Kuidas kütta säästlikult ja olla ikka soojas

eGain Estonia

 

Kütte suure osakaaluga halduskuludes on korteri- ja hooneomanikel raske rahul olla. Korterelamus ei leita tihti energiakulu vähendamiseks kõikidele elanikele sobivat lahendust, mida oleks lihtne rakendada ning mis ei oleks rahaliselt koormav. Elanikud soovivad enamasti küttekulu vähendada, kuid seda saab teha vaid toatemperatuuri alandades või küttesüsteemi alles hilissügisel sisse lülitades. Tulemuseks on sunnitult ebanormaalse sisekliimaga hooned ja elanike rahulolematus. Vanemate majade korteriühistud teevad küll pidevalt tööd selleks, et hoone osade kaupa soojustada ning sel moel energiakulu vähendada, kuid kõigeks selleks kulub aastaid. Väiksem küttearve võib seejuures asenduda laenumaksega, mis elanike igakuist halduskulukoormust võib isegi suurendada.

Kuidas siis hoone energiakulu tõhusalt, kohe ja püsivalt vähendada? Kuidas teha seda olenemata sellest, millal hoonet on soojustatud või millal seda kavatsetakse teha? Kütmisele tahaksid vähem kulutada ka alles uude majja kolinud.

Kõikides korterelamutes, kus on korras soojussõlm ja ühe- või kahetoru keskküttesüsteem ning aknad enamasti uuendatud, on juba alates sellest sügisest võimalik oluliselt vähendada oma kütteenergia tarbimist väga lihtsaid abinõusid rakendades, ilma et seejuures peaks toatemperatuuri alandama.

Kui kütta ahju õigel ajal, enne ilma külmenemist, ja mitte liiga palju, püsib toas ühtlane hubane soojus ja kütet ei kulu kuigi palju. Praegu majades olevad automaatsoojussõlmed selle ülesandega väga hästi hakkama ei saa.

Seniajani Rootsis ja Soomes tegutsenud kütteenergiakulu vähendamisele spetsialiseerunud firma eGain Sweden AB alustas 2008. aasta detsembris tegevust ka Eestis, kus hooned on tuntud oma suhteliselt suure energiakulu poolest. Ilmaennustusele tuginev säästlik kütmine on Skandinaavia riikides tänu eGaini uuenduslikele lahendustele võitnud elanike üldise poolehoiu.
eGaini lihtne, ent tavalisest tunduvalt säästlikum küttejuhtimismoodus tugineb looduse pakutavate energiasäästuvõimaluste tõhusale ärakasutamisele igal ajahetkel, ööpäev ringi.

Teatavasti mõjutavad hoone kütmisvajadust peale välistemperatuuri ka päikesepaiste, tuul ja sademed. Tavalised automatiseeritud keskküttesüsteemid juhinduvad peamiselt maja lähedal valitsevast välistemperatuurist, muid ilmategureid ega ilmaennustust nad arvesse ei võta. Seetõttu juhitakse majja sageli rohkem soojusenergiat kui toasoojuse hoidmiseks vaja oleks.

egain.jpg
Tuginedes täpsele, hoone asukoha piirkonna viie ööpäeva ilmaennustusele arvutab eGaini arvutuskeskus igale hoonele igas tunnis vajaliku kütmisvajaduse ning maja köetakse ainult nii palju, kui on elanike harjumispärase mugava sisetemperatuuri hoidmiseks tarvis.

Praegu juba rohkem kui 1300-s eGaini juhitavas hoones (eelmisel talvel ka Eesti korterelamutes) aastatega saadud kogemused kinnitavad, et ilmaennustust arvestades saab iga kortermaja igal kütteperioodil oma kütteenergiakulu vähendada keskmiselt 15%.

Tähelepanu väärib see, et saavutatud energiasääst ei sõltu märkimisväärselt hoone tehnilisest seisundist. Tihti on energiakulu vähenemine nn vanema põlvkonna lisasoojustamata välisseinte ja katusega elamutes isegi suurem kui juba kompleksselt ümberehitatud majades.

Tänu rakendamise lihtsusele sobib eGain ka esmaseks maja energiakulu vähendamiseks, andes kiire majandusliku efekti ning võimaluse jätkata hiljem maja soojustamist elanikele sobivas rütmis. Iga järgnev maja soojatarvet vähendav abinõu lisandub eGain-juhtimisest tekkinud energiakulu vähenemisele. Eriti märkimisväärne on see, et tänu väikesele alginvesteeringule tasub eGaini rakendamine end majanduslikult ära juba esimesel kütteperioodil – majaelanike aastased halduskulud vähenevad kohe.

Tänu eGainile ei pea kulude vähendamiseks kütet kevadel juba mai algul välja lülitama ega septembris ruumide liigniiskust ja rõskust taluma. Senisest oluliselt väiksema küttekuluga saab nii kevadel kui ka varasügisel mõistliku kuluga ühtlast toasooja nautida. eGain suudab ilmaennustuse põhjal kütmise hoones alati õigel ajal lõpetada, kui päike soojendab või tuul vaibub, või anda majja enam soojust, kui väljas on tuuline ja sombune sügishommik, vältides seejuures ülekütmist või sisetemperatuuri alanemist. Elanike rahulolu tagamiseks on kõik see esmatähtis.

Alates selle aasta sügisest pakub eGain täiesti uudse võimalusena peale energia säästmise ka hoone sisetemperatuuri ja suhtelise õhuniiskuse pideva jälgimise seadmeid, mille kord tunnis registreeritavad lugemid on Interneti kaudu eGaini kodulehe väga turvaliselt kliendikontolt majaelanikele ja halduspersonalile alati kättesaadavad. Uus lahendus annab maja sisekliimast igal ajal õige ülevaate, aidates kliendil koos eGainiga veelgi tõhusamalt maja energiakasutust juhtida ning tagada majaelanikele mõnusat elukeskkonda.

eGaini juhtimissüsteem, mis on turvaline kasutada ning ei nõua regulaarset hooldust, on osutunud ka heaks energiakasutuse vähendamise lisameetmeks majades, kus küttekulude individuaalsest mõõtmisest tulenev kokkuhoiud on juba saavutatud.

eGain pakub neile klientidele, kes kasutavad peamiselt fossiilkütustel põhinevat soojusenergiat, võimaluse anda väike, kuid oluline panus globaalse soojenemise pidurdamiseks, vähendades kasvuhoonegaasiheidet. 2008. aastal säästis eGain-küttejuhtimine kõigi klientide kohta kokku 43,5 GWh soojusenergiat, mis tähendab ligi 2500 t väiksemat CO2 -heidet soojust tootvatest jaamadest.

 

eGain Estonia
Maido Kiviorg
maido.kiviorg@egain.ee
www.egain.se