Laastukatus

Puitkatused OÜ

PuitkatusedOÜ-laastukatus1.JPG

Katuselaast on puidust katusekattematerjalidest kõige lihtsam, traditsioonilisem ja ka odavaim. Tihti tuntakse seda ka pilbaskatuse nime all. Katuselaastud on ajalooliselt tuntud hiljemalt 18. sajandi lõpust. Laiemalt levisid nad siiski 19. sajandi lõpus 20. sajandi alguses. Nii olid aastaks 1934 Lõuna-Eestil laastukatustega kaetud kaks kolmandikku maaelamute katustest. Laastukatust võib paigaldada nii kahe- kui kolmekordsena, elamud said vanasti kolme- ja kõrvalhooned pidid leppima kahekordse laastukatusega.
PuitkatusedOÜ-laast.gif


Puuliikidest sobivad katuslaastuks kuusk, haab, mänd ja ka hall lepp. Kuna laastu puhul on oluline oksavaba puit, valmistab meie firma oma katuselaastud siiski enamasti haavast.

Laastukatuse eaks loetakse jämedalt 10 aastat kihi kohta, st kolmekordne katus peab vastu umbes 30 aastat. Loomulikult on nii vanemaid, kui ka vähem vastu pidanud katuseid, kõik sõltub ju ka materjalist, katuse asukohast, katuse kaldest, hooldusest ja loomulikult ka paigaldusest.

Traditsiooniliselt laastukatust ei töödeldud, tänapäeval on võimalus laastude eluiga vaakummenetlusega tõsta, millega muutub paraku aga ka puidu looduslik struktuur.
Paigaldamine toimub kas 5*5 või 5*4 roovitusele. Üks töömees jõuab päevas paigaldada keskeltläbi 10 ruutmeetrit katusekatet.

Meie anname omalt poolt paigaldatud katusekatetele 2 – 5 aastase garantii. Soovi korral olema valmis teostama ka hooldusteenust.

Puitkatused OÜ
Suvila 15 Tallinn 10913
Tel. 6 576 375
Fax. 6 576 365
Mob. 56 222 870
info@puitkatused.ee
www.puitkatused.ee