Kivipuruplaat Kivex

Ehitusplaadi Ekspert OÜ

kivex_lõplik.jpg
KIVEX kivipuruplaat on loodusliku kivipuruga kaetud tsementlaastplaat. Alusmaterjalina on kasutatud tsementlaastplaati, mis on koostiselt loodussõbralik ega sisalda mürkaineid ning kahjulikke lisaaineid. Plaadid on kaetud erinevas fraktsioonis ja värvitoonis loodusliku kivipuruga.

KASUTUSVALDKONNAD
KIVEX kivipuruplaadid on mõeldud kasutamiseks eelkõige välitingimustes – fassaadid, soklid, räästakastid jms.

  • Elamud ja büroohooned
  • Tööstushooned ja laohooned
  • Koolimajad ja lasteaiad
  • Haiglad

Need on vaid mõned näited, kus KIVEX kivipuruplaati võib seinakatte töödes kasutada.

OMADUSED
KIVEX kivipuruplaadi eelisteks on:

  • Hea soojusisolatsioon
  • Külma- ja niiskuskindlus
  • Tulekindlus
  • Hea heliisolatsioon
  • Mehaaniline tugevus ja löögikindlus
  • Seenmädaniku ja kahjurputukate kindlus


PAIGALDAMINE
Plaate saab kinnitada nii puit- kui metallkonstruktsioonidele soovitavalt roostevabade kruvidega. Enne kruvidega kinnitamist tuleb plaati augud ette puurida. Puurimine peab toimuma plaadi kiviga pinnatud poolelt. Augu läbimõõt peab olema vähemalt 1,2 korda kruvi läbimõõtu. Kruvi pead ei ole soovitav keerata plaadi sisse.

Plaadi taha peab jätma vähemalt 20mm tuulutusvahe. Sokliplaadil ei ole tuulutusvahet vaja jätta, kuid maa sisse jääva plaadi alla on soovitav panna killustik.

Plaatide vahele peab jätma paigaldamisel paisuvuugid soovitavalt vähemalt 5 mm.

Plaatide liitekohad tihendatakse vuugilindi või vuugiliistu abil. Horisontaalvuugis on soovitav kasutada veenina.

Kivex1.gif

Kinnitusvahend

 Plaadi
paksus
(mm)

Kinnituskohtade
paiknemine (mm)

Kruvid

8 – 14

a
20

a1
30

b
490

c
590

a, a 1 = minimaalne kaugus
b, c = maksimaalne kaugus

Ehituskõrgusel alates 8 m peab plaadi keskele paigutama kaks
vertikaalroovi.

VÄRVIVALIKUD
Kivex2.jpg

SERTIFIKAAT
Sertifitseerimisbüroo EstCert OÜ poolt on loodusliku kivipuistega tsementlaastplaadile KIVEX väljastatud sertifikaat nr 260-02/06. Vastavalt katsetulemustele kuulub KIVEX kivipuruplaat standardi EVS-EN 13501-1:2004 kohaselt tuletundlikku klassi B-s1-d0.

TEHNILISED ANDMED

Standardmõõdud 1250 x 2600 mm ja 1250 x 3200 mm
Mahukaal ligikaudu 1450 kg/m3
Niiskussisaldus 9% ± 3
Paindetugevus  9.0 N/mm2
Survetugevus

16,5 N/mm2

Paksus pundumisel (pärast 24-tunnist vette sukeldamist) < 1 %
Pikkuse ja laiuse muutus paisumisel ja kokkutõmbumisel: (arvutuslikud väärtused
standardprotseduuri korral)
-plaadi niiskussisalduse muutumisel 1%
-õhu suhtelise niiskuse muutumisel 30%
0,03%
0,15%

Soojusjuhtivus  0,35 W/m K
Heliisolatsioon (õhumüra)
alusplaadi paksus 8 mm
R = 30 dB (A)LADUSTAMINE

Kivex3.gif

OÜ Ehitusplaadi Ekspert
Tel: 533 65649
Tel/fax: 6533739
info@ehitusplaat.ee
www.ehitusplaat.ee