Majaehitust kavanda hoolikalt

Oma Maja

Äripäev 02.10.2006
Valeri Lebedev
OÜ Erge Arendus projektijuht

Millised lähtepunktid peaks oma kodu ehitamist kavandav inimene enda jaoks läbi mõtlema, enne kui pöördub projekteerija ja ehitaja poole?

Eestlaste kodukujund on olnud aastasadade jooksul oma maja puude all. Tänapäeval on selleks kujunenud oma eramu, mille poole püüeldakse ning mille soetamine on küllalt suurele osale Eesti elanikkonnast ka taskukohane.

Kui eramuehituse finantseerimise skeem ja maht on läbi mõeldud ning saadud ka kinnitus selle toimimisele, tuleb koostada tegevusplaan, mille alusel kujuneksidki uue kodu piirjooned.

Kodumaja rajamisele võib läheneda mitut moodi, kuid käesolevas artiklis käsitleksin olukorda, kui inimesel ei ole kindlat projekti (mille järgi elamu ehitada) ja ka kindlat krunti (millele ehitada), kuid on kindel soov rajada endale kodu.

Kuhu ehitada?

Kuna Eesti on piisavalt väike ja eramuid ehitatakse igal pool, siis võib öelda, et soovidele vastava krundi leidmine ei tohiks keeruline olla.

Iseasi, mis hinnaga see kätte saadakse, milline on krundi asukoha sotsiaalne infrastruktuur (kaugus magistraalteedest, töökohast, kauplustest, teenindusettevõtetest jms), millised on võimalused liitumiseks kommunikatsioonidega (side, elekter, vesi, kanalisatsioon, küttetrassid - kaugküte, gaas, maakütte paigalduse võimalikkus). Vastused nendele küsimustele mõjutavad oluliselt krundi valiku protsessi ja tulevase elamu konfiguratsiooni.

Kui esimene etapp on tulemuslikult läbitud (sobiv krunt välja valitud ja/või omandatud) ja maja projekteerimiseks vajalik info saadud, tuleks asuda järgmise punkti kallale.

Mida ehitada?

Kui krunt on olemas, siis on juba ka teada, kuhu üldse on lubatud ehitada, kus on planeeritav ligipääs elamule jms elamu paigutuseks vajalik info.

Selles staadiumis on professionaalse arhitekti abi hädavajalik, sest ta oskab leida ja pakkuda optimaalsemaid võimalikke variante maja paigutamiseks krundil. Siin on väga tähtis, et tellija juba teaks, missuguseid ruume ta oma tulevasse kodusse tahab (siis saab arhitekt need majja paigutada nii, et ei oleks loogilisi vigu ruumide ja akende-uste asukohas).

Ruumide arvu (ja orienteeruva suuruse) ning lubatud ehituspiirkonna suhte järgi saab ühiselt otsustada elamu korruselisuse.

Siin tuleb tellijal oma soovide formuleerimisel kindlasti järgida detailplaneeringuga ette antud tingimusi ja arhitekti soovitusi (näiteks ehitise lubatud kõrgus, orienteeruv ehitise maksumus jms).

  • Kodu rajamine on vastutusrikas samm iga inimese elus.
    Valeri Lebedev, OÜ Erge Arendus projektijuht


See etapp on töömahukas ning esialgselt ei lange tellija ja arhitekti arvamused kindlasti igas valitavate lahenduste punktis päris kindlasti kokku.

Arhitekt peab arvestama sellega, et tellija peab tema projekteeritud majas elama, ning tellija omalt poolt peab arvestama sellega, et arhitekt kui oma ala professionaal teab, mida ta pakub. Seega - ühise optimaalse lahenduse nimel peab vaeva nägema.

Kodu rajamine on vastutusrikas samm iga inimese elus. Seega peaks see kindlasti olema põhjalikult vaetud ning läbi mõeldud. Sel juhul on ka ehitusala spetsialistidel lihtsam oma kodu rajajat nõustada ning tema tellitud töid teostada.

Tähtsad on ka materjalid ja teostus

Materjalide valik on oma kodu loomisel kõige subjektiivsem ja loogiliselt raskesti põhjendatav. Kui maja optimaalse piisava vundamendi (kas täis-, madal-, plaat-, vaivundamendi või nende tüüpide mingi kombinatsiooni) arvutaks välja konstruktor, siis kandekonstruktsioonide ning katusekatte, samuti ka vahelae (-lagede) materjali peaks arhitektile/konstruktorile ette andma tellija (oma eelistuste ja tõekspidamiste järgi).

Eesti ehitusturul ei ole halbu või häid ehitusmaterjale, sest kõik Eestis ametlikult müüdavad ehitusmaterjalid on kooskõlastatud tervisekaitseinspektsioonis, neile on tootja poolt antud tootetutvustuskaart ning paigaldusjuhendid, mille peab ostjale andma toote müüja.

Igal ehituslikul konstruktsioonil on omad plussid ja miinused, mis erinevates tingimustes võivad muutuda vastupidisteks (näiteks puitkarkassmaja plussiks on konstruktsiooni paigaldamise kiirus ja lihtsus, kuid see pluss võib muutuda miinuseks pidevate tugevate tuulte puhul - läbipuhuvuse oht on suurem kui kivimajal jne).

Elu on näidanud, et mida lihtsamad on konstruktsioonide lahendused, seda vähem on võimalusi eksimusteks.

Pärast materjalivalikut jääb üle veel mõelda, kuidas ehitada. Selle etapi juures tuleks juhinduda lihtsast põhimõttest reaalses elus - kui minna poodi ja osta leiba, siis keegi ei eelda, et sama hinnaga antakse võileiba. Küll aga on võimalik saada võileiba erinevatest poodidest erineva hinna eest (näilikult kõige odavam on muidugi osta vorst, või ja leib eraldi ning teha ise võileib).

Seega - iga asja eest tuleb maksta, kuid õige valiku ja kulutuste optimeerimise teel on võimalik alati leida hetkel kõige soodsama hinna ja kvaliteedi suhtega toode. Ehituses oleks selleks tooteks projektijuhtimine, kus firma võtaks kõik tellija kohustused enda kanda ja annaks lõpptulemusena tellijale üle valmis krundi koos elamuga. Tellija tööks jääks vaid oma soovide selgesõnaline formuleerimine ja rahavoogude ettevalmistamine.

Teine võimalus on tellida arhitektilt täisprojekt (koos eriosadega), palgata pädev omanikujärelevalve ja koostöös omanikujärelevalve teostajaga leida peatöövõtja, kes annaks lõpptulemusena tellijale üle elamiskõlbliku hoone ja korrastatud krundi. Tellija tööks jääks seega projekti tellimine, omanikujärelevalve palkamine, koostöös omanikujärelevalvega hinnaküsimiste ettevalmistamine, hinnapakkumiste analüüsi alusel peatöövõtja valimine ja temale maksmine peavõtulepingu alusel.

Kolmas võimalus on tellida arhitektilt arhitektuurne projekt, tellida eriosadest elektriprojekt, teostada hinnaküsimiste ettevalmistamine, hinnapakkumiste analüüsi alusel valida ehitustööde teostajad, teostada ise ehitustööde koordineerimist ja kvaliteedikontrolli, maksta alltöövõtjatele alltöövõtulepingu alusel.

Kui võrrelda esimest ja kolmandat varianti, siis esimese puhul on võimalik oma kodu loomist juhendada ka ilma ehitusteadmisteta ja tegeleda samal ajal oma põhitööga. Kolmanda variandi puhul peavad tellijal olema põhjalikud teadmised ehitusest ja tööde organiseerimisest ning oma põhitööga ta efektiivselt tegeleda ei saa (kui ta just ise ehitusalaga ei tegele).

Selline peaks olema kondikava inimesele, kes kavatseb asuda oma kodu rajamise teele.