90% korterivargustest on võimalik ära hoida

Assabalt AS

90% korterivargustest on võimalik ära hoida. Politsei hinnangul toimub 90% koduse vara vastastest kuritegudest sellepärast, et on lihtne sisse murda. Vaid 10% on n. ö. organiseeritud korras, proffide poolt toime pandud vargusi, mille ärahoidmiseks ilmselt ei piisa tugevatest ustest ega lukkudest. Kuid 90% vargustest on võimalik ära hoida investeerides õigel ajal oma kodu turvalisusesse. Turvatud peaksid olema loomulikult kõik võimalikud sisenemise teed: aknad, rõdu-, garaazhiuksed, jne. Alustada tuleks aga siiski maja/korteri välisuksest, kuna valdav enamus salajastest vargustest toimub ukse või luku lõhkumise teel.

Aeg ja müra. Sissemurdmisel on kaks kriitilist faktorit - need on aeg ja müra. Mida rohkem aega ja müra nõuab ukse/luku lõhkumine, seda tõenäolisemalt eelistab varas avada mõnd teist, talle kergemini kuuletuvat lukku või ust. Ei ole olemas halbu lukke, vaid igale lukule on oma uks. Rääkides välisukse lukust, tuleb kõne alla üksnes turvalukk. Kuna Eestis veel ei ole veel standardeid, mis määraksid, milliseid lukke tohib nimetada turvalukkudeks ja milliseid mitte, siis peavad inimesed ise oskama hinnata lukkude turvalisust.
Luku vargakindlus oleneb nii mehhaanilisest tugevusest kui ka muukimiskindlusest. Ainult siis on tegemist turvalise lukuga, kui mõlemad need kaks omadust on ühendatud. Massiivsete ja pealtnäha tugevate lukkude nõrgaks küljeks on tihti just nende muukimiskindlus. Muukimine on aga tegevus, mis võimaldab siseneda käratult. Lisaks suhteliselt nõrgale muukimiskindlusele jääb suurte, mitme keelega lukkude sulgemisel lukukorpus seest tühjaks, mis nõrgendab ka nende vastupanu lõhkumisele.

Kaasaegne konstruktsioon turvalisuse eelduseks. Lukkude turvalisus tuleneb väga paljudest pisiasjadest, alustades tootearendusest, valmistamisel kasutatavatest materjalidest, täpsusest, jne. Mida pikema ajalooga on tootja, seda enam on ta konkurentsis püsimiseks tegelenud tootearendusega. Tugevamate lukufirmade ajalugu ulatub näiteks tagasi mitmesaja aasta taha. Luku konstruktsiooni keerukus ja kaasaegsus on aga üks olulisemaid näitajaid vargakindluse seisukohalt. Endise NL ja sotsmaade territooriumil toodetavate, samuti Türgi, Hiina ja muu odava päritoluga lukkude konstruktsioon on aga püsinud muutumatuna kümneid aastaid. Nad on kergelt lahtimuugitavad primitiivse muukraua või juhuvõtmega, või siis valmistatud kergelt purunevast materjalist. Viimasel ajal on vargad eelistanud just uksi, kus üheks lukuks on nn. Türgi lukk ja teiseks lukuks vajutatava südamikuga Valgevene lukk. Nende avamise tehnoloogia on varaste seas laialt levinud ning neid on võimalik kiiresti, käratult samade tööriistade ja võtetega avada.

ISO 9001 garanteerib kõrgetasemelise tootmise. Valmistamise täpsust või kasutatavaid materjale on ostjatel endil väga raske hinnata. Küll aga võiks küsida kvaliteedisertifikaadi ISO 9001 olemasolu ostetavale lukule, mis garanteerib kõrgetasemelise tootmise, kvaliteedikontrolli nii täpsuse kui ka kasutatavate materjalide osas. ISO9001 sertifikaat ei näita mitte seda, kas tegu on turvalukuga, vaid ta on eelduseks teie ostetava luku kvaliteedile, võimalikule muukimiskindlusele ja pikale tööeale.
Ei ole olemas head ja odavat lukku. Inimesed peaksid hindama oma koduse vara väärtust ning vastavalt sellele tegema otsuse, kui palju nad tahavad oma vara kaitseks investeerida.
Enne uue ukse tellimist või luku vahetamist on soovitav koguda informatsiooni uksevalmistaja ja lukumargi kohta. Kuigi politsei ei pea statistikat, milliseid lukke või kelle valmistatud uksi kõige enam lõhutakse, on sellist informatsiooni võimalik saada ka tuttavate käest. Ilmselt ei ole Eestis inimesi, kelle sugulasi või tuttavaid poleks röövitud ning nemad reeglina mäletavad, millise tootjaga oli tegu. Usaldada ei tohiks nii liiga odavaid uksevalmistajaid ega ka lukke. Odavus tuleb alati millegi arvelt, lukkude ja uste puhul tuleb ta reeglina turvalisuse arvelt.

Turvalise luku tunnused:
muukimiskindlus ja füüsiline tugevus
kaasaegne konstruktsioon, valmistamise täpsus
ISO 9001 sertifikaat , tehase esindust Eestis, kes vastutab garantii ja hoolduse eest.