrolleri sisend- ja väljundahelate arvu võib suurendada kasutades laiendusmooduleid. DX-9100-l on integreeritud juhtpaneel. Paigaldus kas tagapaneelile või paneeli uksele.

Hiieko-automaatika.6gif.gif
Hiieko-automaatika.7gif.gif

XT-9100/-905 LAIENDUSMOODULID
XT-9100/XTM-905 seeria laiendusmoodulid on mõeldud DX-9100 kontrolleritele täiendavate sisend- ja väljundahelate loomiseks ning neid saab kasutada valgustuse või muude elektriliste seadmete jälgimiseks ja juhtimiseks. Neid mooduleid saab paigaldada elektrikilpidesse, mille indikaatorpaneeli avad on DIN-le vastavad.

Hiieko-automaatika.8gif.gif

TC-9102 VENTILATSIOONISEADME KONTROLLER
TC-9012 on valmistaja poolt ette konfigureeritud ventilaatori mähise kontroller. Mudeleid on saadaval ühe kiirusega või kolme kiirusega ventilaatorite jaoks ning proportsionaalsete, inkrementsete või termiliste ventiilide käivitite jaoks. Kontrollida saab ka üksuseid, millel on elektrilised küttekehad või soojuspumbad. Need kontrollerid on vaikimisi sätestatud parameetritega, mis võimaldab seadmete käitamist ilma vastava tarkvarata.

Hiieko-automaatika.9gif.gif

TC-9100 UNIVERSAALNE KONTROLLER
TC-9100 universaalne kontroller on täielikult konfigureeritav terminali kontroller. Teda saab kasutada muutuvate õhuhulkade, jahutatud lagede ja radiaatorite regulaatorite ning isegi väikeste ventilatsioonisüsteemide jaoks. Optimaalsete mõõtmete tõttu on seade ideaalne paigutamiseks terminalidesse või väikestesse elektrikilpidesse.

Hiieko-automaatika.10gif.gif

TM-9100 RUUMIKÄSUMOODULID NING ELEKTROONILISED TEMPERATUURI- JA NIISKUSEANDURID
Ruumide käsumoodulite ja temperatuur-iandurite seeria, mis katab kõik normaalsed temperatuurivahemikud keskkonnapara-meetrite reguleerimisel. On saadaval paigaldamiseks ruumi, õhuvõi veetorusse või õue. TM-9180 ruumi käsumoodul LCD kuvariga pakub ajastamist üksikruumi tasemel. Niiskuse ja rõhuandurid on saadaval ka System 91 kontrollerite jaoks.

JOHNSON CONTROLS TURVASÜSTEEM
Johnson Controls Cardkey Security Solutioni tooted vastavad täielikult klientide vajadustele, pakkudes erinevaid vahendeid turvalisuse haldamiseks. Pakume kõige uuemaid tehnoloogilisi lahendusi järgmistes valdkondades:

 • Juurdepääsu kontroll
 • Integreeritud suletud vooluringi kaugkontroll (CCTV)
 • Videosignaali märgistamine
 • Häire jälgimine dünaamiliste graafiliste kuvadega
 • Edasiarendatud sündmuse käsitlemine
 • Portatiivsetesse seadmetesse andmebaaside allalaadimise toetus
 • Liftide juhtimine
 • Sissetungimise tuvastamine
 • Kaughaldus telefoniliini kaudu
 • Valgustuse, õhukonditsioneeride ja teiste süsteemide juhtimine
 • Jälgimine reaalajas ja minevikusündmuste analüüs
 • Parkimise kontroll
 • Valvering
 • Mitme kasutaja, multitegumtöö süsteemid 

 

Müük, paigaldus, projekteerimine, hooldus
AS HIIEKO
Telliskivi 1
10611 TALLINN
Tel. 6 711 300
Faks 6 711 303
E-post: hiieko@hiieko.ee
www.hiieko.ee