Fassaadiplaat ja sokliplaat Tempsi

V-Tempsi OÜ

Tempsi-Logo.jpg

Tempsi-plaat® on loodusliku kivipuruga kaetud tsementlaastplaat, mis sobib nii fassaadide kui soklite katmiseks.

Tempsi1.jpg

PLAADI KOOSTIS
Tempsi-plaadi® alusmaterjaliks on tsementlaastplaat, mis on valmistatud portlandtsemendist, okaspuulaastudest ja hüdrateerivatest lisanditest pressimismeetodil. Plaadid on kaetud erinevas fraktsioonis loodusliku kivipuruga, mille värvitoonid vastavad näidistele. Plaat on asbestivaba ja ei sisalda teisi tervisele kahjulikke aineid (Tervisekaitseinspektsiooni kasutusluba).

KASUTUSKOHAD
Tempsi-plaate® võib paigaldada igale seinale ja soklile hoone asukohast ja tüübist sõltumata

 • tööstushooned
 • elamud ja büroohooned
 • ridaelamud
 • koolimajad
 • laohooned
 • kioskid
 • garaažid
 • müratõkked
 • rõdukonstruktsioonid jne.

OMADUSED

 • hea heliisolatsioon
 • hea soojusisolatsioon
 • külma- ja niiskusekindlus
 • tulekindlus
 • põlemisel tekib väga vähe suitsu
 • põlemisel ei eraldu mürgiseid gaase
 • mehaaniline tugevus ja löögikindlus
 • ei sisalda asbesti ja formaldehüüde
 • seenmädaniku ja kahjurputukate kindlus.
VÄRVINÄIDISED
Tempsi4.jpg
Tempsi2.jpg

TEHNILISED ANDMED

Plaadi mõõtmed
1250 x 2600 mm
1250 x 3200 mm
Mahukaal  1450 kg/m3
Niiskusesisaldus  9% ± 3
Paindetugevus min 9 N/mm2
Survetugevus 15 N/mm2
 Elastsusmoodul ≥ 8500 MPa
Sisemine nakketugevus ≥ 0,4 N/mm2
Temperatuuripaisumise koefitsient 0,11 mm/m OC

 Joonpaisumine temp+ 20 OC ja suht.
õhuniiskuse muutumisel 30%-lt 85%-le

  ≤0,2%
 Veeimavus (24 t vees)   ≤20%
 Külmakindlusele katsetatud   50 tsüklit
 Süttivustundlikuse-/tuleleviku klass   V1/l
 Soojajuhtivus   ≥0,35 W/mK
 Helipidavus  30 dB (8 mm plaat)
 Veeauru difusioon  0,139 x 10-11s
  Kaal  14 kg/m2

tempsi5.gif

PAIGALDAMINE

Plaate tuleb saagida pindamata poolelt kõvasulamteraga ketassaega või lõikuri abil. Lahtise vuugi puhul tuleb plaadi servad kruntida. Enne paigaldamist tuleb kruviaugud ette puurida, augu diameeter peab olema 1,5 mm suurem kui kruvil. Puurima peab kivipinnatud poolelt. Tempsi-plaate võib paigaldada igal aastaajal. Plaadid kinnitatakse puit- või metallkarkassile roostevabade kruvidega. Kruvipead ei tohi keerata plaadi sisse. Plaatide vahele peab paigaldamisel jätma deformatsioonivuugid, soovitatavalt 4 – 6 mm. Karkassi võib teha puitlattidest või spetsiaalsest profiilplekist, mille paksuse määrab soojustuse paksus. Puitkarkass peab olema immutatud antiseptikuga. Seina ja sokli karkassi lattide samm on erinev ning see määratakse konstruktsiooni projektlahenduses. Karkassi lattide vahele tuleb kinnitada lisatoed plaadi ülemise ja alumise serva kinnitamiseks (vt kinnitusskeem). Paksema soojustuse korral on otstarbekas kasutada topeltkarkassi (vertikaal- + rõhtlatid). Plaatide liitekohad tihendatakse vuugilindi või -liistu abil. Horisontaalvuugis peab kasutama veenina. Nii kruvide kui ka liistude värvitoonid RR kataloogi alusel.

tempsi6.gif
tempsi7.jpg

TUULUTUS

Plaadi taha peab jätma vähemalt 20 mm tuulutusvahe. Sokliplaadil tuulutusvahet ei ole vaja jätta, maa sisse jääva plaadi alla on soovitatav õhu liikumise soodustamiseks panna killustik.SERTIFIKAADID

 • TÜV Nord Baltik OÜ vastavussertifikaat nr 689/01, millegavastavalt ISO 5657 ja NT FIRE 004 loetakse Tempsi-plaat süttivustundlikuse/tuleleviku klassi V1/l.
 • Tervisekaitseinspektsiooni kasutusluba nr 4.12-3/1907.
 • TTÜ Materjaliuuringute Keskuse sertifikaat YC/13-24.

 LADUSTAMINE

tempsi8.gif
Tempsi-Logo.jpg
V-TEMPSI OÜ
Algi 59
12916 TALLINN
Tel. 6 542 133
Faks 6 542 134
E-post: info@tempsi.ee
www.tempsi.ee